STEREOFONNÍ TV MODULÁTOR SC-MTM-202    (základní informace)  

Monofonní televizní modulátor SC-MTM-202/... je určen jako zdroj úplného televizního signálu VSB AM v normě CCIR B/G nebo D/K zejména pro použití v systémech televizních kabelových rozvodů a společných televizních antén. SC-MTM-202/... je dodáván buď v základním modulovém provedení nebo v 19" mechanice. Ve standartním modulovém provedení je zařízení určeno k montáži na základní rám nebo desku ve svislé poloze. V provedení v 19" mechanice se zařízení montuje ve vodorovné poloze do standartní 19" skříně. K napájení zařízení je možno použít napájecí zdroj NZS 155/.. dodávaný firmou SATCO s.r.o. 

V objednávce je nutno specifikovat požadovanou normu (B/G nebo D/K). SC-MTM-202/... je dodáván v těchto základních variantách:

1. Modulové provedení:

SC-MTM-202/VHF - výstupní kmitočet TV kanálu v pásmu 47 MHz až 446 MHz  
SC-MTM-202/UHF
- výstupní kmitočet TV kanálu v pásmu 470 MHz až 862 MHz  
SC-MTM-202/KU
- výstupní kmitočet TV kanálu v pásmu 5 MHz až 30 MHz (zpětný kanál) SC-MTM-202/MF - výstupní kmitočet v pásmu MF kmitočtů 40,15 až 33,15 MHz (norma B)

Modulové provedení umožňuje na zvláštní objednávku dovybavení videofiltrem (značení VIF).

2. 19" provedení:

SC-MTM-202/VHF/19" - výstupní kmitočet TV kanálu v pásmu 47 MHz až 446 MHz SC-MTM-202/UHF/19" - výstupní kmitočet TV kanálu v pásmu 470 MHz až 862 MHz SC-MTM-202/KU/19"- výstupní kmitočet TV kanálu v pásmu 5 MHz až 30 MHz (zpětný kanál) SC-MTM-202/MF/19"- výstupní kmitočet v pásmu MF kmitočtů 40,15 až 33,15 MHz (norma B) SC-MTM-202/MF2/19" - výstup v pásmu MF kmitočtů s rozdělenými výstupy video a audio nosných v pásmu MF kmitočtů 41,15 - 33,15 MHz (pro normu B)

19" provedení je možno dovybavit těmito funkcemi:  
VIF
- dovybavení videofiltrem  
EXT
- vstup pro externí referenční kmitočet  
REG
- regulace vstupní úrovně audio na předním panelu  
XLR
- symetrický vstup XLR 600 W, regulace vstupní úrovně audio na předním panelu  
DO
- dplnění dálkového ovládání přes PC pomocí jednotky SC-CCU-101/19" a spec. software

Televizní signál je modulován na MF kmitočtu a je směšován na kmitočet TV kanálu. Frekvence nosných jsou stabilizovány obvodu PLL. Referenční kmitočet PLL je idvozen od krystalu. V 19" provedení je možné použít externí referenční kmitočet, který může být společný pro více modulátorů a umožňuje realizovat synchronní provoz v sítích TKR.

Pro obsluhu SC-MTM-202/... slouží tlačítka a regulační prvky na předním panelu. Aktuální hodnoty se zobrazují na displeji. V 19" provedení je možné nastavit přesný offset výstupního kmitočtu. Diody na předním panelu signalizují mod provozu. 


   TECHNICKÉ PODMÍNKY

Monofonní televizní modulátor SC-MTM-202

TP MTM 202/98
JKPOV 383 81

Výrobce : SATCO s.r.o., Broumarská 39, 198 00  Praha 9

Tyto technické podmínky (dále jen TP) platí pro výrobu, dodávky, předávání, projektování, montáž a provoz monofonního televizního modulátoru SC-MTM-202  (dále jen MTM).

