MĚNIČ KMITOČTU - VSTUPNÍ DÍL SC-IC-101 (základní informace)

Vstupní díl SC-IC-101 je určen pro příjem TV signálu z pozemního vysílače a jeho převod do pásma mf kmitočtu 32,15MH až 40,15MHz. Je dodáván buď v základním modulovém provedení nebo v typizované 19" mechanice samostatně nebo společně s výstupním dílem SC-OC-101.Vstupní díl je dodáván nastaven z výroby na pevný kmitočet. Podle kmitočtového rozsahu vstupního signálu jsou dodávány 3 verze SC-IC-101:

- SC-IC-101/UHF 470 až 862 MHz
- SC-IC-101/VHF 47 až 470 MHz
- SC-IC-101/KU 5 až 30 MHz (zpětný kanál) 

Vstupní signál je přiveden na regulovatelný útlumový článek s diodami PIN. Dále následuje pásmová propust, naladěná na kmitočet vstupního signálu. Zesilovač zesiluje přijímaný signál na požadovanou úroveň a kryje ztráty v pásmových propustech. Další pásmová propust zvětšuje selektivitu vstupního obvodu a tím zabezpečuje dostatečné potlačení nežádoucích signálů a odolnost proti vnějším rušivým signálům. Za druhou pásmovou propustí je zařazen zesilovač a vyvážený směšovač. Na druhý vstup směšovače je přiveden signál místního oscilátoru, jehož kmitočet je určen a stabilizován obvodem kmitočtové syntézy PLL.

Ve směšovači je vstupní signál převáděn na mezifrekvenční kmitočet v pásmu 32,15 až 40,15MHz. Za směšovačem následuje kmitočtový filtr, který potlačuje vyšší harmonické, kmitočet oscilátoru a případně další nežádoucí produkty. Mezifrekvenční signál je zesílen v integrovaném zesilovači s nastavitelným zesílením a přes kmitočtový filtr je přiveden na výstupní konektor. Tento filtr je standartně typu dolní propust. Při zhoršených příjmových podmínkách, zejména při zpracování sousedních a obsousedních kanálů, je možno na zvláštní objednávku vstupní díl doplnit SAW filtrem.

Vstupní díl SC-IC-101 je možno také dodávat ve verzi SC-IC-101/AV s demodulátorem vstupního TV signálu. Obsahuje samostatný synchronní videomodulátor a samostatný demodulátor zvukové subnosné. Výstupní demodulovaný videosignál a audiosignál jsou vyvedeny na konektorech typu CINCH na předním panelu.

Zařízení je napájeno z externího zdroje +15 V (např. typ NZS-15 dodávaný firmou SATCO s.r.o.).


TECHNICKÉ PODMÍNKY

Měnič kmitočtu SC-IC-101 , SC-OC-101

 

TP 03/92

JKPOV 383 81

Výrobce : SATCO spol.s r.o., Berkovská 1, 160 00 Praha 6

Zpracoval : ing. Kuncl

Datum : 12.12.1996

Tyto technické podmínky (dále jen TP) platí pro výrobu, dodávky, předávání, projektování, montáž a provoz měniče kmitočtu (dále MK) typ SC-IC-101 a SC-OC-101. Měnič kmitočtu je určen zejména pro použití v systémech společných televizních antén a televizních kabelových rozvodů.Obsah :

1. Všeobecně
1.1 Použití měniče kmitočtu
1.2 Popis měniče kmitočtu
1.3 Vstupní díl SC-IC-101
1.4 Výstupní díl SC-OC-101
1.5 Údržba a provoz
1.6 Objednávání
1.7 Dokumentace
1.8 Příslušenství

2. Dodávky, doprava a skladování, záruka a servis
2.1 Dodávky
2.2 Doprava a skladování
2.3 Záruka a servis

3. Technické požadavky a parametry
3.1 Klimatické podmínky
3.2 Provozní podmínky
3.3 Všeobecné vlastnosti
3.4 Elektrické vlastnosti kompletního měniče kmitočtu
3.5 Elektrické vlastnosti vstupního dílu SC-IC-101
3.6 Elektrické vlastnosti výstupního dílu SC-OC-101
3.7 Odolnost proti vnějším rušivým vlivům
3.8 Rušivé vyzařování
3.9 Mechanické a klimatické vlastnosti
3.10 Odrušení

4. Zkoušení
4.1 Všeobecně
4.2 Kontrola proudovbého odběru
4.3 Kontrola automatické regulace zisku(AGC) a stability výstupní úrovně

5. Pokyny pro projektování a montáž
5.1 Všeobecně
5.2 Montáž měniče kmitočtu
5.3 Nastavení provozních podmínek
5.4 Napájení

