KANÁLOVÝ PŘIJÍMACÍ DÍL SC-RSS-201 (základní informace)

Kanálový přijímací díl SC-RSS-201 je určen pro příjem frekvenčně modulovaných TV signálů v sítích kabelové TV a v systémech pro přenos TV signálů mikrovlnnými spoji.

Přijímač SC-RSS-201 je dodáván v těchto verzích:

- SC-RSS-201/ST základní provedení (1 zvukový stereokanál, videofiltr bez korektoru skupinového zpoždění )
- SC-RSS-201/DS jako verze /ST  se dvěma zvukovými stereokanály
- SC-RSS-201/ST - LX nebo DS - LX nadstandardní videofiltr s korektorem skupinového zpoždění
- SC-RSS-201/AL provedení pro mikrovlnné spoje
- SC-RSS-201/ALS speciální provedení pro mikrovlnné spoje (zvuk 7 MHz)
- SC-RSS-201/19 kanálový přijímací díl v 19" mechanice převážně ve verzi SC-RSS-201/DS-LX

Ve standardním modulovém provedení je zařízení určeno k montáži na základní rám nebo desku ve svislé poloze, v provedení /19" je zařízení zabudováno do standardní 19" skříně ve vodorovné poloze. Na zvláštní objednávku je možno verze SC-RSS-201/19" doplnit dalšími obvody, např.: symetrickými audio výstupy,  regulacemi výstupních úrovni video a audio, dálkovým ovládáním, doplněním dalších funkcí na displeji atd. 

Přijímač je řízen jednočipovým mikroprocesorem z řady ST po sběrnici I2C. Ovládá řízení všech obvodů kmitočtových syntéz PLL, přepínání šířky pásma vstupního mf filtru, přepínání videofiltru a videodeemfáze a ovládání zvukových částí kanálového přijímacího dílu SC-RSS-201. Po připojení k napájecímu zdroji (NZS-15) se na displeji zobrazí kmitočet kanálu. Jednotlivé funkce se volí tlačítkem MODE. Kanálový přijímací díl SC-RSS-201 se připojuje k vnější jednotce přes vhodný napájecí díl (např. napájecí výhybka LNB SPI-1750) a případně rozbočovací díly (např. SAP-2, SAP-4 apod.). Koaxiální kabel zakončený F-konektorem (vidlice) se připojí do F-konektoru (zásuvka) na horní straně krytu. Výstupní signály se odebírají z příslušných konektorů na předním panelu.

Kanálový přijímací díl může sloužit jako zdroj video a audio signálu pro různá vnější zařízení nebo pro další díly SATCO, např. televizní modulátory SC-M-101 a SC-STM-208, demodulátor družicového rozhlasu SC-ASR-206, stereofonní VKV modulátor SC-SFM-101 apod. Při použití symetrizačního zesilovače SC-ASZ-101/SO je možné získat symetrické nf signály pro napájení dalších nf zařízení.TECHNICKÉ PODMÍNKY

Kanálový přijímací díl   SC - RSS - 201

TP RSS 07/96
JKPOV 383 81

Výrobce : SATCO s.r.o., Berkovská 1 , 160 00 Praha 6

Tyto technické podmínky (dále jen TP) platí pro výrobu, dodávky, předávání, projektování, montáž a provoz kanálového přijímacího dílu SC-RSS-201.

Zpracoval: ing. Jaroslav Jaňour

Schválil: ing. Jiří Kuncl

Datum: 4.12.1996


OBSAH

1. VŠEOBECNĚ
1.1 Použití SC-RSS-201
1.2 Popis SC-RSS-201
1.3 Obsluha
1.4 Údržba a provoz
1.5 Objednávání
1.6 Dokumentace
1.7 Příslušenství

2. DODÁVKY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA A SERVIS
2.1 Dodávky
2.2 Doprava a skladování
2.3 Záruka a servis

3. TECHNICKÉ POŽADAVKY A PARAMETRY
3.1 Klimatické podmínky
3.2 Provozní podmínky
3.3 Všeobecné vlastnosti
3.4 Elektrické vlastnosti
3.4.1 Vf parametry
3.4.2 Video parametry
3.4.3 Audio parametry
3.4.3.1 Audio parametry všeobecně
3.4.3.2 Audio parametry pro LINEÁRNÍ REŽIM
3.4.3.3 Audio parametry pro reřim s EXPANDEREM
3.5 Specifikace parametrů pro různé verze
3.6 Rušivé vyzařování
3.7 Mechanické a klimatické vlastnosti
3.8 Odrušení
3.9 Homologace

4. ZKOUŠENÍ
4.1 Všeobecně
4.2 Kontrola proudového odběru

5. POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ A MONTÁŽ
5.1 Všeobecně
5.2 Montáž SC-RSS-201
5.3 Obsluha a nastavení
5.4 Napájení

PŘÍLOHY:
obr. č. 1 - Přední panel SC-RSS-201 (modulové provedení)
obr. č. 2 - Blokové schéma SC-RSS-201
obr. č. 3 - Blokové schéma zvukové části SC-RSS-201
obr. č. 4 - Tabulka ovládání SC-RSS-201
obr. č. 5 - Tabulka nastavení SC-RSS-201/ST
obr. č. 6 - Tabulka nastavení SC-RSS-201/DS1. VŠEOBECNĚ

1.1 Použití SC-RSS-201

Přijímač SC-RSS-201 je určen pro příjem frekvenčně modulovaných TV signálů v sítích kabelové TV a v systémech pro přenos TV signálu mikrovlnnými spoji.