Zpracoval :      ing. Jelínek
Datum :      6.4.1999

Obsah :

1. Všeobecně
1.1 Použití monofonního televizního modulátoru
1.2 Popis monofonního televizního modulátoru
1.3 Obsluha
1.4 Údržba a provoz
1.5 Objednávání
1.6 Dokumentace
1.7 Příslušenství

2. Dodávky, doprava a skladování, záruka a servis

2.1 Dodávky
2.2 Doprava a skladování
2.3 Záruka a servis

3. Technické požadavky a parametry

3.1 Klimatické podmínky
3.2 Provozní podmínky
3.3 Všeobecné vlastnosti
3.4 Elektrické vlastnosti televizního modulátoru
3.4.1 Parametry výstupního signálu
3.4.2 Parametry vstupního nf signálu
3.4.3 Přenosové a modulační parametry
3.5 Odolnost proti vnějším rušivým vlivům
3.6 Rušivé vyzařování
3.7 Mechanické a klimatické vlastnosti
  3.8 Odrušení
  3.9  Homologace

4. Zkoušení 

4.1 Všeobecně
4.2 Kontrola proudového odběru

5. Pokyny pro projektování a montáž

5.1 Všeobecně
5.2 Montáž televizního modulátoru
5.3 Nastavení provozních podmínek
5.4 Napájení

6. Přílohy:

obr.1               Blokové schéma televizního modulátoru
obr.2               Přední panel  a ovládací prvky modulového provedení
obr.3               Přední panel a typové štítky SC-MTM-202
obr.4               Přední panel  a ovládací prvky jednotky 19’’


1. VŠEOBECNĚ

1.1 Použití monofonního televizního modulátoru

Monofonní televizní modulátor SC-MTM-202 je určen jako zdroj úplného televizního signálu VSB AM v normě CCIR B/G nebo D/K zejména pro použití v systémech televizních kabelových rozvodů a společných televizních antén. MTM je dodáván buď v základním modulovém provedení nebo v 19“ mechanice. Televizní signál je modulován na MF kmitočtu a je směšován na kmitočet TV kanálu. Frekvence nosných jsou stabilizovány obvody PLL. Referenční kmitočet PLL je odvozen od krystalu. V 19’’ provedení je možné použít externí referenční kmitočet, který může být společný pro více modulátorů a umožňuje realizovat synchronní provoz v sítích TKR.
Monofonní televizní modulátor SC-MTM-202 se dodává v několika základních variantách. Označení varianty je vždy uvedeno za typovým označením SC-MTM-202 a je od něho odděleno lomítkem, případně pomlčkou. Základní varianty jsou:

1. Modulové provedení:
SC-MTM-202/VHF
- výstupní kmitočet TV kanálu v pásmu 47 MHz - 446 MHz
SC-MTM-202/UHF
- výstupní kmitočet TV kanálu v pásmu 470 MHz - 862 MHz
SC-MTM-202/KU
- výstupní kmitočet TV kanálu v pásmu 5 MHz - 30 MHz
SC-MTM-202/MF
- výstupní kmitočet v pásmu MF kmitočtů 40,15 - 33,15 MHz (pro normu B)

Dovybavení modulového provedení na zvl. objednávku:
VIF
- dovybavení videofiltrem

2. 19“ provedení:
SC-MTM-202/VHF/19
- výstupní kmitočet TV kanálu v pásmu 47 MHz - 446 MHz
SC-MTM-202/UHF/19
- výstupní kmitočet TV kanálu v pásmu 470 MHz - 862 MHz
SC-MTM-202/KU/19
- výstupní kmitočet TV kanálu v pásmu 5 MHz - 30 MHz
SC-MTM-202/MF/19
- výstupní kmitočet v pásmu MF kmitočtů 40,15-33,15 MHz (pro normu B)
SC-MTM-202/MF2/19
- výstup v pásmu MF kmitočtů s rozdělenými výstupy video a audio
                                     
nosných v pásmu MF kmitočtů 41,15-33,15 MHz (pro normu B)

Dovybavení 19"  provedení na zvl. objednávku:
VIF
- dovybavení videofiltrem
EXT
- vstup pro externí referenční kmitočet
REG
- regulace vstupní úrovně audio na předním panelu
XLR
- symetrický vstup XLR 600 W, regulace vstupní úrovně audio na předním panelu
DO
- dálkové ovládání