Přílohy :
Typové osvědčení o odrušení
Tab.1 Technická specifikace propojovacích kabelů
a doporučené vstupní a výstupní konektory
obr.1 Blokové schema konvertoru SC-IC-101
obr.2 Blokové schema konvertoru SC-OC-101
obr.3a Přední panely
obr.3b Přední panel SC-IC-101/AV
obr.4 Propojovací schema


1. VŠEOBECNĚ

1.1 Použití měniče kmitočtu

MK typ SC-IC-101 je určen zejména pro převod televizního signálu vysílaného pozemským vysílačem na daném TV kanálu do pásma mezifrekvenčního kmitočtu a typ SC-OC-101 pro převod tohoto mezifrekvenčního signálu do pásma daného výstupního TV kanálu. Měnič kmitočtu se dodává buď v modulovém provedení nebo v typizované 19" mechanice.

Varianty modulového provedení:

- SC-IC-101 (základní verze - vstupní TV signál base-band)

- SC-IC-101/B/AV nebo D/AV (verze doplněná o samostatný synchronní videomodulátor a samostatný demodulátor zvukové subnosné. "B" vyjadřuje zpracování signálů v normě B/G a "D" v normě D/K.

- SC-OC-101

Provedení v 19" mechanice:

- SC-IC-101/19", SC-OC-101/19" (základní verze meniče kmitočtu umístěná v jedné 19" mechanice)

- SC-IC-101/AV/B/19" nebo AV/D/19"

- SC-OC-101/19", ................(výstupní díl měniče kmitočtu umístěný v jedné 19" mechanice společně s jiným dílem SATCO, např. SC-STM-101)

Parametry vstupních a výstupních signálů jsou dané těmito TP zejména čl.3.3 až 3.6. Jedná se zejména o tyto základní parametry:

Vstupní úroveň 55 až 100dBuV
Výstupní úroveň 108dBuV
Rozsah regulace výstupní úrovně 0dB až -10dB
Kmitočtový rozsah vstupního signálu:
SC-IC-101/UHF 470MHz až 790MHz
SC-IC-101/VHF 47MHz až 230MHz
SC-IC-101/S 230 MHz až 470 MHz
SC-IC-101/KU 5 MHz až 27MHz
Kmitočtový rozsah výstupního signálu:
SC-OC-101/RP pevné kmitočty 47MHz až 470MHz
SC-OC-101/C nastavitelný 146MHz až 230MHz
SC-OC-101/UHF 470MHz až 790MHz
SC-IC-101/.../P doplnění filtrem SAW

1.2 Popis měniče kmitočtu

Měnič kmitočtu se skládá ze dvou samostatných dílů, vstupního dílu SC-IC-101 a výstupního dílu SC-OC-101. Blokové schema vstupního dílu je na obr.1 a výstupního dílu je na obr.2.

1.3 Vstupní díl SC-IC-101

1.3.1 Vstupní díl SC-IC-101 - základní provedení

Vstupní signál je přiveden na regulovatelný útlumový článek s diodami PIN. Dále následuje pásmová propust, naladěná na kmitočet vstupního signálu. Zesilovač zesiluje přijímaný signál na požadovanou úroveň a kryje ztráty v pásmových propustech. Další pásmová propust zvětšuje selektivitu vstupního obvodu a tím zabezpečuje dostatečné potlačení nežádoucích signálů a odolnost proti vnějším rušivým signálům. Za druhou pásmovou propustí je zařazen zesilovač a vyvážený směšovač. Na druhý vstup směšovače je přiveden signál místního oscilátoru, jehož kmitočet je určen a stabilizován obvodem kmitočtové syntézy PLL. Ve směšovači je vstupní signál převáděn na mezifrekvenční kmitočet v pásmu 32,15 až 40,15MHz. Za směšovačem následuje kmitočtový filtr, který potlačuje vyšší harmonické, kmitočet oscilátoru a případně další nežádoucí produkty. Mezifrekvenční signál je zesílen v integrovaném zesilovači s nastavitelným zesílením a přes kmitočtový filtr je přiveden na výstupní konektor. Tento filtr je standartně typu dolní propust. Pro obtížné příjmové podmínky, zejména při zpracování sousedních a obsousedních kanálů, je možné vybavit také vstupní díl filtrem s povrchovou úpravou. Vzorek výstupního signálu je přiveden na integrovaný obvod, který řídí útlumový článek na vstupu vstupního dílu měniče kmitočtu. Uvedený integrovaný obvod obsahuje zároveň amplitudový synchronní demodulátor, což umožňuje vyvedení signálu základního pásma (baseband) na konektor typu CINCH, který je umístěn na předním panelu. Regulační napětí z integrovaného obvodu je na útlumový článek přivedeno přes přepínač, kterým lze přepnout regulační napětí ze zesilovače odchylky (poloha "AGC")na trimr označený na předním panelu MAN (poloha "MAN"). Tím lze vyřadit smyčku automatické regulace zesílení z činnosti. Velikost zesílení lze potom nastavit uvedeným ovládacím prvkem MAN.