Přijímač SC-RSS-201 je dodáván v několika základních variantách. Označení varianty je vždy uvedeno za typovým označením SC-RSS-201 a je od něho odděleno lomítkem, případně pomlčkou. Základní varianty jsou zejména :

SC-RSS-201 /ST - základní provedení (1stereoaudiokanál, videofiltr bez korektoru t )

SC-RSS-201/DS - jako ST se 2 stereoaudiokanály

/.. - LX - nadstandartní videofiltr s korektorem skupinového zpoždění, (videofiltr a deemfáze vypínatelné)

/AL - provedení pro mikrovlnné spoje

/ALS - speciální provedení pro mikrovlnné spoje (zvuk 7 MHz)

/./19 - varianta v 19“ mechanice (může být společně s jiným výrobkem)

Pro provedení /AL platí elektrické parametry zaručované, pro provedení /ALS platí elektrické parametry typické ve spojení s SC-TFM-101/ALS. Oba díly musí být nastaveny společně ve výrobě. Ve standartním modulovém provedení je zařízení určeno k montáži na základní rám nebo desku ve svislé poloze, v provedení /19 je zařízení zabudováno do standartní 19“ skříně.

V průběhu výroby , zejména na zvláštní přání odběratelů, mohou vznikat další varianty, které však nemají vliv na základní technické parametry. Jedná se zejména o doplnění dalšími obvody (např. symetrické audio výstupy apod.) , změnu kmitočtového rozsahu zvukových subnosný, doplnění dalších funkcí na displeji atd.

Přijímané signály musí mít tyto vlastnosti:

kmitočtový rozsah 900 až 2050 MHz
modulace FM
videosignál v normě PAL, SECAM
(NTSC po dohodě s výrobcem)
zdvih 10 MHz až 25 MHz s preemfází
preemfáze CCIR č. 405
kmitočtový rozsah zvukových subnosných 5,5 MHz až 9,0 MHz
modulace zvukových signálů FM/FM
max. zdvih zvukové subnosné 50kHz/85kHz/140 kHz

nf preemfáze 50 µs/75µs/J17/

dynamická - systém Wegener Panda 1

Použití zařízení k jiným účelům není vyloučeno, je však podmíněno konzultací s výrobcem.

1.2 Popis SC-RSS-201

V modulovém provedení je na horní straně umístěn konektor typu F pro připojení signálu z konvertoru LNB. Na spodní straně je konektor pro připojení napájecího napětí (± 15 V - typ WAGO apod.).

Na předním panelu jsou umístěny výstupní konektory signálu baseband BB OUT (CINCH) , videosignálu VIDEO OUT (typ CINCH), monofonního audiosignálu AUDIO OUT MONO (CINCH) a stereofonního audiosignálu 1 a 2 označené AUDIO OUT a AUDIO OUT AUX (DIN). Je zde také displej a tři ovládací tlačítka (obr. č. 1 - Přední panel SC-RSS-201 - modulové provedení).

V 19“ provedení jsou všechny konektory na zadním panelu a na předním je pouze displej a tlačítka.

Na obr. č.2 je Blokové schéma SC-RSS-201. Signál z vnější mikrovlnné jednotky LNB je zpracováván ve vstupním dílu (obvykle tuner SHARP) - blok 1. Na výstupu tuneru je demodulovaný signál tzv. baseband (BB). Blok 2 je ovládací - obsahuje násobič napětí a obvody frekvenční syntézy PLL pro ladění kmitočtu obrazového signálu. Blok 3 je oddělovací sledovač, který impedančně odděluje výstupní signál BB z tuneru od dalších obvodů. Zároveň se tento signál z jedné větve sledovače přivádí na výstupní konektor, označený na předním panelu BB OUT. Signál z druhé větve se dále zpracovává. V bloku 4 se oddělují od videosignálu zvukové subnosné, které se dále zpracovávají ve zvukových částech přijímače. Blokové schéma těchto částí je pro přehlednost nakresleno zvlášť na obr. č. 3.

