STEREO KODÉR S FM MODULÁTOREM SC-SFM-101 (základní informace)

Stereofonní modulátor SC-SFM-101 je určen pro přenos stereofonních signálů v pásmu VKV 87.5 - 108 MHz pro použití v systémech televizních kabelových rozvodů a společných televizních antén. Je dodáván buď v základním modulovém provedení nebo na zvláštní objednávku v typizované 19" mechanice společně s demodulátorem družicového rozhlasu SC-ASR-206. Stereofonní modulátor se skládá ze základní desky plošného spoje, upevněné v základním nosném rámu. Na předním panelu je umístěn regulátor výstupní úrovně a vstupní a výstupní konektory. Demodulátor družicového rozhlasu se napájí napětím ± 15V z externího zdroje (např. typ NZS 155 dodávaný firmou SATCO s.r.o.). SC-SFM-101 je dodáván v těchto verzích:

1. Modulové provedení:
SC-SFM-101
nastavený z výroby na požadovaný kmitočet v pásmu 87,5 až 108 MHz. Uživatel je schopen provést sám přeladění pomocí přepínačů na desce plošného spoje a návodu dodaného výrobcem.

2. 19" provedení
SC-SFM-101/TUN/19"
přeladitelný pomocí tlačítek na předním panelu na požadovaný kmitočet v pásmu 87,5 až 108 MHz. Nastavený kmitočet se zobrazí na displeji na předním panelu. Zařízení je možno na zvláštní objednávku dovybavit:
- XLR IN - symetrické audiovstupy s konektory XLR, vstupní impedance Rin > 10 kOhm nebo 600 Ohm.
- RDS kodérem - umožňuje zobrazení doplňkových textových informací na displiji uživatelského přijímače. Jedná se o tyto údaje:
        PI code - kod přidělený ČTÚ
        PTY - druh vysíláním např. hudba, zpravodajství apod.
        PS name - jméno programového kanálu, např. VLTAVA, RADIOŽURNÁL apod.
        RT - radiotext

Stereofonní VKV modulátor se skládá z jednoho dílu, který obsahuje stereofonní kodér a FM modulátor.   Zvukový signál se přivádí na přepínač vstupní impedance a   vypínatelný útlumový článek (-6dB) na zesilovač s nastavitelným zesílením. Dále následují vypínatelné preemfáze 50us nebo 75us a Cauer-Čebyševova dolní propust s mezním kmitočtem 15 kHz.

Následuje stereofonní kodér s obvody pro kompenzaci přeslechů a obvody pro kompenzaci harmonických složek multiplexního signálu. Následuje součtový zesilovač, dolní propust pro multiplexní signál a výstupní zesilovač. Řídící signály pro stereofonní kodér jsou generovány číslicově z krystalem řízeného oscilátoru. Pilotní signál je vypínatelný. Úroveň a fáze pilotního signálu je nastavitelná. Multiplexní signál se přivádí přes regulátor zdvihu na FM modulátor, který pracuje na kmitočtu 10.7 MHz.

Následuje oddělovací zesilovač, který signál rozděluje do dvou větví, dále nastavitelný atenuátor, zesilovač, keramický filtr se šířkou pásma 280kHz, oddělovací zesilovač a pevný atenuátor -4dB. MF signál se dále přivádí na směšovač.

V druhé větvi je oddělovací zesilovač, z nhož se signál přivádí na odvod syntézy kmitočtu. Řídící napětí se přivádí na FM modulátor, který je dolaďován na jmenovitý kmitočet. Za směšovačem následuje zesilovač s řízeným ziskem, pásmová propust a odlaďovače nežádoucích signálů, následuje koncový zesilovač.

Signál z hlavního oscilátoru je přiveden přes předděličku na obvod syntézy kmitočtu PLL. Přepínač vstupní impedance pro hodnotu 600 Ohm a preemfáze 75us se osazuje podle požadavků odběratele.


 TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Stereofonní VKV modulátor SC-SFM-101

 

TP 03/93
JKPOV 383 81 

Výrobce : SATCO spol.s r.o., Berkovská 1 , 160 00 PRAHA 6 

Tyto technické podmínky (dále jen TP) platí pro výrobu, do dávky, předávání, projektování, montáž a provoz stereofon ního VKV modulátoru SC-SFM-101. Stereofonní VKV modulátor SC-SFM-101 je určen zejména pro použití v systémech společných televizních antén a televizních kabelových rozvodů. 