Ve standardním  modulovém provedení je zařízení určeno k montáži na základní rám nebo desku ve svislé poloze, v provedení 19“ se zařízení umísťuje do standartní 19“ skříně. V průběhu výroby , zejména na zvláštní přání odběratelů, mohou vznikat další varianty, které však nemají vliv na základní technické parametry. Jedná se zejména o doplnění dalšími obvody (např. symetrický audio vstup, EXT) apod. Základní přenosové parametry, které je toto zařízení schopno zpracovávat, jsou dané těmito TP. Jedná se zejména o následující základní podmínky:

kmitočet obrazové nosné

10 MHz až 862 MHz

výstupní úroveň obrazové nosné

108 dBµV

zvuková nosná

fo+5.5 MHz nebo fo+6.5 MHz

poměr úrovně

zvuková/ obrazová nosná

-13 dB

nf modulační zdvih jmenovitý

30 kHz

  Þ     maximální

50 kHz

nf preemfáze

50µs

výstupní impedance

75 W

  1.2 Popis monofonního televizního modulátoru

Na obr.1 v příloze je znázorněno blokové schéma MTM. Zařízení je možné rozdělit do tří základních bloků:
  ·         vlastní modulátor video a audiosignálů na mf kmitočtu
  ·         výstupní blok, který převádí mf signál na výstupní kmitočet
  ·         ovládací a napájecí obvody

Vstupní videosignál o jmenovité úrovni 1V p-p se přivádí ze vstupního konektoru VIDEO IN na oddělovací videozesilovač se ziskem 6dB. Následuje videofiltr typu dolní propust Cauer-Čebyšev s mezním kmitočtem 5,5 MHz, který se dodává ve variantě VIF. Dále signál pokračuje na oddělovací videozesilovač se ziskem 10dB a dvojici odlaďovačů, jejichž kmitočet odladění je 5.5MHz a 5.742.MHz (nebo na zvláštní požadavek 6.5MHz a 6.258.MHz). V provedení VIF je videofiltr doplněn korektorem skupinového zpoždění. Videosignál se po zpracování v uvedených obvodech přivádí na integrovaný modulátor , ve kterém se videosignál moduluje AM modulací na mf kmitočet. Kmitočet oscilátoru obrazové nosné 38.9 MHz je stabilizován smyčkou PLL. Referenční kmitočet pro obvod PLL se přivádí z krystalem řízeného oscilátoru nebo z obvodů zpracování externího referenčního kmitočtu, které jsou dodávány ve variantě EXT. Referenční kmitočet se dále přivádí do obvodu PLL zvukového modulátoru. Obvody pro zpracování vnějšího referenčního kmitočtu umožňují nastavení posunu (ofsetu) referenčního kmitočtu tak, aby mf kmitočty bylo možné posunout o násobky řádkového kmitočtu. Krok posunu je 1/6 řádkového kmitočtu  Fh=15625 Hz, rozsah posunu je +1/3 až -1/2 Fh.
Zvukový nf signál je přiveden ze vstupního konektoru označeného AUDIO IN na regulátor úrovně. Následuje vypínatelná preemfáze 50ms a aktivní dolní propust s mezním kmitočtem 15 kHz. Zvukový signál se přivádí na FM modulátor, který pracuje v kmitočtovém pásmu 32.4-33.4 MHz. Na vstupu FM modulátoru se nachází regulátor zdvihu, z něhož se zvukový nf signál přivádí na modulační varikap. Kmitočet zvukové nosné je stabilizován obvodem PLL, který je řízen obvody vnitřní nebo vnější reference. Signál zvukové nosné je přiveden na zesilovač s nastavitelným zesílením. Signál zvukové nosné je dále přiveden na pásmovou propust a zesilovač. Z něho je přiveden na součtový člen, kde je sloučen s modulovanou obrazovou nosnou. 

Za obvody AM modulátoru videosignálu následuje dolní propust, oddělovací zesilovač a další filtry a odlaďovače, které zlepšují potlačení horního postranního pásma. Modulovaný signál obrazové nosné je dále přiveden na zesilovač a filtr s povrchovou akustickou vlnou SAW, který tvoří hlavní selektivitu celého zařízení. Následuje zesilovač se symetrickým vstupem a součtový obvod, ve kterém se k modulovanému videosignálu přičítá modulovaná zvuková nosná. Z regulátoru MF úrovně kompletního signálu se signál přivádí na výstupní zesilovač. Ve variantě MF je tento signál po další filtraci a zesílení přiveden na výstupní konektor. Ve variantě MF2 se signál obrazové a zvukové nosné nesčítá, ale je vyveden odděleně přes další zesilovače a filtry na výstupní konektory.