Videosignál se oddělí od zvukových subnosných v bloku 5, kde se obvodem deemfáze upraví. U verzí přijímače /AL, /ALS, /--LX je videofiltr doplněn korektorem skupinového zpoždění. Videosignál se dále zesiluje v zesilovači v bloku 6. V tomto obvodu se signál může invertovat (v případě, že je přijímaný signál s opačnou polaritou). V provedení /--LX, /--LXA , /AL a /ALS jsou videofiltr a videodeemfáze vypínatelné. Jejich ovládání řídí vestavěný mikroprocesor.

Blok 7 je generátor ovládacích signálů pro obnovovač stejnosměrné složky a pro obvod automatického nastavování amplitudy výstupního videosignálu (blok 8). Obvod generátoru obsahuje oddělovač synchronizačních impulsů se šumovou bránou a logické obvody s převodníky úrovní. Videosignál se v bloku 8 zesiluje na úroveň 1Vš-š a posune tak, aby úroveň černé byla 0 V. Z bloku 8 se videosignál převádí na výstupní konektor, označený na předním panelu VIDEO OUT. Druhý výstup je zapojen pouze u 19“ provedení.

V provedení /ST nebo /AL přijímač umožňuje zpracovat jednu nezávislou hlavní zvukovou subnosnou nebo dvojici zvukových subnosných (tj. jeden stereofonní kanál nebo dva nezávislé kanály) jejichž kmitočtový rozestup musí však být 180kHz.

V provedení /DS přijímač umožňuje zpracovat dvě nezávislé hlavní zvukové subnosné nebo dvě dvojice zvukových subnosných (tj. dva stereofonní kanály nebo dvě dvojice nezávislých kanálů). Kmitočet každé hlavní zvukové subnosné nebo každé dvojice je možné nastavovat libovolně , ale kmitočtový rozestup v každé dvojici musí být opět 180kHz.

Zvukové subnosné se zpracovávají v blocích (viz obr.2) označených ZVUK 1 a ZVUK 2. Na obr. č. 3 je podrobně zobrazen blok ZVUK 1. Zapojení bloku ZVUK 2 je obdobné, ale neobsahuje bloky slučovače (14), výstupního audiofiltru (15) a výstupního zesilovače (16).

Zvukové nosné se směšují ve směšovači (1) (obr. č. 3) se signálem z oscilátoru (2), který je řízen syntezátorem PLL(3).

Na výstupu směšovače jsou mf signály 10,7 MHz pro jeden kanál -( L) a 10,52 MHz pro druhý kanál - (R). Oba signály se filtrují v mf filtrech (4 a 5) a demodulují v demodulátorech (6), (7). Na výstupech demodulátorů jsou nf signály levého a pravého kanálu, které se dále zpracovávají obvody audiodeemfáze (volitelné 50 us - 75 us - J17) a NF-expanderu , kterým se potlačuje šum v případě, že je vysíláno systémem Wegener Panda 1 (bloky 8 a 9). V blocích (8) a (9) jsou také přepínače, kterými se mohou volit výstupní kanály. Na výstupních nf konektorech AUDIO OUT a AUDIO OUT AUX je tak možno získat signál levého a pravého kanálu ( stereofonní provoz L-R) nebo jen levý kanál (L-L) nebo jen pravý kanál (P-P). Výstupní signál může být také monofonní. Je vyveden na konektor AUDIO OUT MONO .V bloku označeném na obr. 2 ZVUK1 je slučovač levého (L) a pravého (P) kanálu , v němž jsou tyto signály sloučeny do monofonního (M) signálu , viz. obr.3 blok (14). Výstupní filtry a zesilovače jsou bloky (10), (11), (12), (13), (15) a (16). Filtr v bloku (15 )je na objednávku precizní audio filtr. Označení tohoto provedení je /-LXA.

Přijímač je řízen jednočipovým mikroprocesorem z řady ST po sběrnici I2C (blok 9). Ovládá řízení všech obvodů kmitočtových syntéz PLL ,přepínání šířky pásma vstupního mf filtru, přepínání videofiltru a videodeemfáze a ovládání zvukových částí kanálového přijímacího dílu SC-RSS-201.

1.3 Obsluha

Přijímač SC-RSS-201 v modulovém provedení se montuje ve svislé poloze napájecím konektorem dolů. Upevňuje se dvěma normalizovanými šrouby M4 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na základní desku nebo rám za horní a spodní upevňovací otvor, v provedení /19 se přijímač SC-RSS-201 montuje do skříně 19“ se základními normalizovanými rozměry, která se do 19“ stojanu pokládá na podpěrné lišty a připevňuje čtyřmi šrouby přes otvory v předním panelu.