Zpracoval: ing. Kuncl 

Datum : 5.5.1993


 Obsah

1. Všeobecně
1.1 Použití stereofonního VKV modulátoru
1.2 Popis stereofonního VKV modulátoru
1.3 Provoz a údržba
1.4 Objednávání
1.5 Dokumentace
1.6 Příslušenství

2. Dodávky, doprava a skladování, záruka a servis
2.1 Dodávky
2.2 Doprava a skladování
2.3 Záruka a servis

3. Technické požadavky a parametry
3.1 Klimatické podmínky
3.2 Provozní podmínky
3.3 Všeobecné vlastnosti
3.4 Elektrické vlastnosti stereofonního VKV modulátoru
3.5 Rušivé vyzařování
3.6 Mechanické a klimatické vlastnosti
3.7 Odrušení

4. Zkoušení
4.1 Všeobecně
4.2 Kontrola proudového odběru
4.3 Kontrola frekvence a stability výstupní úrovně

5. Pokyny pro projektování a montáž
5.1 Všeobecně
5.2 Montáž stereofonního VKV modulátoru
5.3 Nastavení provozních podmínek
5.4 Napájení 

6. Přílohy :
Tab.1 Technická specifikace propojovacích kabelů
Tab.2 Nastavení spínačů
obr.1 Blokové schema stereofonního VKV modulátoru
obr.2 Přední panel modulového provedení
obr.3 Přední panel 19" provedení
obr.4 Zadní panel 19" provedení
obr.5 Propojovací schema I
obr.6 Propojovací schema 2


1. VŠEOBECNĚ 

1.1 Použití stereofonního VKV modulátoru

Stereofonní VKV modulátor typ SC-SFM-101 je určen zejména pro použití v systémech televizních kabelových rozvodů a společných televizních antén pro přenos stereofonního signálu v pásmu VKV I 66 - 73 MHz a VKV II 87.5 - 108 MHz. Sterefonní VKV modulátor se dodává v následujících modifikacích v modulovém provedení a provedení 19":

SC-SFM-101/RP pevně nastavený kmitočet v pásmu 66-73 MHz nebo 87.5-108 MHz

SC-SFM-101/19" provedení 19"

Parametry vstupních a výstupních signálů jsou dané těmito TP zejména čl.3.3 až 3.6. Jedná se zejména o tyto základní parametry:

Kmitočtový rozsah výstupního signálu 87.5MHz až 108MHz 66 až 73MHz
Kmitočtový krok výstupního signálu 100 kHz
Výstupní úroveň 108dBµV
Rozsah regulace výstupní úrovně 0dB až -10dB
Vstupní signál audio signál levý a pravý kanál
Vstupní úroveň (efektivní hodnota) 0.775V nebo 1.55V

 1.2 Popis stereofonního VKV modulátoru

Stereofonní VKV modulátor se skládá z jednoho dílu, který obsahuje stereofonní kodér a FM modulátor.Zvukový signál se přivádí na přepínač vstupní impedance S201 a S205, dále přes vypínatelný útlumový článek (-6dB) S202 a S206 na zesilovač s nastavitelným zesílením. Dále následují vypínatelné preemfáze 50us S204 a S208 nebo 75us S203 a S207, Cauer-Čebyševova dolní propust s mezním kmitočtem 15 kHz. Následuje stereofonní kodér s obvody pro kompenzaci přeslechů a obvody pro kompenzaci harmonických složek multiplexního signálu. Následuje součtový zesilovač, dolní propust pro multiplexní signál a výstupní zesilovač. Řidicí signály pro stereofonní kodér jsou generovány číslicově z krystalem řízeného oscilátoru. Pilotní signál je vypinatelný S209 , úroveň a fáze pilotního signálu je nastavitelná. Multiplexní signál se přivádí přes regulátor zdvihu na FM modulátor, který pracuje na kmitočtu 10.7 MHz. Následuje oddělovací zesilovač, který signál rozděluje do dvou větví. Následuje nastavitelný atenuátor, zesilovač, keramický filtr se šířkou pásma 280 kHz,oddělovací zesilovač a pevný atenuátor -4dB. Signál se dále přivádí na směšovač.
V druhé větvi je oddělovací zesilovač a signál se přivadí na odvod syntézy kmitočtu. Následuje dolní propust a řidicí napětí se přivádí na FM modulátor, který je dolaďován na jmenovitý kmitočet. Za směšovačem následuje zesilovač s řízeným ziskem, pásmová propust a odlaďovače nežádoucích signálů, nasleduje koncový zesilovač.Signál z hlavního oscilátoru je přiveden přes předděličku na obvod syntézy kmitočtu.Přepínač vstupní impedance pro hodnotu 600Ohm a preemfáze 75us se osazuje podle požadavků odběratele.

