STEREOFONNÍ TV MODULÁTOR SC-STM-208 (základní informace)

Stereofonní televizní modulátor SC-STM-208 je určen jako zdroj úplného televizního signálu VSB AM zejména pro použití v systémech televizních kabelových rozvodů a společných televizních antén. Je dodáván ve dvou základních verzích - jednak v modulovém provedení montovaném ve svislé poloze na nosný rám (např. rám SATCO MR-4) nebo v 19" mechanice. K napájení slouží externí napájecí zdroj ± 15V (např. zdroj SATCO NZS 155):

SC-STM-208 - základní varianta v modulovém provedení
SC-STM-208/19" - základní varianta v 19" provedení

Varianty podle výstupního kmitočtu :
SC-STM-208/VHF výstupní kmitočet v pásmu 47MHz až 446 MHz
SC-STM-208/UHF výstupní kmitočet v pásmu 470 MHz až 862 MHz
SC-STM-208/KU výstupní kmitočet v pásmu 5 MHz až 30 MHz (zpětný kanál)
SC-STM-208/MF výstupní kmitočet v pásmu MF, obrazová nosná 38,9 MHz nebo 38,9 MHz (MF výstup bez konverze na TV kanál)
SC-STM-208/MF2 MF výstup s rozdělenými výstupy pro obrazovou nosnou a zvukové nosné bez konverze na TV kanál - (pouze u 19" provedení).

V objednávce verzí VHF, UHF a KU je nutno specifikovat požadovanou normu CCIR buď B/G (zvuk 5.5) nebo D/K (zvuk 6.5 MHz) a požadovaný výstupní kmitočet.

Dovybavení na zvláštní objednávku (všechny verze):
VIF: dovybavení videofiltrem a korektorem skupinového zpoždění

Dovybavení pouze pro 19" provedení:
XLR: dovybavení symetrickým audiovstupem XLR 600 Ohm (stereo)
DO: dovybavení pro dálkové ovládání přes PC
EXT: zavěšení na externí zdroj referenčního kmitočtu
REG: dovybavení regulací vstupních úrovní audio nabo úrovní subnosných (pro MF a MF2)

Vstupní signál prochází zesílením ve videozesilovači, event. úpravou ve videofiltru, AM modulátorem pracujícím na kmitočtu 38,9 MHz, zesílením a úpravou v bloku filtrů. Z videosignálu je odbočen signál pro dekódování signálu VPS. Zvukové signály jsou přivedeny přes obvody preemfáze a audiofiltrů na obvody matice , elektronických přepínačů a generátoru identifikačních signálů. Po sloučení s obrazovou nosnou je kompletní signál přiveden na směšovač, na jehož výstupu je signál příslušného TV kanálu. Po filtraci nežádoucích produktů a patřičném zesílení je signál přiveden na výstupní konektor RF OUT. Ovládací, kontrolní a přípojné prvky jsou umístěny na předním panelu. V 19" provedení je možné nastavit přesný offset výstupního kmitočtu. Diody na předním panelu signalizují mód provozu. Provozní parametry jsou zobrazeny na displeji a některé z nich je možno nastavovat tlačítky.TECHNICKÉ PODMÍNKY

Stereofonní televizní modulátor  SC - STM - 208

 

  TP STM 208/98
 
JKPOV 383 81
 

Výrobce : SATCO s.r.o., Broumarská 39, 198 00  Praha 9

Tyto technické podmínky (dále jen TP) platí pro výrobu, dodávky, předávání, projektování, montáž a provoz stereofonního televizního modulátoru SC-STM-208  (dále jen STM). 

Zpracoval :  ing. Jelínek
Datum :       6.4.1999

Obsah :

1. Všeobecně
1.1 Použití stereofonního televizního modulátoru
1.2 Popis stereofonního televizního modulátoru
1.3 Obsluha
1.4 Údržba a provoz
1.5 Objednávání
1.6 Dokumentace
1.7 Příslušenství

2. Dodávky, doprava a skladování, záruka a servis
2.1 Dodávky
2.2 Doprava a skladování
2.3 Záruka a servis   

3. Technické podmínky

3.1 Klimatické podmínky
3.2 Provozní podmínky
3.3 Všeobecné vlastnosti

3.4 Elektrické vlastnosti televizního modulátoru
3.4.1 Parametry výstupního signálu
3.4.2 Parametry vstupního nf signálu
3.4.3 Přenosové a modulační parametry
3.5 Odolnost proti vnějším rušivým vlivům
3.6 Rušivé vyzařování
3.7 Mechanické a klimatické vlastnosti

3.8  Odrušení
3.9 
Homologace

4. Zkoušení
4.1 Všeobecně
4.2 Kontrola proudového odběru

5. Pokyny pro projektování a montáž
5.1 Všeobecně
5.2 Montáž televizního modulátoru
5.3 Nastavení provozních podmínek
5.4 Napájení

6. Přílohy:
příloha č.1       Blokové schéma televizního modulátoru
příloha č.2       Přední panel  a ovládací prvky jednotky 19’’