Po připojení k napájecímu zdroji (např. typ NZS-15), se rozsvítí DISPLEJ na předním panelu a zobrazí se na něm KMITOČET KANÁLU. Jednotlivé funkce se volí tlačítkem MODE a mohou zobrazovat např. v následujícím pořadí (verze/DS-LX) - viz. obr.4 :

1) vstupní kmitočet [ 900 2000 ]

2) šířka VF pásma [ bu27 , bu36 ]

nebo[ bu18 , bu27 ]

3) zapnutí a vypnutí video deemfáze [ 0 on , 0oFF ]

4) zapnutí a vypnutí videofitru [ F on , FoFF ]

5) kmitočet zvukové subnosné L na výstupu AUDIO OUT [ L5:50 L8:82 ]

6) šířka mf filtru [ b130 , b280 ]

7) kmitočet zvukové subnosné P na výstupu AUDIO OUT [ P5:68 P9:00 ]

8) zapínání a vypínání expanderu [ E on , EoFF ]

9) přepínání nf kanálů na výstup [ L P , L L , P P ]

10) zvuková deemfáze [ 00u , 50u , 75u , J17 ]

11) zdvih audio [ d 50 , d 85 ]

12) kmitočet zvukové subnosné L na výstupu AUDIO OUT AUX [ L5:50. L8:82. ]

13) šířka mf filtru [ b130. , b280. ]

14) kmitočet zvukové subnosné P na výstupu AUDIO OUT AUX [ P5:68. P9:00. ]

15) vypínání a zapínání expanderu [ E on. , EoFF. ]

16) přepínání nf kanálů na výstup [ L P. , L L. , P P. ]

17) zvuková deemfáze [ 00u. , 50u. , 75u. , J17. ]

18) zdvih audio [ d 50. , d 85. ]

U verze /ST se mohou jednotlivé funkce zobrazovat v násl. pořadí , tj. nejsou zde funkce 3,4,12 až 18 :

1) vstupní kmitočet [ 900 2000 ]

2) šířka VF pásma [ bu27 , bu36 ]

nebo[ bu18 , bu27 ]

5) kmitočet zvukové subnosné L [ L5:50 L8:82 ]

6) šířka mf filtru [ b130 , b280 ]

7) kmitočet zvukové subnosné P [ P5:68 P9:00 ]

8) zapínání a vypínání expanderu [ E on , EoFF ]

9) přepínání nf kanálů na výstup [ L P , L L , P P ]

10) zvuková deemfáze [ 00u , 50u , 75u , J17 ]

11) zdvih audio [ d 50 , d 85 ]

U verze /DS se mohou jednotlivé funkce zobrazovat v následujícím pořadí , tj. nejsou zde funkce 3,4 :

1) vstupní kmitočet [ 900 2000 ]

2) šířka VF pásma [ bu27 , bu36 ]

nebo[ bu18 , bu27 ]

5) kmitočet zvukové subnosné L [ L5:50 L8:82 ]

6) kmitočet zvukové subnosné P [ P5:68 P9:00 ]

7) zapínání a vypínání expanderu [ E on , EoFF]

8) šířka mf filtru [ b130 , b280 ]

9) přepínání nf kanálů na výstup [ L P , L L , P P ]

10) zvuková deemfáze [ 00u , 50u , 75u , J17 ]

11) zdvih audio [ d 50 , d 85 ]

12) kmitočet zvukové subnosné L na výstupu AUDIO OUT AUX [ L5:50. L8:82. ]

13) kmitočet zvukové subnosné P na výstupu AUDIO OUT AUX [ P5:68. P9:00. ]

14) šířka mf filtru [ b130. , b280. ]

15) vypínání a zapínání expanderu [ E on. , EoFF. ]

16) přepínání nf kanálů na výstup [ L P. , L L. , P P. ]

17) zvuková deemfáze [ 00u. , 50u. , 75u. , J17. ]

18) zdvih audio [ d 50. , d 85. ]

U verze /-LX, /AL, /ALS se mohou jednotlivé funkce zobrazovat v následujícím pořadí , tj. nejsou zde funkce 12 až 18 :

1) vstupní kmitočet [ 900 2000 ]

2) šířka VF pásma [ bu27 , bu36 ]

nebo[ bu18 , bu27 ]

3) zapnutí a vypnutí video deemfáze [ 0 on , 0oFF ]

4) zapnutí a vypnutí videofitru [ F on , FoFF ]

5) kmitočet zvukové subnosné L [ L5:50 L8:82 ]

6) šířka mf filtru [ b130 , b280 ]

7) kmitočet zvukové subnosné P [ P5:68 P9:00 ]

8) zapínání a vypínání expanderu [ E on , EoFF ]

9) přepínání nf kanálů na výstup [ L P , L L , P P ]

10) zvuková deemfáze [ 00u , 50u , 75u , J17 ]

11) zdvih audio [ d 50 , d 85 ]

Dále je nutné uvést následující zásady a rozlišovací znaky :

A) Pokud se jedná o provedení /DS tj. jde o variantu s osazeným druhým zvukovým kanálem ZVUK2 , jsou parametry na DISPLEJI označeny tečkou za údajem. Výstupní nf signál signál je vyveden na konektor AUDIO OUT AUX