1.3 Provoz a údržba

Sterefonní VKV modulátor SC-SFM-101 nevyžaduje trvalou obsluhu a údržbu. Podle ČSN 36 7211, část 1 je však provozovatel povinný provádět pravidelné revize a kontroly.

1.4 Objednávání

V objednávce je potřeba uvádět :

a) Typové označení
b) Požadovaná výstupní frekvence
c) Provoz monofonní nebo stereofonní
d) Jmenovitá vstupní úroveň (0.775V nebo 1.55V)
e) Jmenovitá vstupní impedance (30kOhm nebo 600Ohm)
f) Počet kusů

1.5 Dokumentace

K stereofonnímu VKV modulátoru je dodáván záruční list. Při první dodávce jednomu odběrateli, případně dále na vyžádání, budou dodávány tyto TP. Na zvláštní objednávku výrobce dodává "Měřicí a zkušební protokol"všech parametrů. Další požadovaná dokumentace pod le ČSN 36 7211, část 2, čl.22 je obsažena v těchto TP.

1.6 Příslušenství

Příslušenství dodávané se stereofonním VKV modulátorem

a) Propojovací kabel napájecí 2x
b) Propojovací kabel F-F krátký nebo dlouhý
c) Propojovací kabel DIN-DIN stereofonní nebo monofonní
Technická specifikace je v příloze těchto TP, tab.1.

2. Dodávky, doprava a skladování, záruka a servis

2.1 Dodávky

Stereofonní VKV modulátor SC-SFM-101 dodává přímo výrobce nebo pověřený prodejce na základě písemné objednávky. Podmínky dodávky mohou být předmětem uzavřené hospodářské smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem.

2.2 Doprava a skladování

Zařízení se smí přepravovat v krytých dopravních prostřed cích a musí být chráněno před přímými účinky povětrnostních vlivů. Zařízení se přepravuje a skladuje ve vhodném obalu tak, aby se zamezilo nadměrnému namáhání vibracemi, otřesy atd. Skladuje se v suchých větraných prostorách (skladech), jejichž klimatické podmínky odpovídají alespoň čl.3.1 těch to TP. Konkrétní forma dopravy a skladování je předmětem dohody nebo hospodářské smlouvy mezi výrobcem a odběratelem. 

2.3 Záruka a servis

Na stereofonní VKV modulátor SC-SFM-101 poskytuje výrobce záruku v trvání 12 měsíců od data prodeje. Výrobce zodpovídá za vlastnosti výrobku dané těmito TP po celou dobu záruky. Záruka se nevztahuje na vady a poruchy, které byly způso beny nesprávnou instalací a používáním zařízení, nesprávnou dopravou a skladováním, tj. za jiných podmínek než připouš tějí tyto TP. Záruka se též nevztahuje na vady a poruchy, které byly způsobeny jakýmkoliv zásahem do zařízení a mani pulací s jinými ovládacími prvky než které jsou uvedeny v čl.5.3 těchto TP. Záruční opravy zajišťuje výrobce a pokud to bude technicky možné, budou zpravidla řešeny výměnným způsobem, pokud se výrobce s odběratelem nedohodnou jinak. Pozáruční opravy zajišťuje výrobce nebo jím pověřená organizace. 

3. Technické požadavky a parametry

3.1 Klimatické podmínky

Stereofonní VKV modulátor SC-SFM-101 je určen pro provoz v klimatických podmínkách určených ČSN 36 7211,část 2, čl.30 , tj. v temperovaných prostorách v rozsahu teplot 0oC až +40oC, relativní vlhkost vzduchu max.80% při teplotě 25oC. V tomto teplotním rozmezí jsou také zachovány para metry zařízení. V teplotním rozmezí -10oC až +45oC nedojde k nevratným změnám nebo k poškození zařízení, ale nejsou zaručeny všechny parametry. Okolní prostředí musí být bez agresivních výparů a plynů, s běžnou úrovní radiace, elektromagnetického pole,prašnos ti, vibrací, otřesů atd. Jedná se tedy o prostředí obyčejné podle příslušných ČSN. 