1.3.2 Vstupní díl SC-IC-101/AV

Jedná se o vstupní díl měniče kmitočtu SC-IC-101, který je doplněn doplněn vstupním TV kanálem. Původní provedení obsahovalo pouze výstup demodulovaného signálu v základním pásmu, tj. videosignál se zvukovou subnosnou. Toto nové provedení obsahuje samostatný synchronní videodemodulátor a samostatný demodulátor zvukové subnosné. Videodemodulátor zpracovává signály v normě B/G i D/K s tím, že předkorekce skupinového zpoždění je provedena pro normu B/G. Výstupní videofiltr je nastaven na potlačení zvukové subnosné 6, 5MHz. Při zpracovávání signálů se zvukovou subnosnou 5,5MHz je třeba počítat s vyšší úrovní zbytkové subnosné obsažené ve videosignálu.

Demodulátor zvukové subnosné pracuje s kvaziparalelním způsobem odběru zvukové subnosné. Standartně je dodáván demodulátor pro zvukovou subnosnou 6,5MHz. Na přání je možné dodávat i provedení pro zvukovou subnosnou 6,5MHz. Výstupní demodulovaný videosignál a audiosignál je vyvedený na konektorech typu CINCH na předním panelu.

Pozn.: Pro zachování kvalitativních parametrů video a audio signálů je nutno konvertor provozovat v modu automatické regulace zesílení (poloha "AGC").

a) pro výstup signálu video:

výstupní úroveň jmenovitá 1Vpp/75Ohm
poměr S/N, nevážený > 48,5 dB
poměr S/N, vážený > 57,5 dB
pokles amplitudy barvonos. signálu < 1dB
dif. zisk < 2%
dif. fáze < 2o

b) pro výstup signálu audio:

výstupní signál 0,775 V/600 Ohm
poměr S/N, psofometricky > 64 dB
kmit. charakteristika 30 Hz-15 kHz +/- 1 dB
zkreslení < 0,5%

Pozn.: jedná se o typické hodnoty

1.4 Výstupní díl SC-OC-101

Vstupní mezifrekvenční signál je přiveden na regulovatelný útlumový článek s diodami PIN. Dále následuje dolní propust a pásmové zádrže, vyrovnávací zesilovač a pásmová propust s filtrem s povrchovou akustickou vlnou SAW. Další symetrický zesilovač zesiluje mf signál na úroveň vhodnou pro směšovač a dále umožňuje nastavení základního zesílení celého mf obvodu a napájí obvody automatické regulace zesílení AGC. Tyto obvody se skládají ze špičkového detektoru, zesilovače odchylky s nastavením základní úrovně regulace a regulovatelného útlumového článku s diodami PIN. Regulační napětí je na ně přivedeno přes přepínač vyvedený na přední panel (poloha "AGC").V poloze "MAN" je automatická regulace vyřazena z činnosti a zesílení je možné měnit trimrem MAN přístupným otvorem v předním panelu. Mf signál je přiveden přes další pásmovou propust na vyvážený směšovač. Na jeho druhý vstup je přiveden signál místního oscilátoru, jehož kmitočet je určen a stabilizován obvodem kmitočtové syntézy PLL. Ve směšovači je signál na mf kmitočtu převen na kmitočet požadovaného výstupního TV kanálu. Za směšovačem jsou zařazeny zádrže na kmitočet oscilátoru a druhého základního směšovacího produktu. Následující regulační zesilovač umožňuje regulaci amplitudy výstupního signálu. Regulační prvek je vyveden na přední panel a je označen "< RF OUT". Signál je veden přes hlavní pásmovou propust, zesilovač, další pásmovou zádrž na koncový výstupní zesilovač. Z něho je signál přes výstupní zádrž a přizpůsobovací článek přiveden na výstupní konektor označený OUTPUT.Výstup je tzv. "širokopásmového" typu s výstupní impedancí 75 Ohm. Kmitočtový rozsah a velikost útlumu odrazu jsou dány čl.3.4 a 3.6 těchto TP.