V provedení s výstupem na TV kanál v pásmu KU, VHF nebo UHF se kompletní MF signál přivádí do dalších obvodů. Jako první je směšovač, do kterého je dále přiveden signál oscilátoru. Ten  opět používá obvod PLL, který je řízen vnitřním referenčním kmitočtem nebo vnějším referenčním kmitočtem , ale bez posunu (ofsetu). Výstupní signál ze směšovače je již na požadovaném výstupním kmitočtu (kanálu). Tento signál je veden přes pásmovou propust , odlaďovače a další filtry. Jejich úkolem je omezit spektrum výstupního signálu tak, aby výstupní spektrum odpovídalo příslušným požadavkům. Ve výstupních obvodech je realizováno také řízení výstupní úrovně RF LEVEL. Takto upravený signál je přiveden na výstupní konektor RF OUT.

1.3 Obsluha 

Pro obsluhu monofonního TV modulátoru slouží tlačítka a regulační prvky na předním panelu (viz obr. 2).

Tlačítkem STORE SET krokujeme jednotlivé menu. Pokud změníme nějakou nastavitelnou položku, začne displej blikat. Tento stav nám indikuje rozdíl mezi aktuálním nastavením a údajem uloženým v paměti. Delším stisknutím (cca 2s) se aktuálně nastavené údaje zapíší do paměti. Pokud však zápis neprovedeme (displej stále bliká), dojde po určité době (cca 5 až 20 minut) k přepsání aktuálně nastavených údajů na displeji údaji uloženými v paměti. Tlačítky UP a DOWN se mění jednotlivé položky v každém menu.

Jednotlivá menu a jejich možná nastavení ukazuje následující obrázek:

Po zapnutí zařízení se objeví na displeji    n . Menu informuje že se jedná o monofoní modulátor. Další menu udává stav zachycení jednotlivých obvodů PLL (I = zachyceno, 0 = nezachyceno). První pozice náleží PLL mf nosné obrazu, druhá pozice náleží PLL mf hlavní zvukové nosné, třetí pozice je nepřidělena (je zobrazena 0) a čtvrtá pozice náleží PLL hlavního oscilátoru.
Informace o zachycení syntéz na MF se aktualizuje okamžitě, informace o zachycení PLL hlavního oscilátoru se aktualizuje cca po 1 minutě.
Další menu zobrazuje frekvenci nosné obrazu v MHz.

V dalším menu je možné přepínat odstup frekvence zvukové nosné od obrazové nosné, tj. odstup frekvence zvukové nosné 5,5 MHz nebo 6,5 MHz. V provedení 19“ se na předním panelu trimrem AUDIO IN  nastavuje frekvenční zdvih a trimrem AUDIO CARRIER se nastavuje úroveň zvukové nosné.
Trimrem RF OUT se nastavuje celková výstupní úroveň kanálu.
  ·        VIF   Videofiltr je pevně nastaven a nepotřebuje obsluhu. 

Ovládání doplňkových variant v 19“ provedení:
  ·        EXT   Provedení s vyvedenými vstupy pro vnější referenční kmitočet.

Na zadním panelu jsou vyvedeny dva konektory, které jsou spolu spojeny. Tím je možné vstup referenčního kmitočtu smyčkovat , maximálně ale 3 díly. Dále je na zadním panelu přepínač REF , který má dvě polohy. V poloze INT je přepnuto trvale na vnitřní referenční kmitočet. V poloze EXT je přepnuto na vnější referenční kmitočet, ale pokud není přítomen, přepíná se automaticky na vnitřní. Stav dílu pro externí referenci indikuje svítivá dioda LED. Pokud nesvítí, pracuje se na vnitřní referenci, pokud svítí , je v činnosti vnější reference. Při připojení nebo odpojení vnější reference nebo přepnutí přepínače dioda začne blikat, ale po cca 1 až 2 minutách musí trvale svítit nebo zhasnout  Trvalé blikání diody indikuje chybu v činnosti obvodů PLL.