3.2 Provozní podmínky

Stereofonní modulátor SC-SFM-101 v modulovém provedení se montuje ve svislé poloze výstupním konektorem (RF OUTPUT) nahoru. Upevňuje se dvěma normalizovanými šrouby M4 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na základní desku nebo rám za horní a spodní upevňovací otvor. V provedení 19" se montuje do normalizovaného rámu. Upev ňuje se čtyřmi šrouby v předním panelu. Základní deska nebo rám může být umístěna v uzamykatelné skříni, která musí být vybavena dostatečnými větracími ot vory tak, aby bylo zabezpečeno dobré proudění vzduchu.
Základní deska nebo rám (skříň) může obsahovat další za řízení, která je však třeba vhodně rozmístit zejména s oh ledem na zabezpečení přirozeného proudění vzduchu, zamezení případného vzájemného ovlivňování zařízení apod.
Z důvodů dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí stereofonní modulátor SC-SFM-101 umisťovat do blízkosti zdrojů tepla,prachu, vibrací apod.  

3.3 Všeobecné vlastnosti

Hmotnost 1,1 kg
Rozměry 42 x 146 x 292(367)mm
Napájecí napětí + 15V +1V/-0.3V - 15V -1V/+0.3V
Max. povolené zvlnění napájecího napětí (30 Hz až 30 MHz) 100 mV p-p
Proudový odběr +15V max. 320 mA typ. 290 mA -15V max. 50 mA typ. 270mA typ. 30 mA
Vstupní konektor DIN zásuvka
Výstupní konektor F zásuvka
Napájení zdířka (dvojzdířka) pro banánek o 4mm

 3.4 Elektrické vlastnosti stereofonního VKV modulátoru

Parametr hodnota

Jmenovitá vstupní impedance Z1 30kOhm / 600Ohm 1)
Jmenovitá vstupní úroveň U1 0.775V / 1.55V
 Kmitočtový rozsah 30 - 14 000 Hz (+0.5 - 1.5dB) 30 - 15 000 Hz (+0.5 - 3 dB)
Preemfáze 0us / 50us / 75us  1) zar. typ.
Zkreslení (1kHz) k % <0.5 <0.3     2)
Zkreslení (30 - 15 000 Hz) k % <1 <0.6    2)
Přeslechy mezi kanály (1kHz) b dB >45 >48     2)
Přeslechy mezi kanály (100-10000Hz) b dB >37 >40    2)
Odstup signál/šum (CCIR 468-3)
stereo - lineárně efektině a dB >63 >66    3)
psofo efektivně a dB >58 >62     3)
mono - lineárně efektině a dB >65 >68 3) psofo efektivně a dB >62 >65   3)
Chráněné frekv. pásmo fp MHz 47 až 790
Jmenovitá výstupní impedance Z2 Ohm 75
Min.útlum odrazu výstup Ar2 dB >10 >14
Min.útlum odrazu výstup za slučovacím dílem Ar2sl dB >14 >16   4)
Max. výstupní úroveň L2max dBµV 108 (pro s/im3k>60dB,s/sHU>60dB)
Min. výstupní úroveň L2min dBµV 100 98 (pro odstup s/sH >60dB)
Min.rozsah regulace výst. úrovně L2 dB 10 12 (reg. prvkem RF OUT <)
Min.odstup nežád. prod. směš. s/sN dB >60 >65
Min.odstup úrovně osc. a harm. s/sH dB >60 >65
Min.odstup úrovně mf signálů s/mf dB >50 >65
Stabilita kmitočtů oscilátorů f kHz <30 < 5
Stabilita výst. úrovně L2 dB < 2 < 1
Min.střední doba mezi poruchami M hod 104

Poznámky :

1) osazuje se po dohodě s odběratelem
2) měřeno při zdvihu 50 kHzp
3) úroveň šumu vztažena ke zdvihu 50kHzp
4) Údaj platí pro slučovací díl s následujícími vlastnostmi:

Průchozí útlum AP min. 6dB
Oddělovací útlum Ad min. 20dB
Útlum odrazu vstup/výstup Ar1/Ar2 min.20dB
Kmitočtové pásmo min. 47 až 790MHz

 3.5 Rušivé vyzařování

Rušivý vyzářený výkon Pr nepřekračuje hodnotu 1.10-10W ve speciálních TV pásmech a 4.10-10W v normalizovaných TV pás mech. Útlum stíněním At je min.75 dB. Na výstup stereofonního VKV modulátoru musí být připojeny kabely s konektory schválené čs. spoji, zabezpečující útlum stíněním At min. 75dB (např. kabel VCEHY 75-4,8 z Kabla Dě čín s F konektorem TY 616-2605 z Tesly Jihlava). 