B) Pokud je zvolena v kroku 7) šířka pásma mf filtru 280 kHz , nelze používat expander a na DISPLEJI se tudíž nezobrazí kroky 6) kmitočet zvukové subnosné P , 8) zapínání a vypínání expanderu a 9) přepínání nf kanálů na výstup

C) Pokud je zvolena v kroku 7) šířka pásma mf filtru 130 kHz , lze pracovat ve dvou režimech

C1/ v režimu s vypnutým expanderem , kdy je v kroku 8) zapínání a vypínání expanderu nastaveno [ EoFF ] , zde nelze měnit zdvih audio v kroku 11) zdvih audio

C2/ v režimu se zapnutým expanderem, kdy je v kroku 8) zapínání a vypínání expanderu nastaveno [ E on ], zde nelze měnit ani deemfázi v kroku 10) zvuková deemfáze ani zdvih audio v kroku 11) zdvih audio

D) kmitočty zvukových subnosných jsou spolu svázány a vždy mají rozestup 180kHz , pokud změníme jedn z nich, druhá jí sleduje. Kmitočet v kroku 5) kmitočet zvukové subnosné L je vždy o 180kHz nižší než kmitočet v kroku 6) kmitočet zvukové subnosné P

E) pokud je zvolen v kroku 9) přepínání nf kanálů na výstup [ L L ] nebo [ P P ] , je na výstupním nf konektoru AUDIO OUT na obou vývodech (L i P) jen signál L nebo P

F) Pro variantu /DS , tj. s osazeným druhým zvukovým kanálem ZVUK2 , platí zde stejné zásady i pro druhý audiokanál ( údaje označeny tečkou) jako v bodech b) , c) a d).

Jednotlivé funkce se přepínají krátkým stiskem tlačítka MODE. Šipkami označené tlačítko slouží ke změně nastavení. Při ladění kmitočtů je možno využít zrychleného přelaďování přidržením tlačítka [< nebo > ]. Liší-li se údaj na displeji od nastavení uloženého v paměti, displej bliká. Uložení nového nastavení se provede přidržením tlačítka MODE. Provedení zápisu je indikováno snížením jasu displeje. Svítí-li displej trvale, je možno jej uvést do klidového stavu přidržením tlačítka MODE (až do pohasnutí). V okamžiku pohasnutí se tlačítko MODE pustí a na DISPLEJI se objeví indikace klidového stavu [ o ]. Krátkým stiskem tlačítka MODE lze displej opět rozsvítit. V klidovém stavu pracuje displej ve statickém režimu se sníženým odběrem a tím se omezuje možmé rušení. K automatickému přechodu do klidového stavu dojde také po cca 30-ti minutách od poslední manipulace s tlačítky. V okamžiku automatického přechodu do klidového stavu se přijímač nastaví do stavu uloženého v paměti.

Jestliže se na DISPLEJI objeví jiné údaje než zde byly popsány (viz také obr. 4), signalizuje zařízení poruchový stav. V tomto případě je nutno kontaktovat výrobce.

1.4 Údržba a provoz

Přijímač SC-RSS-201 nevyžaduje trvalou obsluhu a údržbu. Podle ČSN 36 7211, část 1 je však provozovatel povinen provádět pravidelné revize a kontroly.

1.5 Objednávání

V objednávce je potřeba uvádět :

a) typové označení
b) variantu
c) počet kusů
d) propojovací kabely z doplňkového příslušenství

1.6 Dokumentace

Součástí dodávky zařízení je dokumentace ve smyslu ČSN 36 7211, část 2, čl.22, která je obsažena v těchto TP. Při dodávce 1ks a více od jednoho typu zařízení, se dodává 1ks těchto TP. Návod na opravu a seznam náhradních dílů se nedodává. Opravy vždy zabezpečuje výrobce nebo jím pověřená organizace.

Ke každému výrobku nebo dodávce se dodává Záruční list, jehož kopii odběratel předloží při reklamaci v záruční době.Na zvláštní objednávku může výrobce dodat „Měřicí a zkušební protokol „ všech parametrů uvedených v těchto TP.

1.7 Příslušenství

Příslušenství dodávané s kanálovým přijímacím dílem SC-RSS-201

Základní příslušenství:
a) konektor pro připojení napájení WAGO 231-XXX nebo obdobný
b) průvodní dokumentace (tyto TP)

Doplňkové příslušenství:
c) propojovací kabel CINCH-CINCH (k propojení výstupu VIDEO OUT)
d) propojovací kabel CINCH-CINCH (k propojení výstupu BB OUT)
e) propojovací kabel DIN-DIN (k propojení výstupu nf signálu)
f) nebo propojovací kabel CINCH-DIN (k propojení výstupu nf signálu)

Kabely z doplňkového vybavení jsou dodávány buď na zvláštní objednávku nebo jako součást dodávky celé HS.