  ·        REG   Provedení s regulací vstupní úrovně audio a regulací úrovně zvukové nosné. V provedení se symetrickým nebo nesymetrickým audiovstupem lze regulovat trimrem AUDIO IN vstupní úroveň nf signálu a tím zdvih. Trimrem  AUDIO CARRIER L lze regulovat úroveň zvukové nosné.
·        XLR   Symetrický audiovstup s konektorem XLR 600W s možností regulace vstupní úrovně nf signálu a tím zdvihu.
·        DO   Funkce modulátoru, které se ovládají tlačítky, je možné ovládat dálkově pomocí jednotky SC-CCU-101/19. Návod na obsluhu dálkového ovládání je v TP.jednotky dálkového ovládání.

1.4 Údržba a provoz

Monofonní televizní modulátor SC-MTM-202 nevyžaduje trvalou obsluhu a údržbu. Podle ČSN 367211, část 1 je však provozovatel povinný provádět pravidelné revize a kontroly.

1.5 Objednávání

V objednávce je potřeba uvádět:
a) typové označení (viz kapitola 1.1)
b) dovybavení na zvl. objednávku (viz kap. 1.1)
c) požadovaný výstupní kmitočet nebo kanál
d) požadovanou zvukovou normu (B = 5,5 MHz, D = 6,5 MHz)
e) počet kusů

1.6 Dokumentace

Součástí dodávky zařízení MTM je dokumentace ve smyslu ČSN 36 7211, část 2, čl.22, která je obsažena v těchto TP. Při dodávce 1ks i více ks od jednoho typu zařízení se dodává 1ks těchto TP. Návod na opravu a seznam náhradních dílů se nedodává. Opravy vždy zabezpečuje výrobce nebo jím pověřená organizace. Ke každému výrobku nebo dodávce se dodává Záruční list. Na zvláštní objednávku může výrobce dodat „Měřicí a zkušební protokol „ všech parametrů uvedených v těchto TP.

1.7 Příslušenství

Příslušenství dodávané s televizním modulátorem:
a) napájecí konektor WAGO
b) technické podmínky

Doplňkové příslušenství dodávané při dodávce celé hlavní stanice nebo na zvláštní objednávku :
b) Propojovací kabel F-F krátký nebo dlouhý
c) Propojovací kabel CINCH
d) Propojovací kabel DIN - monofonní

2. DODÁVKY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA A SERVIS

2.1 Dodávky

Monofonní televizní modulátor SC-MTM-202 dodává výrobce na základě písemné objednávky. Další podmínky dodávky jsou předmětem dohody nebo kupní smlouvy mezi výrobcem a odběratelem.

2.2 Doprava a skladování

Zařízení se smí přepravovat v krytých dopravních prostředcích a musí být chráněno před přímými účinky povětrnostních vlivů. Zařízení se přepravuje a skladuje ve vhodném obalu tak, aby se zamezilo nadměrnému namáhání vibracemi, otřesy atd. Skladuje se v suchých větraných prostorách (skladech), jejichž klimatické podmínky odpovídají alespoň čl. 3.1 těchto TP. Konkrétní forma dopravy a skladování je předmětem dohody nebo kupní smlouvy mezi výrobcem a odběratelem.

2.3 Záruka a servis

Na monofonní televizní modulátor SC-MTM-202 poskytuje výrobce záruku v trvání 12 měsíců od dne předání zařízení odběrateli. Výrobce zodpovídá za vlastnosti výrobku dané těmito TP po celou dobu záruky.  Záruka se nevztahuje na vady a poruchy, které byly způsobeny nesprávnou instalací a používáním zařízení, nesprávnou dopravou a skladováním (tj. za jiných podmínek než udávají tyto TP),   poškozením při dopravě a skladování a připojením jiných signálů nebo napájecích napětí na příslušná přípojná místa. Záruka se též nevztahuje na vady a poruchy, které byly způsobeny jakýmkoliv zásahem do zařízení a manipulací s jinými ovládacím prvky, než které jsou uvedeny v těchto TP. Záruční opravy zajišťuje výrobce. Pokud to bude technicky možné, budou zpravidla řešeny (po dohodě mezi výrobcem a dodavatelem) výměnným způsobem. Pozáruční servis a opravy zajišťuje výrobce nebo jím pověřená organizace na základě písemné objednávky.