3.6 Mechanické a klimatické vlastnosti

Stereofonní VKV modulátor je konstruován tak, že jeho odolnost proti mechanickým a klimatickým vlivům musí vyho vovat požadavkům ČSN 36 7211, část 2, článek 37 a 38. Použité prvky, materiály a suroviny mají takové vlastnos ti, aby byla zaručená požadovaná stálost jejich mechanic kých a elektrických vlastností a tím i vlastností celého modulátoru.

3.7 Odrušení

Stereofonní VKV modulátor SC-SFM-101 vyhovuje z hlediska odrušení ČSN 36 7211, část 2,čl.40. Hodnocení bylo provede no v: číslo protokolu: 

4. Zkoušení

4.1 Všeobecně

Zkušební prostředí je podle ČSN 36 7211, část 2, čl.71. Měřicí přístroje a metody měření musí odpovídat požadavkům ČSN 36 7211, část 2, čl. 77 až 86. Měřicí přístroje a metody lze nahradit rovnocennými přístroji a metodami, které zabezpečí srovnatelnost výsledků měření. 

Na modulátor stereofonního rozhlasu SC-SFM-101 vydal ČTÚ Rozhodnutí o způsobilosti zařízení pro šíření rozhlasových a TV programů po vedeních dne 2.3.1994 pod č.j.: 15051/94. Schvalovací značka:

              s039.GIF (791 bytes)

4.2 Kontrola proudového odběru

Kontrolovaný díl stereofonního VKV modulátoru se připojí přes ampérmetr na stejnosměrný napájecí zdroj s výstupním napětím v mezích daných těmito TP. Na ampérmetru se odečte proudový odběr.

 4.3 Kontrola frekvence a úrovně výstupního signálu, kontrola velikosti zdvihu

GEN MO AS 

O O  

NZ 

GEN = nf generátor

MO = měřený objekt

AS = spektrální analyzátor, selektivní přijímač

NZ = napájecí zdroj

Kontrolovaný VKV modulátor připojíme podle předcházející ho obr. Na spektrálním analyzátoru odečteme kmitočet a úro ven výstupního signálu při odpojeném modulačním signálu. Po připojení modulačního signálu o kmitočtu 800 Hz a jmenovité úrovni (0.775 V nebo 1.55 V) odečteme na spektrálním analy zátoru velikost zdvihu. 

5. Pokyny pro projektování a montáž

5.1 Všeobecně

V těchto TP jsou uvedeny parametry a vlastnosti stereo fonního VKV modulátoru. Při projektování a sestavování hlavní stanice a stanovení jejích provozních parametrů je potřeba znát a zohlednit vlastnosti navazujících částí TKR tak, aby v celém systému byly splněny požadavky ČSN 36 7211, část 1. Jedná se zejména o zabezpečení dostatečných odstupů s/im3p, s/im2p, s/sHU od výstupu hlavní stanice po výstup účastnické zásuvky. Úrovně signálů a parametry jed notlivých prvků musí být takové, aby byl zachován dostateč ný odstup signál/šum s/š na výstupu účastnické zásuvky pod le ČSN 36 7211, část 1, čl. 65. Při projektování TKR je potřeba počítat s výstupní úrovní L2 sníženou o průchozí útlum slučovacích dílů. 

5.2 Montáž stereofonního VKV modulátoru

Stereofonní VKV modulátor SC-SFM-101 v modulovém provedení se montuje ve svislé poloze výstupním (RF-OUTPUT) konektorem nahoru. Upevňuje se normalizovanými šrouby M4 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na základní desku nebo rám za horní a spodní upevňovací otvor. Základní deska nebo rám může být umístěna v uzamykatelné skříni, která musí být vybavena větracími otvory tak, aby bylo zabezpečeno dobré proudění vzduchu.V provedení 19" se montuje do normalizovaného rámu. Upevňuje se čtyřmi šrouby v předním panelu.