2. Dodávky, doprava a skladování, záruka a servis

2.1 Dodávky

Kanálový přijímací díl SC-RSS-201 dodává výrobce na základě písemné objednávky. Další podmínky dodávky jsou předmětem dohody nebo hospodářské smlouvy mezi výrobcem a odběratelem.

2.2 Doprava a skladování

Zařízení se smí přepravovat v krytých dopravních prostředcích a musí být chráněno před přímými účinky povětrnostních vlivů. Zařízení se přepravuje a skladuje ve vhodném obalu tak, aby se zamezilo nadměrnému namáhání vibracemi, otřesy, rázy apod. Skladuje se v suchých větraných prostorách (skladech), jejichž klimatické podmínky odpovídají alespoň čl. 3.1 těchto TP. Konkrétní forma dopravy a skladování je předmětem dohody nebo hospodářské smlouvy mezi výrobcem a odběratelem.

2.3 Záruka a servis

Na kanálový přijímací díl SC-RSS-201 poskytuje výrobce záruku v trvání 12 měsíců od dne předání zařízení odběrateli. Výrobce zodpovídá za vlastnosti výrobku dané těmito TP po celou dobu záruky. Záruka se nevztahuje na vady a poruchy , které byly způsobeny nesprávnou instalací a používáním zařízení, nesprávnou dopravou a skladováním (tj. za jiných podmínek, než udávají tyto TP), poškozením při dopravě a skladování a připojením jiných signálů nebo napájecích napětí na příslušná přípojná místa. Záruka se též nevztahuje na vady a poruchy, které byly způsobeny jakýmkoliv zásahem do zařízení a manipulací s jinými ovládacím prvky, než které jsou uvedeny v těchto TP.

Záruční opravy zajišťuje výrobce. Pokud to bude technicky možné, budou zpravidla řešeny (po dohodě mezi výrobcem a dodavatelem) výměnným způsobem.

Pozáruční servis a opravy zajišťuje výrobce nebo jím pověřená organizace na základě objednávky.

3. TECHNICKÉ POŽADAVKY A PARAMETRY

3.1 Klimatické podmínky

SC-RSS-201 je určen pro provoz v klimatických podmínkách určených ČSN 36 7211, část 2, čl.30 , tj. v temperovaných prostorách v rozsahu teplot 0oC až +40oC, relativní vlhkost vzduchu max. 80% při teplotě 25oC. V tomto teplotním rozmezí jsou také zachovány parametry zařízení. V teplotním rozmezí -10oC až +45oC nedojde k nevratným změnám nebo k poškození zařízení, ale nejsou zaručeny všechny parametry.

Okolní prostředí musí být bez agresivních výparů a plynů, s běžnou úrovní radiace, elektromagnetického pole, prašnosti, vibrací, otřesů atd. Jedná se tedy o prostředí obyčejné podle příslušných ČSN.

3.2 Provozní podmínky

Kanálový přijímací díl SC-RSS-201 v modulovém provedení se montuje ve svislé poloze napájecím konektorem dolů. Upevňuje se dvěma normalizovanými šrouby M4 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na základní desku nebo rám za horní a spodní upevňovací otvor.

Základní deska nebo rám může být umístěna v uzamykatelné skříni, která musí být vybavena dostatečnými větracími otvory tak, aby bylo zabezpečeno dobré proudění vzduchu.

Základní deska nebo rám (skříň) může obsahovat další zařízení, která je však třeba vhodně rozmístit zejména s ohledem na zabezpečení přirozeného proudění vzduchu, zamezení případného vzájemného ovlivňování zařízení apod. Z důvodů dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí SC-RSS-201 umísťovat do blízkosti zdrojů tepla, prachu, vibrací apod.

V provedení /19 se SC-RSS-201 montuje do skříně 19“ se základními normalizovanými rozměry. V tomto případě se montují ve vodorovné poloze na podpěrné lišty a připevňuje čtyřmi šrouby přes otvory v předním panelu. Upevňovací šrouby a podpěrné lišty nejsou součástí dodávky. Při použití 19“ skříní je třeba dbát na dostatečné chlazení (větrání) stojanu. Vždy mezi 3 skříně je vhodné vložit 1 větrací krycí panel tak, aby vznikla mezi skříněmi mezera.