1.5 Údržba a provoz

Měnič kmitočtu SC-IC-101 a SC-OC-101 nevyžaduje trvalou obsluhu a údržbu. Podle ČSN 36 7211, část 1 je však provozovatel povinný provádět pravidelné revize a kontroly.

1.6 Objednávání

V objednávce je potřeba uvádět :

a) Typové označení
b) Požadovaný vstupní TV kanál
c) Požadovaný výstupní TV kanál
d) Počet kusů

1.7 Dokumentace

Veškerá požadovaná dokumentace podle ČSN 36 7211, část 2, čl.22 je obsažena v těchto TP, které jsou součástí dodávky každého kusu SC-IC-101 nebo SC-OC-101. Ke každé dodávce je vystavován samostatný Záruční list. Na zvláštní objednávku výrobce dodává "Měřicí a zkušební protokol" všech parametrů.

1.8 Příslušenství

Příslušenství dodávané s měničen kmitočtu :

a) Propojovací kabel napájecí
b) Propojovací kabel F-F krátký
c) Propojovací kabel F-F dlouhý

Technická specifikace je v příloze těchto TP, tab.1.

Pozn.: kabely b) nebo c) jsou dodávány pouze při dodávce kompletu měniče kmitočtu SC-IC-101 a SC-OC-101.

2. Dodávky, doprava a skladování, záruka a servis

2.1 Dodávky

Měnič kmitočtu SC-IC-101 a SC-OC-101 dodává přímo výrobce nebo pověřená obchodní organizace. Podmínky dodávky jsou předmětem hospodářské smlouvy nebo dohody mezi dodavatelem a odběratelem.

2.2 Doprava a skladování

Zařízení se smí přepravovat v krytých dopravních prostředcích a musí být chráněno před přímými účinky povětrnostních vlivů. Zařízení se přepravuje a skladuje ve vhodném obalu tak, aby se zamezilo nadměrnému namáhání vibracemi, otřesy atd. Skladuje se v suchých větraných prostorách (skladech), jejichž klimatické podmínky odpovídají alespoň čl.3.1 těchto TP. Konkrétní forma dopravy a skladování je předmětem dohody nebo hospodářské smlouvy mezi výrobcem a odběratelem.

2.3 Záruka a servis

Na měnič kmitočtu SC-IC-101 a SC-OC-101 poskytuje výrobce záruku v trvání 12 měsíců od data předání. Výrobce zodpovídá za vlastnosti výrobku dané těmito TP po celou dobu záruky. Nárok na záruční opravu musí odběratel prokazovat předložením potvrzeného Záručního listu.

Záruka se nevztahuje na vady a poruchy, které byly způsobeny nesprávnou instalací a používáním zařízení, nesprávnou dopravou a skladováním, tj. za jiných podmínek než připouštějí tyto TP. Záruka se též nevztahuje na vady a poruchy, které byly způsobeny jakýmkoliv zásahem do zařízení a manipulací s jinými ovládacími prvky než které jsou uvedeny v čl.5.3 těchto TP.

Záruční opravy zajišťuje výrobce a pokud to bude technicky možné budou zpravidla řešeny výměnným způsobem, pokud se výrobce s odběratelem nedohodnou jinak.

Pozáruční opravy zajišťuje výrobce nebo jím pověřená organizace.

3. Technické požadavky a parametry

3.1 Klimatické podmínky

Měnič kmitočtu SC-IC-101 a SC-OC-101 je určen pro provoz v klimatických podmínkách určených ČSN 36 7211,část 2, čl.30 , tj. v temperovaných prostorách v rozsahu teplot 0oC až +40oC, relativní vlhkost vzduchu max.80% při teplotě 25oC. V tomto teplotním rozmezí jsou také zachovány parametry zařízení. V teplotním rozmezí -10oC až +45oC nedojde k nevratným změnám nebo k poškození zařízení ale nejsou zaručeny všechny parametry. Okolní prostředí musí být bez agresivních výparů a plynů, s běžnou úrovní radiace, elektromagnetického pole,prašnosti, vibrací, otřesů atd. Jedná se tedy o prostředí obyčejné podle příslušných ČSN.

3.2 Provozní podmínky

Měnič kmitočtu se montuje ve svislé poloze vstupním (INPUT) resp. výstupním (OUTPUT) konektorem nahoru. Upevňuje se dvěma normalizovanými šrouby M5 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na základní desku nebo rám za horní a spodní upevňovací otvor. Základní deska nebo rám může být umístěna v uzamykatelné skříni, která musí být vybavena dostatečnými větracími otvory tak, aby bylo zabezpečeno dobré proudění vzduchu.