3. TECHNICKÉ POŽADAVKY A PARAMETRY

3.1 Klimatické podmínky

MTM je určen pro provoz v klimatických podmínkách určených ČSN 36 7211, část 2, čl.30, tj. v temperovaných prostorách v rozsahu teplot 0oC až +40oC, relativní vlhkost max. 80% při teplotě +25 o C. V tomto teplotním rozmezí jsou také zachovány parametry zařízení. V teplotním rozmezí -10oC až +45oC nedojde k nevratným změnám nebo k poškození zařízení, ale nejsou zaručeny všechny parametry. Okolní prostředí musí být bez agresivních výparů a plynů, s běžnou úrovní radiace, elektromagnetického pole, prašnosti, vibrací, otřesů atd. Jedná se tedy o prostředí obyčejné podle příslušných ČSN.

3.2 Provozní podmínky

Monofonní televizní modulátor SC-MTM-202 v modulovém provedení se montuje ve svislé poloze napájecím konektorem dolů. Upevňuje se dvěma normalizovanými šrouby M4 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na základní desku nebo rám za horní a spodní upevňovací otvor. Základní deska nebo rám může být umístěna v uzamykatelné skříni, která musí být vybavena dostatečnými větracími otvory tak, aby bylo zabezpečeno dobré proudění vzduchu. Základní deska nebo rám (skříň) může obsahovat další zařízení, která je však třeba vhodně rozmístit zejména s ohledem na zabezpečení přirozeného proudění vzduchu, zamezení případného vzájemného ovlivňování zařízení apod. Z důvodů dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí MTM umísťovat do blízkosti zdrojů tepla, prachu, vibrací apod. V 19" provedení se MTM montuje ve vodorovné poloze do 19“ stojanu, kde se díly pokládají na podpěrné lišty a připevňují čtyřmi šrouby přes otvory v předním panelu. Čtyři otvory v předním panelu nemohou nést hmotnost celého zařízení. Upevňovací šrouby a podpěrné lišty nejsou součástí dodávky. Při použití 19“ skříní je třeba dbát na dostatečné chlazení (větrání) stojanu. Vždy mezi 3 díly je vhodné vložit 1 větrací krycí panel dodávaný na zvláštní objednávku výrobcem.

3.3  Všeobecné vlastnosti

Hmotnost (modulové provedení)

1,2 kg

Hmotnost (19" provedení)

5 kg

Rozměry (modulové provedení)

42x146x292(365) mm

Rozměry (19" provedení)

44 x 400 x 485 mm

Napájecí napětí

+15 V  (+1V/-0,3V)

-15 V  (-1V/+ 0,3V)

Max. povolené zvlnění napájecího napětí (30Hz až 30MHz)

100 mV p-p

Proudový odběr

+15 V max. 370 mA

 

-15 V.  max  40 mA

Napájecí konektor

WAGO 231-xxx apod

Vstupní konektory VIDEO IN

CINCH

AUDIO IN

CINCH

Výstupní konektor  RF OUT

F zásuvka

 3.4 Elektrické vlastnosti televizního modulátoru

3.4.1 Parametry výstupního signálu

a) provedení s výstupem na TV kanál

Parametr

označ

jedn

hodnota

 

zaruč  

typ

 

Jmenovitá vstupní/výstupní impedance

Z1/Z2

W

75

 

Chráněné frekvenční pásmo

fp

MHz

30 až 862 MHz

 

Max.výstupní úroveň obrazové nosné(pro s/im3k>60dB,s/sHU>60dB)

L2max

dBµV

108

 

Tolerance výstupní úrovně obrazové nosné

L2

dB

< 2

1

Stabilita výst.úrovně obrazové nosné

L2

dB

< 2

1

Max. zvlnění AFCH

 

dB

< 2

1

Min. útlum odrazu výstup

Ar2

dB

> 10

  

Min.odstup úrovně osc. A harm

  

dB

> 66

> 70

Min. odstup signál/šum C/N

s/š

dB

> 55

> 58

Stabilita výst.kmitočtu obrazové nosné

df

kHz

<30

5

Odchylka výst.kmitočtu obrazové nosné

df

kHz

< 50

5

Stabilita kmitočtu zvukové subnosné (pozn.1)

df

kHz

1

0,5

Odchylka kmitočtu zvukové subnosné (pozn.1)

df

kHz

0,5

0,3

kmitočet obrazové nosné

fO

MHz

 