3.3 Všeobecné vlastnosti

Hmotnost (modulové provedení) 1, 2 kg
Rozměry (modulové provedení) 42x146x292(365) mm
Napájecí napětí +15 V (+4V/-0,3V) -15 V (-4V/+0,3V)
Max. povolené zvlnění napájecího napětí (30Hz až 30MHz) 100 mV p-p
Proudový odběr +15 V max. 550 mA typ. 520 mA -15 V max. 110 mA typ. 100 mA
Napájecí konektor WAGO 231-xxx apod.
Výstupní konektory VIDEO OUT/BB OUT CINCH
Výstupní konektory AUDIO OUT DIN AUDIO AUX DIN

3.4 Elektrické vlastnosti

3.4.1 Vf parametry

Rozsah ladění 900 MHz až 2050 MHz
Úroveň vstupního napětí -56 dBm až -20 dBm
Vstupní impedance 75 W
Útlum odrazu > 7 dB

3.4.2 Video parametry

Parametr      označ jedn     hodnota     zaruč     typ

Výstupní úroveň video Lout V 1,0 Vp-p
tolerance výst. úrovně d Lout dB ± 0,5 ± 0,3
Poměr signál/šum vážený S/N dB > 58 >60
Poměr signál/brum S/B dB > 46 >50
diferenciální zisk dG % < 4 <2
diferenciální fáze dj o < 3 <2
Nelineární zkreslení jas. signálu D Ysig % < 4 <3
Skupinové zpoždění (provedení/ST,/DS) t ns < 100 <60
(provedení/..-LX,/AL,/ALS) t ns < 50 <10
Amplitudová charakteristika do 5 MHz LVID dB +0/-1,0 +0/-0,5
Amplitudová charakteristika do 6 MHz (/ALS) LVID dB +0/- 2,0 +0/-1,5
Nelineární zkreslení synchr. impulsů d SY % < 4 <2
Potlačení disp. kmitočtu ADISP dB > 30
Výstupní impedance ZOUT W 75
Výst. úroveň BB (preemfáze vypnuta) LBB 250 mVp-p
Aut. regul. výst. úrovně video v rozsahu zdvihů D F MHz 10 až 25
Platí pro následující parametry FM nosné :
zdvih D F MHz 16
odstup signál/šum ve vf poloze S/N dB >20
Preemfáze CCIR č.405

3.4.3 Audio parametry

3.4.3.1 AUDIO PARAMETRY VŠEOBECNĚ

Parametr označ jedn hodnota zaruč typ

Výstupní impedance ZOUT W 150
Rozsah zvukových subnosných fSC MHz 5,50 až 9,00
Výstupní napětí LAUD dB 0,775 V (0 dBr)
tolerance výst. úrovně d LAUD dB ± 1 ± 0,5

3.4.3.2 AUDIO PARAMETRY PRO LINEÁRNÍ REŽIM

Parametr označ jedn hodnota     zaruč typ

Amplitudová charakteristika (50 Hz až 15 kHz) dB +0,5 /-1,5 +0,3 /-1,0
Zkreslení K % < 0,5 <0,2
Poměr signál/šum psofometricky kvazišpičkově
- bez videosignálu S/N dB >51 >54
- s videosignálem S/NV dB >50 >53
Poměr signál/šum efektivně lineárně do 20kHz
- bez videosignálu S/N dB >61 >64
- s videosignálem S/NV dB >60 >63
Platí pro následující parametry FM zvukové subnosné :
zdvih zvukové subnosné D F 1,7 MHzp
modulační zdvih D f 50 kHzp
jmenovitý modulační kmitočet fm 1 kHz (pokud není uvedeno jinak)
deemfáze 50 us
odstup C/N ve vf poloze >20 dB

3.4.3.3 AUDIO PARAMETRY PRO REŽIM S EXPANDEREM

Parametr označ jedn hodnota zaruč typ

Amplitudová charakteristika (50 Hz až 15 kHz) dB +0,5 /-1,5 +0,3 /-1,0
Zkreslení K % < 0,5 < 0,2
Poměr signál/šum psofometricky kvazišpičkově
- bez videosignálu S/N dB >67 >70
- s videosignálem S/NV dB >67 >70
Poměr signál/šum efektivně lineárně do 20kHz
- bez videosignálu S/N dB >67 >70
- s videosignálem S/NV dB >67 >70
Platí pro následující parametry FM zvukové subnosné :
zdvih zvukové subnosné D F 1,7 MHzp
modulační zdvih jmenovitý D f 27 kHzp
jmenovitý modulační kmitočet fm 1 kHz (pokud není uvedeno jinak)
expander PANDA1
deemfáze 75 us
odstup C/N ve vf poloze >20 dB
rozsah zdvihů vůči jmenovitému zdvihu pro
expandovaný a komprimovaný signál -30 dB až +8 dB
(měření platí pro expander SC-AFM-101)

3.5 Specifikace parametrů pro různé verze

Parametry zaručované platí pro provedení /ST, /DS ,/AL. Parametry typické jsou dosahovány u těchto provedení obvykle. U provedení /ALS jsou zaručovány elektrické parametry typické, ale pouze ve spojení s SC-TFM-101/ALS. Oba díly musí být nastaveny společně ve výrobě. Pro provedení /..-LX /..-LXA /AL a /ALS platí parametr skupinové zpoždění (viz. odstavec 3.4.2) ve druhé řádce.