Základní deska nebo rám (skříň) může obsahovat další zařízení, která je však třeba vhodně rozmístit zejména s ohledem na zabezpečení přirozeného proudění vzduchu, zamezení případného vzájemného ovlivňování zařízení apod.

Z důvodů dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí měnič kmitočtu SC-IC-101 a SC-OC-101 umisťovat do blízkosti zdrojů tepla, prachu, vibrací apod.

3.3 Všeobecné vlastnosti

Hmotnost SC-IC-101 1,1 kg
SC-OC-101 1,1 kg
Rozměry SC-IC-101 42x155x309(367)mm
SC-OC-101 42x155x309(367)mm
Napájecí napětí +15V +1V/-0,3V
Max. povolené zvlnění napájecího napětí (30 Hz až 30 MHz) 100 mV p-p
Proudový odběr SC-IC-101 max. 240mA typ. 220mA
SC-0C-101 max. 290mA typ. 270mA typ. 270mA
Vstupní konektor SC-IC-101,SC-OC-101 F zásuvka
Výstupní konektor SC-IC-101,SC-OC-101 F zásuvka
Napájení zdířka (dvojzdířka) pro banánek o 4m

3.4 Elektrické vlastnosti kompletního měniče kmitočtu

Parametr symb. jedn. hodnota zaruč. typ

Jmenovitá vstupní/výstupní Z1/Z2 Ohm 75 impedance
Chráněné frekv. pásmo fp MHz 47 až 790MHz
Max. zisk (MAN) S dB 66 60
Min.rozsah reg. zisku (MAN) S dB 60 65
Min.rozsah aut. reg. zisku Saut dB 54 60
Max.zvlnění AFCH dB 2 1
Min.útlum odrazu vstup(TV IV a V) Ar1 dB 10 12 (TV I,II aIII) 12 14
Min.útlum odrazu výstup Ar2 dB 10 14
Min.útlum odrazu výstup za slučovacím dílem (pozn.1) Ar2sl dB 14 16
Max.míra šumu AF dB 10 12
Max. výstupní úroveň L2max dBuV 108 (pro s/im3k>60dB,s/sHU>60dB)
Min. výstupní úroveň L2min dBuV 100 98 (pro odstup s/sH >60dB)
Min.rozsah regulace výst. úrovně L2 dB 10 12 (reg. prvkem RF OUT <)
Min.odstup nežád. prod. směš. s/sN dB 60 65
Min.odstup úrovně osc. a harm. s/sH dB 60 65
Min.odstup úrovně mf signálů s/mf dB 50 65 (pozn. 2)
Min.odstup signál/šum s/š dB 45 48 (pozn. 3)
Odstup signál/šum s/šm dB 55 58 (pozn. 5)
Stabilita kmitočtů oscilátorů f kHz < 30 5
Stabilita výst. úrovně L2 dB < 2 1 (pro L1=55 až 100dBuV)
Maximální skupinové zpoždění ts ns 85 (mezi nosnou obrazu a barvy)
Min.střední doba mezi poruchami M hod 104
Vstupní úroveň max. užitečného L1max dBuV 95 100 signálu (pozn.4)

Poznámky :

1) Údaj platí pro slučovací díl s následujícími vlastnostmi
Průchozí útlum AP min. 6dB
Oddělovací útlum Ad min. 20dB
Útlum odrazu vstup/výstup Ar1/Ar2 min.20dB
Kmitočtové pásmo min. 47 až 790MHz
2) Zaručovaná hodnota platí pro nejhorší případ, tj. pro pásmo TV I
3) Platí pro vstupní signály o úrovni L1min=60dBuV
Pro vstupní signál L1=55dBuV je s/š min. 40dB, typ.44dB
Vlastní odstup s/š vstupního signálu musí být dostatečně větší než udávaný odstup.
4) Pro větší vstupní úroveň použít na vstupu útlumový článek
5) Pro vstupní úroveň L1 větší než 72dBuV

3.5 Elektrické vlastnosti vstupního dílu SC-IC-101

Parametr symb. jedn. hodnota zaruč. typ.