Kmitočet zvukové subnosné

fz

MHz

fO + 5.5 / 6.5

 

Kmitočtový zdvih jmenovitý (pozn.2)

df

kHz

30

 

Min.střední doba mezi poruchami

M

hod

104

 

Poznámky:
1) Odchylka kmitočtu zvukové nosné vztažená ke skutečnému kmitočtu obrazové nosné.
2) Nastaveno z výroby pro vstupní nf signál 0,775 V ef. 

Odchylky v provedení MF a MF2 , tj. s výstupem na mf kmitočtu a v provedení KU

Max.výstupní úroveň obrazové nosné
(pro s/im3k>50dB,s/sHU>50dB)                

L2max

dBµV

102

 

Min.odstup úrovně osc. A harm

 

dB

> 55

> 60

 

 

 

 

3.4.2 Parametry vstupního signálu

Jmenovitá vstupní úroveň

0 dBr (0,775V ef)/f=1kHz

Vstupní impedance

> 30 kW

Kmitočtový rozsah

50 Hz až 15 kHz

Nf preemfáze

50 µs

3.4.3 Přenosové a modulační parametry

Parametr

hodnota

zaruč

typ

Jmenovitá úroveň promodulování

85%

85%

Stabilita úrovně promodulování

+/- 5%

+/- 5%

Poměr nosná obrazu / nosná zvuku

13 dB

13 dB

Stabilita poměru nosná obrazu /.nosná zvuku

+/- 3dB

+/- 3dB

Poměr signál/šum S/N   

48dB

52dB

Poměr signál/šum vážený(podle dop.CCIR 567) 

56dB 

60dB

Diferenciální zisk

5%

3%

Diferenciální fáze

5o

3o

Rozdíl zesílení barva/jas

+/-2dB

1dB

Rozdíl zpoždění barva/jas (skup.zpoždění) (pozn.4)

80ns

50ns

Zkreslení synchronizačních impulsů

5%

3%

Amplitudově kmitočtová charakteristika video

v kmitočtovém pásmu do 4,43 MHz

+1dB/-1,5dB

                                   do 4,8 MHz

- 3,0 dB

Amplitudově kmitočtová charakteristika nf signálu

+1,0 dB/-3,0 dB

Zkreslení nf signálu

0,5%

0,3%

Poměr signál/šum nf signálu (podle CCIR 468-3)

bez videosignálu

efektivně lineárně

68 dB

72 dB

efektivně psofo

62 dB

66 dB

videosignál borevné pruhy 100/0/75/0 (pozn.5)

efektivně lineárně

62

66

efektivně psofo

56

60

  Poznámky:

4) Platí za předpokladu použití mf filtru s korigovaným průběhem (standartní provedení B/G) skupinového zpoždění a v případě provedení s videofiltrem s korektorem skupinového zpoždění. V ostatních provedeních je skupinové zpoždění menší, než 200 ns.

5) Platí s dolní propustí s potlačením řádkového kmitočtu

3.5 Odolnost proti vnějším rušivým vlivům

Monofonní televizní modulátor SC-MTM-202 vyhovuje všem požadavkům normy ČSN 367211, část 2, čl.39 C.

3.6 Rušivé vyzařování

Rušivý vyzářený výkon Pr nepřekračuje hodnotu 1.10-10W ve speciálních TV pásmech a 4.10-10W v normalizovaných TV pásmech. Útlum stíněním At je min. 75 dB.

3.7 Mechanické a klimatické vlastnosti

MTM je konstruován tak, že jeho odolnost proti mechanickým a klimatickým vlivům musí vyhovovat požadavkům ČSN 36 7211,část 2,Čl.37 a 38. Použité prvky, materiály a suroviny mají takové vlastnosti, aby byla zaručena požadovaná stálost jejich mechanických a elektrických vlastností a tím i vlastností celého televizního modulátoru.

3.8 Odrušení

MTM vyhovuje z hlediska odrušení ČSN 33 4200 a ČSN 33 4230.