3.6 Rušivé vyzařování

Rušivý vyzářený výkon Pr nepřekračuje hodnotu 1.10-10W ve speciálních TV pásmech a 4.10-10W v normalizovaných TV pásmech. Útlum stíněním At je min. 75 dB.

3.7 Mechanické a klimatické vlastnosti

Kanálový přijímací díl SC-RSS-201 je konstruován tak, že jeho odolnost proti mechanickým a klimatickým vlivům musí vyhovovat požadavkům ČSN 36 7211, část 2, článek 37 a 38. Použité prvky, materiály a suroviny mají takové vlastnosti, aby byla zaručená požadovaná stálost jejich mechanických a elektrických vlastností a tím i vlastností celého SC-RSS-201.

3.8 Odrušení

SC-RSS-201 vyhovuje z hlediska odrušení ČSN 36 7211, část 2, čl. 40.

3.9 Homologace

O technické způsobilosti SC-RSS-201 pod označením Kanálový přijímací díl SC-RSS-201 k provozu v České republice, rozhodl Český telekomunikační úřad dne 28.2.1997 pod č.j. 3294/96, schvalovací značka ČTÚ:

                            s189.GIF (2333 bytes)

4. ZKOUŠENÍ

4.1 Všeobecně

Zkušební prostředí je podle ČSN 36 7211, část 2, čl.71. Měřicí přístroje a metody měření musí odpovídat požadavkům ČSN 36 7211, část 2, čl. 77 až 86. Měřicí přístroje a metody lze nahradit rovnocennými přístroji a metodami, které zabezpečí srovnatelnost výsledků měření.

Zkušební prostředí a měřicí metody odpovídají také oborové normě ONS 36 6090 Českých radiokomunikací a.s.

4.2 Kontrola proudového odběru

Kontrolovaný díl připojíme přes ampérmetry ke stejnosměrnému napájecímu zdroji s výstupním napětím v mezích daných těmito TP. Na ampérmetrech odečteme proudový odběr.

5. POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ A MONTÁŽ

5.1 Všeobecně

V těchto TP jsou uvedeny parametry a vlastnosti kanálového přijímacího dílu SC-RSS-201, který je určen především pro použití v televizních kabelových rozvodech a k přenosu videosignálu a audio nf signálu mikrovlnným radioreléovým spojem (např. ALCOMA AL10 apod). Použití v jiných aplikacích je možné nejlépe po předchozím souhlasu výrobce.

5.2 Montáž

SC-RSS-201 v modulovém provedení se montuje ve svislé poloze, napájecími konektory dolů . Upevňuje se normalizovanými šrouby M4 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na zákl. desku (rám) za horní a spodní upevňovací otvor. Základní deska (rám) může být umístěna ve skříni, která však musí zabezpečit dobré proudění vzduchu. Základní deska (rám) bude zpravidla obsahovat další zařízení, která je třeba vhodně rozmístit zejména s ohledem na zabezpečení přirozeného proudění vzduchu , zamezení případného vzájemného ovlivňování apod. Z důvodů dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí SC-RSS-201 umísťovat do blízkosti zdrojů tepla, prachu, vibrací apod. Při montáži je nutné používat pouze takové koaxiální kabely a konektory, které splňují požadavky na útlum stínění podle ČSN 36 72 11.

Kanálový přijímací díl SC-RSS-201 se připojuje k vnější mikrovlnné jednotce přes vhodný napájecí díl (např. LNB SPI-1750) a případně rozbočovací díly (např. SAP-2, SAP-4 apod.).Koaxiální kabel zakončený F-konektorem (vidlice) se připojí do F-konektoru (zásuvka) na horní stěně krytu. Výstupní signály se odebírají z příslušných konektorů na předním panelu. Kanálový přijímací díl může sloužit jako zdroj signálu pro různá vnější zařízení nebo pro další díly SATCO, např. televizní modutátory SC-M-101 a SC-STM-101, demodulátor družicového rozhlasu SC-ASR-101, stereofonní VKV modulátor SC-SFM-101 apod. Při použití symetrizačního zesilovače SC-ASZ-101/SO je možné získat symetrické nf signály pro napájení dalších nf zařízení.

5.3 Obsluha a nastavení

Obsluha a nastavení družicového demodulátoru SC-RSS-201 je podrobně uvedeno v kap.1, čl.1.3.

5.4 Napájení

Pro napájení kanálového přijímacího dílu SC-RSS-201 je určen zejména napájecí zdroj typ NZS-15, který zabezpečuje parametry podle čl.3.3. Je možné použít také jiný zdroj, schválený autorizovanou zkušebnou a čs. spoji, který má vlastnosti podle čl.3.3 a zabezpečuje max. rušivé vyzařování podle čl. 3.4 těchto TP, případně ČSN 36 7211.