1. VŠEOBECNĚ

1.1 Použití stereofonního televizního modulátoru

Stereofonní televizní modulátor SC-STM-208 je určen jako zdroj úplného televizního signálu VSB AM v normě CCIR B/G nebo D/K zejména pro použití v systémech televizních kabelových rozvodů a společných televizních antén. STM je dodáván buď v základním modulovém provedení nebo v 19“ mechanice. Televizní signál je modulován na MF kmitočtu a je směšován na kmitočet TV kanálu. Frekvence nosných jsou stabilizovány obvody PLL. Referenční kmitočet PLL je odvozen od krystalu. V 19’’ provedení je možné použít externí referenční kmitočet, který může být společný pro více modulátorů a je možné realizovat synchronní provoz v sítích TKR.
Stereofonní televizní modulátor SC-STM-208 se dodává v několika základních variantách. Označení varianty je vždy uvedeno za typovým označením SC-STM-208 a je od něho odděleno lomítkem, případně pomlčkou. Základní varianty jsou zejména :

1. Modulové provedení:
SC-STM-208/VHF
- výstupní kmitočet TV kanálu v pásmu 47 MHz - 446 MHz
SC-STM-208/UHF
- výstupní kmitočet TV kanálu v pásmu 470 MHz - 862 MHz
SC-STM-208/KU
- výstupní kmitočet TV kanálu v pásmu 5 MHz - 30 MHz
SC-STM-208/MF
- výstupní kmitočet v pásmu MF kmitočtů 40,15 - 33,15 MHz (pro normu B)

Dovybavení modulového provedení na zvl. objednávku:
VIF
- dovybavení videofiltrem

2. 19“ provedení:
SC-STM-208/VHF/19
- výstupní kmitočet TV kanálu v pásmu 47 MHz - 446 MHz
SC-STM-208/UHF/19
- výstupní kmitočet TV kanálu v pásmu 470 MHz - 862 MHz
SC-STM-208/KU/19
- výstupní kmitočet TV kanálu v pásmu 5 MHz - 30 MHz
SC-STM-208/MF/19
- výstupní kmitočet v pásmu MF kmitočtů 40,15-33,15 MHz (pro normu B)
SC-STM-208/MF2/19
- výstup v pásmu MF kmitočtů s rozdělenými výstupy video a audio
 nosných v pásmu MF kmitočtů 41,15-33,15 MHz (pro normu B)

Dovybavení 19"  provedení na zvl. objednávku:
VIF
- dovybavení videofiltrem
EXT
- vstup pro externí referenční kmitočet
REG
- regulace vstupních úrovní audio na předním panelu
XLR
- symetrické vstupy XLR 600 W, regulace vstupních úrovní audio na předním panelu
DO
- dálkové ovládání

Ve standardním  modulovém provedení je zařízení určeno k montáži na základní rám nebo desku ve svislé poloze, v provedení 19“ se zařízení umísťuje do standartní 19“ skříně.
V průběhu výroby , zejména na zvláštní přání odběratelů, mohou vznikat další varianty, které však nemají vliv na základní technické parametry. Jedná se zejména o doplnění dalšími obvody (např. symetrické audio vstupy, EXT) apod.
Základní přenosové parametry, které je toto zařízení schopno zpracovávat, jsou dané těmito TP. Jedná se zejména o následující základní podmínky:

kmitočet obrazové nosné

5 MHz až 862 MHz

výstupní úroveň obrazové nosné

108 dBµV

1. zvuková nosná

fo+5.5 MHz nebo fo+6.5 MHz

poměr úrovně

  Ţ     1. zvuková/ obrazová nosná        

-13 dB

2. zvuková nosná

fo+5.742.. MHz nebo fo+6.257.. MHz

poměr úrovně

  Ţ     2. zvuková/ obrazová nosná

-20 dB

nf modulační zdvih jmenovitý

30 kHz

  Ţ     maximální

50 kHz

nf preemfáze

50µs

výstupní impedance

75 W

druh provozu

AUTO/MANUAL

MONO/STEREO/DUO

   1.2 Popis stereofonního televizního modulátoru

Na obr.1 v příloze je znázorněno blokové schéma STM. Zařízení je možné rozdělit do čtyř základních bloků:

  ·         vlastní modulátor video a audiosignálů na mf kmitočtu

  ·         výstupní blok, který převádí mf signál na výstupní kmitočet

  ·         zdroj referenčních kmitočtů

  ·         ovládací a napájecí obvody

Vstupní videosignál o jmenovité úrovni 1V p-p se přivádí ze vstupního konektoru VIDEO IN na oddělovací videozesilovač se ziskem 6dB. Následuje videofiltr typu dolní propust Cauer-Čebyšev s mezním kmitočtem 5,6 MHz, který se dodává ve variantě VIF. Dále signál pokračuje na oddělovací videozesilovač se ziskem 10dB a dvojici odlaďovačů, jejichž kmitočet odladění je 5.5MHz a 5.742..MHz (nebo na zvláštní požadavek 6.5MHz a 6.258..MHz). V provedení VIF je videofiltr doplněn korektorem skupinového zpoždění. Videosignál se po zpracování v uvedených obvodech přivádí na integrovaný modulátor, ve kterém se videosignál moduluje AM modulací na mf kmitočet. Z obvodů zpracování videosignálu je dále odbočen na oddělovač signálu VPS, tj.datové řádky 16.