Základní deska nebo rám (skříň) může obsahovat další za řízení, která je však třeba vhodně rozmístit zejména s oh ledem na zabezpečení přirozeného proudění vzduchu, zamezení případného vzájemného ovlivňování zařízení atd.

Z důvodů dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí stereofonní VKV modulátor SC-SFM-101 umísťovat do blízkosti zdrojů tep la, prachu, vibrací apod.
Při montáži je nutné používat pouze takové koaxiální ka bely a konektory,které splní požadavky na útlum stíněním At podle ČSN 36 7211.

Výstupy stereofonních VKV modulátorů jsou propojovacími kabely přivedeny do slučovacího dílu "širokopásmového" typu s vlastnostmi a parametry uvedenými v čl.3.4, poznámka 1,těchto TP. Vhodné typy jsou např. děliče výkonu, rozbočovače-slučovače, směrové vazební členy-odbočovače. Při spojování více slučovacích dílů za sebou je třeba pro vést propojení tak, aby byl pokud možno mezi výstupem a všemi vstupy stejný porůchozí útlum.

Sousední kanály se nedoporučuje umišťovat na sousední vstupy slučovacího dílu. Do slučovacího dílu lze připojit i jiná zařízení, pokud jejich charakter a vlastnosti splňují požadavky těchto TP, ČSN 36 7211, zejména s ohledem na charakter výstupní impe dance příslušného zařízení a velikost útlumu odrazu v chrá něném (používaném) kmitočtovém pásmu.

Při projektování hlavní stanice je potřeba uvažovat s výstupní úrovní L2max sníženou o útlum všech použitých (případně uvažovaných pro další rozšíření) slučovacích dí lů.

5.3 Nastavení provozních podmínek

Stereofonní VKV modulátor nepotřebuje nastavení. Pouze při monofonním provozu se spínačem S9, který je přís tupný po odšroubování horního víka, vypne pilotní signál. Po propojení všech dílů hlavní stanice se vyrovná úroveň všech signálů na výstupu hlavní stanice podle potřeby ovlá dacím prvkem RF OUT >.  Obsazení kanálů se řeší v konkrétních případech podle místních podmínek v souladu s příslušnými ustanoveními ČSN 36 7211, část 1, z hlediska rozmístění rozváděných TV a R signálů v přenosovém kmitočtovém pásmu.

 

Dodatek č. 1 Technických podmínek SC-SFM-101
2002

1. Provedení

Stereofonní FM modulátor se vyrábí v následujících provedení.

· SC-SFM-101 modulové provedení, výstupní kmitoč· et pevný v pásmu 87,5-108MHz

· SC-SFM-101/TUN/19 19“ provedení, výstupní kmitoč· et nastavitelný v pásmu 87,5-108MHz

V 19“ provedení je možné dále použít následující varianty :

· XLR IN symetrické audiovstupy s konektory XLR, vstupní impedance Rin>10kW

Dovybavení RDS kodérem

Stereofonní modulátor SC-SFM-101 v modulovém provedení se montuje ve svislé poloze výstupním konektorem (RF OUTPUT) nahoru. Upevňuje se dvěma normalizovanými šrouby M4 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na základní desku nebo rám za horní a spodní upevňovací otvor.

V provedení 19" se montuje do normalizovaného stojanu nebo skříně. Do stojanu nebo skříně se umisťuje na dvě podpěrné lišty nebo nosníky. Upevňuje se čtyřmi šrouby v předním panelu.

Pozor : upevňovací šrouby v předním panelu neslouží k jedinému upevnění celého zařízení a nesmí přenášet váhu zařízení

Základní deska nebo rám může být umístěna v uzamykatelné skříni, která musí být vybavena dostatečnými větracími otvory tak, aby bylo zabezpečeno dobré proudění vzduchu.

Základní deska nebo rám (skříň) může obsahovat další zařízení, která je však třeba vhodně rozmístit zejména s ohledem na zabezpečení přirozeného proudění vzduchu, zamezení případného vzájemného ovlivňování zařízení apod.

Z důvodů dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí stereofonní modulátor SC-SFM-101 umisťovat do blízkosti zdrojů tepla,prachu, vibrací apod.

2. Popis

Na rozdíl od původního provedení obsahuje stereofonní FM modulátor následující změny a doplňky.

· Vstupní audiozesilovač· e obsahují fázový korektor pro jemnou korekci fáze vstupních nf audiosignálů.

· Aktivní filtr MPX signálu obsahuje fázový korektor pro jemnou korekci fáze .