Vstupní kanál SC-IC-101/UHF v pásmu TV IV a TV V podle normy CCIR-K,G
SC-IC-101/VHF v pásmu TV I, TV II, TV III podle normy CCIR-D,B
Výstupní kanál 32,15MHz až 40,15MHz
Maximální výstupní úroveň L2max dBuV 105 99
Nominální výstupní úroveň L2N dBuV 92 až 98 95 (pozn.7)
Max. zisk (MAN ) S dB 32 28
Min.rozsah reg. zisku (MAN) S dB 30 33
Min. vstupní úroveň L1min dBuV 68 65 (pozn. 5)
Min.útlum odrazu výstup Ar2 dB 15 18

3.6 Elektrické vlastnosti výstupního dílu SC-OC-101

Vstupní kanál 32,15MHz až 40,15MHz
Výstupní kanál SC-OC-101/RP v pásmu 47MHz až 300MHz podle normy CCIR-D nebo B
Max. vstupní úroveň L1max dBuV 105 99
Min. vstupní úroveň (AGC zap) L1min dBuV 83 80 (pozn. 6)
Max. zisk (MAN) S dB 28 24
Min.rozsah reg. zisku (MAN) S dB 30 35
Min.útlum odrazu vstup Ar1 dB 18 2

Poznámky :

5) Vstupní úroveň, při níž dojde k poklesu maximální výstupní úrovně v provozu se zapnutým AGC o 1dB
6) Vstupní úroveň mf signálu, při níž dojde k poklesu max. výstupní úrovně o 1dB
7) V režimu AGCzap v rozsahu regulace obvodu AGC

3.7 Odolnost proti vnějším rušivým signálům

Zařízení složené ze vstupního dílu SC-IC-101 a výstupního dílu SC-OC-101 vyhovuje požadavkům ČSN 36 7211, část 2, čl.39c.

3.8 Rušivé vyzařování

Rušivý vyzářený výkon Pr nepřekračuje hodnotu 1.10-10W ve speciálních TV pásmech a 4.10-10W v normalizovaných TV pásmech. Útlum stíněním At měničů je min.75 dB. Tato hodnota platí i pro měnič kmitočtu jako celek složený ze vstupního a výstupního dílu, které jsou propojeny kabely podle Tab.1 těchto TP. Na vstup vstupního dílu a výstup výstupního dílu musí být připojeny kabely s konektory schválené čs. spoji, zabezpečující útlum stíněním At min. 75dB (např. kabel VCEHY 75-4,8 z Kabla Děčín s F konektorem TY 616-2605 z Tesly Jihlava, kabel 75-5-H od fy VACHA KABEL s IEC konektorem ZA 08 od fy WISI apod.).

3.9 Mechanické a klimatické vlastnosti

Měnič kmitočtu je konstruován tak, že jeho odolnost proti mechanickým a klimatickým vlivům musí vyhovovat požadavkům ČSN 36 7211, část 2, článek 37 a 38. Použité prvky, materiály a suroviny mají takové vlastnosti, aby byla zaručená požadovaná stálost jejich mechanických a elektrických vlastností a tím i vlastností celého měniče kmitočtu.

3.10 Odrušení

Měnič kmitočtu SC-IC-101 a SC-OC-101 vyhovuje z hlediska odrušení ČSN 33 4200 a ČSN 33 4230. Hodnocení bylo provedeno Výzkumným ústavem spojů Praha dne 23.9.1992 po č.j. 1340 A/1992 (viz příloha č.1).

4. Zkoušení

4.1 Všeobecně

Zkušební prostředí je podle ČSN 36 7211, část 2, čl.71. Měřicí přístroje a metody měření musí odpovídat požadavkům ČSN 36 7211, část 2, čl. 77 až 86. Měřicí přístroje a metody lze nahradit rovnocennými přístroji a metodami, které zabezpečí srovnatelnost výsledků měření.

Na měnič kmitočtu vydal ČTÚ rozhodnutí o způsobilosti zařízení pro šíření rozhlasových a televizních programů po vedeních dne 2.3.1994 pod. č.j.: 15051/94 (pro SC-IC-101 a SC-OC-101) a dne 28.2.1997 pod č.j.: 3294/96 (pro SC-IC-101/AV).

Homologační známky: s189.GIF (2333 bytes)            s039.GIF (791 bytes)

4.2 Kontrola proudového odběru

Kontrolovaný díl měniče kmitočtu se připojí přes ampérmetr na stejnosměrný napájecí zdroj s výstupním napětím v mezích daných těmito TP. Na ampérmetru se odečte proudový odběr.

4.3 Kontrola automatické regulace zisku (AGC) a stability výstupní úrovně

GEN TL MO AS
O O
NZ
GEN = vf generátor
TL = útlumový článek (dekáda)
MO = měřený objekt
AS = spektrální analyzátor, selektivní přijímač
NZ = napájecí zdroj List :11

Vf generátor se nastaví na nosný kmitočet obrazu přijímaného kanálu. Výstupní úroveň z generátoru se nastaví na 100 dBuV. Útlum útlumového článku nastaven na 0 dB. Postupně se zvětšuje útlum útlumového článku a sleduje se výstupní úroveň na spektrálním analyzátoru. Jakmile dojde k poklesu výstupní úrovně obrazové nosné přijímaného kanálu odečte se nastavení útlumového článku. Rozdíl v obou nastaveních útlumového článku udává rozsah automatické regulace zisku.