  3.9 Homologace

O technické způsobilosti SC-MTM-202/x (mono) pro šíření rozhlasových a televizních programů po vedeních rozhodl ČTÚ dne 2.12.1999 pod Č.j.: 120100/99.

 

4. ZKOUŠENÍ

4.1 Všeobecně

Zkušební prostředí je podle ČSN 36 7211, část 2,Čl.71. Měřicí přístroje a metody měření musí odpovídat požadavkům ČSN 36 7211, část 2, čl.77 až 86. Měřicí přístroje a metody lze nahradit rovnocennými přístroji a metodami, které zabezpečují srovnatelnost výsledků měření.

4.2 Kontrola proudového odběru

Kontrolovaný díl monofonního televizního modulátoru se připojí přes ampérmetr na stejnosměrný napájecí zdroj s výstupním napětím v mezích daných těmito TP. Na ampérmetru se odečte proudový odběr.

5. POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ A MONTÁŽ

5.1 Všeobecně

V těchto TP jsou uvedeny parametry a vlastnosti monofonního televizního modulátoru. Při projektování a sestavování hlavní stanice a stanovení jejích provozních parametrů, je potřeba znát a zohlednit vlastnosti navazujících částí TKR tak, aby v celém systému byly splněny požadavky ČSN 36 7211, část 1. Jedná se zejména o zabezpečení dostatečných odstupů     s-im3p, s-im2p, s-sHU od výstupu hlavní stanice po výstup účastnické zásuvky. Úrovně signálů a parametry jednotlivých prvků musí být takové, aby byl zachován dostatečný odstup signál-šum s-š na výstupu účastnické zásuvky podle ČSN 36 7211, část 1, čl. 65.

5.2 Montáž televizního modulátoru

MTM v modulovém provedení se montuje ve svislé poloze, napájecími konektory dolů (obr.č.1). Upevňuje se normalizovanými šrouby M4 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na zákl. desku (rám) za horní a spodní upevňovací otvor. Základní deska (rám) může být umístěna ve skříni, která však musí zabezpečit dobré proudění vzduchu. Základní deska (rám) bude zpravidla obsahovat další zařízení, která je třeba vhodně rozmístit zejména s ohledem na zabezpečení přirozeného proudění vzduchu, zamezení případného vzájemného ovlivňování apod. Z důvodů dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí SC-MTM-202 umísťovat do blízkosti zdrojů tepla, prachu, vibrací apod. Při montáži je nutné používat pouze takové koaxiální kabely a konektory, které splňují požadavky na útlum stínění podle ČSN 36 72 11. Při montáži je nutné používat pouze takové koaxiální kabely a konektory, které splní požadavky na útlum stíněním At podle ČSN 36 7211.
V 19" provedení se monofonní televizní modulátor SC-MTM-202 montuje do skříně 19“ se základními normalizovanými rozměry, která se do 19“ stojanu pokládá na podpěrné lišty a připevňuje čtyřmi šrouby přes otvory v předním panelu. Čtyři otvory v předním panelu nemohou nést hmotnost celého zařízení. Upevňovací šrouby a podpěrné lišty nejsou součástí dodávky. Při použití 19“ skříní je třeba dbát na dostatečné chlazení (větrání) stojanu. Vždy mezi 3 skříně je vhodné vložit 1 větrací krycí panel.

5.3 Nastavení provozních podmínek

MTM se nastavuje podle kap. 1.3 těchto technických podmínek. Po propojení všech dílů hlavní stanice se nastaví výstupní úrovně a požadovaný druh provozu tlačítky na předním panelu.  

5.4 Napájení

Pro napájení monofonního TV modulátoru je určen napájecí zdroj typ NZS-15 nebo NZS-155, který zabezpečuje parametry podle čl. 3.3. těchto TP. Je možné použít také jiný zdroj, schválený autorizovanou zkušebnou, který má vlastnosti podle čl. 3.3 a zabezpečuje max. rušivé vyzařování podle čl. 3.8 těchto TP. 

6. PŘÍLOHY

obr.1               Blokové schéma televizního modulátoru
obr.2               Přední panel  a ovládací prvky modulového provedení
obr.3               Přední panel a typové štítky SC-MTM-202
obr.4               Přední panel  a ovládací prvky jednotky 19’’