· MF signál je možné použít buď původní 10,7MHz nebo nově 40,0MHz. Tento kmitoč· et 40,0MHz je použit standardně. Jeho použití je nutné zejména u přeladitelného provedení.

· Pro referenč· ní kmitoč· et PLL obvodů je použit samostatný krystalový oscilátor pro dosažení co nejlepších fázových šumů. Tento obvod je společ· ný jak pro MF modulátor, tak i pro výstupní VF oscilátor.

· K řízení a ovládání jednotlivých obvodů je použit mikroprocesor. V provedení s nastavitelným výstupním kmitoč· tem (TUN) navíc modulátor obsahuje LED displej na předním panelu.

· Výstupní VF zesilovač· obsahuje obvody vypínání napájecího napětí, které slouží k vypnutí VF výstupního signálu.

· Výstupní VF zesilovač· v provedení s pevným výstupním kmitoč· tem obsahuje pásmovou propust s šířkou pásma cca 1MHz. V přeladitelném provedení obsahuje kombinaci horní a dolní propusti, která potlač· uje nežádoucí kmitoč· ty pod cca 85MHz a nad cca 110MHz.

3. Technické požadavky a parametry

Stereofonní FM modulátor SC-SFM-101 splňuje požadavky příslušných norem, tj. ČSN 36 7211, a dále ČSN EN 50083-2 a ČSN EN 50083-5.

Technické parametry zůstávají shodné s předcházejícím provedení kromě proudových odběrů.

Proudový odběr +15V typ. Max.

Modulové provedení 340mA 380mA

19“ provedení (bez variant) 340mA 380mA

19“ provedení s RDS kodérem 410mA 450mA

Proudový odběr -15V typ. Max.

Modulové provedení 40mA 50mA

19“ provedení (bez variant) 40mA 50mA

19“ provedení s RDS kodérem 70mA 80mA

Poznámky :

1)Jmenovitá výstupní úroveň je 108dBm V (+1 / -2dB). Na zvláštní požadavek je možné nastavit výstupní úroveň až na 114dBm V (+1 / -2dB) při zachování odstupů všech nežádoucích produktů >66dB , typicky >70dB.

2) Rozsah regulace v provedení s pevným výstupním kmitočtem je minimálně –10dB. V provedení s nastavitelným výstupním kmitočtem je minimálně –15dB.

4. Ovládání modulátoru

4.1. Základní popis ovládání

V modulovém provedení s pevným výstupním kmitočtem je možné regulovat pouze výstupní úroveň trimrem přístupným otvorem v předním panelu.

V modulovém provedení s nastavitelným výstupním kmitočtem a v 19“ provedení s nastavitelným výstupním kmitočtem je možné pomocí tlačítek a displeje ovládat některé další hodnoty a zobrazit stav obvodů PLL. Jedná se o :

· Nastavení výstupního kmitoč· tu

· Nastavení výstupní VF úrovně

· Režim zapnutí nebo vypnutí výstupního VF signálu

· Zapnutí nebo vypnutí RDS ( u 19“ provedení , pokud je použit)

· Indikovat stav obvodů PLL

4.2. Popis ovládacích tlačítek a displeje

Na předním panelu modulového a 19“ provedení s displejem a tlačítky jsou následující ovládací tlačítka :

> DOWN slouží ke změně hodnoty (zvětšení) příslušné položky na displeji

< UP slouží ke změně hodnoty (zvětšení) příslušné položky na displeji

STORE/SET slouží k přesunu mezi položkami na displeji, případně k uložení nastavené hodnoty

Při změně hodnoty pomocí tlačítek > nebo < začne displej blikat. To znamená, že údaj na displeji se liší od údaje uloženého v paměti. Pokud nový údaj neuložíme, dojde po určité době ke zhasnutí displeje a v tomto okamžiku se nastaví změněná hodnota příslušné položky (položek) na hodnotu uloženou v paměti.

K uložení nastavené hodnoty dojde delším stiskem tlačítka STORE/SET po dobu cca 2s. Nová hodnota je uložena když displej přestane blikat.

Svítící displej je zdrojem určitého rušení, které se muže projevit nepatrným zhoršením některých parametrů. Proto po určité době (cca 10 až 20 minut) se displej automaticky zhasne a svítí na něm o. Zhasnutí displeje můžeme provést také ručně delším podržením (cca 2s) tlačítka STORE/SET.