Obdobným způsobem se kontrolují vstupní a výstupní díl měniče kmitočtu samostatně při úrovních daných čl.3.5 a 3.6 těchto TP.

5. Pokyny pro projektování a montáž

5.1 Všeobecně

V těchto TP jsou uvedeny parametry a vlastnosti měniče kmitočtu. Při projektování a sestavování hlavní stanice a stanovení jejích provozních parametrů je potřeba znát a zohlednit vlastnosti navazujících částí TKR tak, aby v celém systému byly splněny požadavky ČSN 36 7211, část 1. Jedná se zejména o zabezpečení dostatečných odstupů s/im3p, s/im2p, s/sHU od výstupu hlavní stanice po výstup účastnické zásuvky. Úrovně signálů a parametry jednotlivých prvků musí být takové, aby byl zachován dostatečný odstup signál/šum s/š na výstupu účastnické zásuvky podle ČSN 36 7211, část 1, čl. 65. Při projektování TKR je potřeba počítat s výstupní úrovní L2 sníženou o průchozí útlum slučovacích dílů.

5.2 Montáž měniče kmitočtu

Měnič kmitočtu se montuje ve svislé poloze vstupním (INPUT) resp. výstupním (OUTPUT) konektorem nahoru. Upevňuje se normalizovanými šrouby M4 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na základní desku nebo rám za horní a spodní upevňovací otvor. Základní deska nebo rám může být umístěna v uzamykatelné skříni, která musí být vybavena větracími otvory tak, aby bylo zabezpečeno dobré proudění vzduchu.

V provedení 19" se montuje do normalizovaného rámu. Upevňuje se 4 šrouby v předním panelu. Základní deska nebo rám (skříň) může obsahovat další zařízení, která je však třeba vhodně rozmístit zejména s ohledem na zabezpečení přirozeného proudění vzduchu, zamezení případného vzájemného ovlivňování zařízení atd. Z důvodů dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí měnič kmitočtu SC-IC-101 a SC-OC-101 umisťovat do blízkosti zdrojů tepla, prachu, vibrací apod.

Při montáži je nutné používat pouze takové koaxiální kabely a konektory,které splní požadavky na útlum stíněním At podle ČSN 36 7211.

Výstupy měničů kmitočtů jsou propojovacími kabely přivedeny do slučovacího dílu "širokopásmového" typu s vlastnostmi a parametry uvedenými v čl.3.4, poznámka 1,těchto TP. Vhodné typy jsou např. děliče výkonu, rozbočovače-slučovače, směrové vazební členy-odbočovače. Doporučený typ je např. W 440, výrobce ELSA Praha. Při spojování více slučovacích dílů za sebou je třeba provést propojení tak, aby byl pokud možno mezi výstupem a všemi vstupy stejný porůchozí útlum.Sousední kanály se nedoporučuje umišťovat na sousední vstupy slučovacího dílu.

Při splnění těchto podmínek je možná paralelní spolupráce a rozvod sousedních TV kanálů, případně rozhlasových signálů, kdy jako zdroje signálu jsou použity TV modulátory SC-M-101, případně družicové rozhlasové stereofonní FM modulátory SC-SFM-101. Do slučovacího dílu lze připojit i jiná zařízení, pokud jejich charakter a vlastnosti splňují požadavky těchto TP, ČSN 36 7211, zejména s ohledem na charakter výstupní impedance příslušného zařízení a velikost útlumu odrazu v chráněném (používaném) kmitočtovém pásmu.

Při projektování hlavní stanice je potřeba uvažovat s výstupní úrovní L2max sníženou o útlum všech použitých (případně uvažovaných pro další rozšíření) slučovacích dílů.

Příklad :

Při kapacitě hlavní stanice max.16 kanálů osazených měniči kmitočtu a TV modulátory (příp. FM modulátory) je např. použito 5 slučovacích dílů W 440 (každý má 4 vstupy a 1 výstup). Jeden slučovací díl slouží k připojení zbývajících čtyř, ke kterým jsou připojeny jednotlivé měniče a TV modulátory. Průchozí útlum pak je z každého vstupu na společný výstup cca 12dB až 15dB. Maximální výstupní úroveň L2max je potom 93 dBuV.

5.3 Nastavení

Měniče kmitočtu nepotřebují nastavení. Pouze při propojení všech dílů hlavní stanice se vyrovná úroveň všech signálů na výstupu hlavní stanice podle potřeby ovládacím prvkem RF OUT >. Přepínače způsobu provozu AGC-MAN jsou vždy v poloze AGC. Poloha MAN slouží pouze pro servisní nebo měřicí účely.

Při slabších signálech je potřeba použít vhodné antény s větším ziskem ( případně předzesilovače) tak, aby byl na vstupu měniče kmitočtu odstup signál/šum větší než 46dB a úroveň signálu větší než 55dBuV (viz článek 3.4 pozn.3 těchto TP) při intenzitě elektromagnetického pole minimálně podle ČSN 36 7211, část 1, čl. 49.

Obsazení kanálů se řeší v konkrétních případech podle místních podmínek v souladu s příslušnými ustanoveními ČSN 36 7211, část 1, z hlediska rozmístění rozváděných TV a R signálů v přenosovém kmitočtovém pásmu.

5.4 Napájení

Pro napájení měničů kmitočtu je určen napájecí zdroj typ NZS 15, který zabezpečuje parametry podle čl.3.3. Je možné použít také jiný zdroj, schválený autorizovanou zkušebnou a čs. spoji, který má vlastnosti podle čl.3.3 a zabezpečuje max. rušivé vyzařování podle čl. 3.8 těchto TP.

TAB. 1 Technická specifikace propojovacích kabelů a doporučené typy vstupních a výstupních konektorů

a) propojovací kabel napájecí celková délka 220mm ( 440mm ) vodič 0,75mm2 průřez , izolovaný konektor o 4mm banánek (obvykle WK 459 01)

b) propojovací kabel F-F krátký b1 celková délka 160mm vodič LCD 65 KATHREIN konektor F EMK 11 KATHREIN b2 celková délka 220mm vodič LCD 65 KATHREIN konektor F EMK 11 KATHREIN b3 celková délka 340mm vodič LCD 65 KATHREIN konektor F EMK 11 KATHREIN

c) propojovací kabel c2 F-F celková délka 450 mm vodič LCD 65 KATHREIN konektor EMK 11 Kathrein

d) doporučené typy vstupních a výstupních konektorů F konektor - vidlice na kabel EMK 11 KATHREIN TY 616-2605 TESLA JIHLAVA IEC konektor - vidlice na kabel EMK 70 KATHREIN ZA 08 WISI TESLA PRIEVIDZA

Pozn.:

Změna typů vodičů a konektorů vyhrazena při zachování všech rozhodujících elektrických parametrů, zejména útlumu stíněním At.

Rozšíření Technických podmínek pro SC-IC-101/AV

Vstupní konvertor SC-IC-101 je možné vybavit zlepšeným demodulátorem vstupního TV signálu. Označení tohoto provedení konvertoru je SC-IC-101/AV doplněné vstupním TV kanálem. Původní provedení obsahovalo pouze výstup demodulovaného signálu v základním pésmu, tj. videosignál se zvukovou subnosnou. Toto nové provedení obsahuje samostatný synchronní videodemodulátor a samostatný demodulátor zvukové subnosné. Videodemodulátor zpracovává signály v normě B/G i D/K s tím, že předkorekce skupinového zpoždění je provedena pro normu B/G. Výstupní videofiltr je nastaven na potlačení zvukové subnosné 6,5MHz. Při zpracovávání signálů se zvukovou subnosnou 5,5MHz je třeba počítat s vyšší úrovní zbytkové subnosné obsažené ve videosignálu.

Demodulátor zvukové subnosné pracuje s kvaziparalelním způsobem odběru zvukové subnosné. Standartně je dodáván demodulátor pro zvukovou subnosnou 6,5MHz. Na přání je možné dodávat i provedení pro zvukovou subnosnou 6,5MHz.

Výstupní demodulovaný videosignál a audiosignál je vyvedený na konektorech typu CINCH na předním panelu.

Pozn.: Pro zachování kvalitativních parametrů video a audio signálů je nutno konvertor provozovat v modu automatické regulace zesílení (poloha "AGC").

a) pro výstup signálu video:

výstupní úroveň jmenovitá 1Vpp/75Ohm
poměr S/N, nevážený > 48,5 dB
poměr S/N, vážený > 57,5 dB
pokles amplitudy barvonos. signálu < 1dB
dif. zisk < 2%
dif. fáze < 2o

b) pro výstup signálu audio:

výstupní signál 0,775 V/600 Ohm
poměr S/N, psofometricky > 64 dB
kmit. charakteristika 30 Hz-15 kHz +/- 1 dB
zkreslení < 0,5%

Pozn.: jedná se o typické hodnoty