Kmitočet oscilátoru obrazové nosné 38.9 MHz je stabilizován smyčkou PLL. Referenční kmitočet pro obvod PLL se přivádí z krystalem řízeného oscilátoru nebo z obvodů zpracování externího referenčního kmitočtu, které jsou dodávány ve variantě EXT. Referenční kmitočet se dále přivádí do obvodů PLL obou zvukových modulátorů. Obvody pro zpracování vnějšího referenčního kmitočtu umožňují nastavení posunu (ofsetu) referenčního kmitočtu tak, aby mf kmitočty bylo možné posunout o násobky řádkového kmitočtu. Krok posunu je 1/6 řádkového kmitočtu  Fh=15625 Hz, rozsah posunu je +1/3 až -1/2 Fh.

Zvukové nf signály jsou zpracovány ve dvou identických kanálech. Zvukový nf signál je přiveden ze vstupního konektoru označeného AUDIO IN na regulátor úrovně. Následuje vypínatelná preemfáze 50ms a aktivní dolní propust s mezním kmitočtem 15 kHz. Následuje integrovaný stereofonní kodér, který obsahuje  součtovou matici, elektronický přepínač druhu provozu (MONO, STEREO nebo DUO) a obvody pro generování identifikačních signálů. Z přepínače se oba zvukové signály přivádí na FM modulátory, které pracují na kmitočtovém pásmu 32.4-33.4 MHz. Na vstupu FM modulátoru se nachází regulátor zdvihu, z něhož se zvukový nf signál přivádí na modulační varikap. Kmitočet zvukové nosné je stabilizován obvodem PLL, který je řízen obvody vnitřní nebo vnější reference. Signál každé zvukové nosné je přiveden na zesilovač s nastavitelným zesílením. Dále následuje součtový člen, který slučuje signály obou zvukových nosných. Oba sloučené signály zvukových nosných jsou přivedeny na pásmovou propust a zesilovač. Z něho jsou přivedeny na součtový člen, kde jsou sloučeny s modulovanou obrazovou nosnou.

Frekvence identifikačních signálů a frekvence pomocné subnosné 54,68 kHz je v integrovaném stereofonnim kodéru odvozena od PLL řízeného oscilátoru, který je zavěšen na řádkový kmitočet přiváděného videosignálu. Při použití nestandardní normy videosignálu, např. zjednodušené synchronizační směsi, mohou být kmitočty identifikačních signálů a frekvence pomocné subnosné mimo toleranční pásmo odchylek kmitočtů, které je předepsáno normou.

Modulovaný identifikační signál je sloučen se zvukovou nosnou druhého kanálu, tj.33,157 MHz nebo 32,642 MHz. Při provozu MONO jsou obě zvukové subnosné modulovány stejným nf signálem, což je nf signál 1. zvukové nosné.

Některé družicové i pozemní TV vysílače vysílají tzv. VPS datovou řádku, která je vysílána v řádce 16 televizního signálu. Jedním z vysílaných datových signálů je i údaj o způsobu zvukového doprovodu, tj. zda se vysílá mono, stereo nebo duo. Tento způsob zvukového doprovodu se může měnit i během vysílání. Přítomnost datové řádky 16 indikuje svítivá dioda na předním panelu L16OFF. Pokud tato dioda svítí, řádek 16 není vysílán.

Modulátor může pracovat ve dvou módech (režimech) provozu. V módu MANUAL je druh provozu zvolen bez ohledu na signál VPS. V módu AUTO je druh provozu (MONO, STEREO nebo DUAL) ovládán údajem vysílaným v signálu VPS. Pokud ale tento signál chybí nebo není správně vyhodnocen (např. při malém odstupu signál/šum) , přepíná se modulátor automaticky do provozu MANUAL, přitom ale neustále vyhodnocuje přítomnost VPS signálu. Volba druhu a módu provozu je možná tlačítky z předního panelu. Zvolený druh a mód provozu je vyhodnocen uP, který ovládá obvody modulátoru.

Za obvody AM modulátoru videosignálu následuje dolní propust, oddělovací zesilovač a další filtry a odlaďovače, které zlepšují potlačení horního postranního pásmo. Modulovaný signál obrazové nosné je dále přiveden na zesilovač a filtr s povrchovou akustickou vlnou SAW, který tvoří hlavní selektivitu celého zařízení.  Následuje zesilovač se symetrickým vstupem a součtový obvod, ve kterém se k modulovanému videosignálu přičítají modulované zvukové nosné. Z regulátoru MF úrovně kompletního signálu se signál přivádí na výstupní zesilovač. Ve variantě MF je tento signál po další filtraci a zesílení přiveden na výstupní konektor. Ve variantě MF2 se signál obrazové a zvukových nosných nesečítá, ale je vyveden odděleně přes další zesilovače a filtry na výstupní konektory.

V provedení s výstupem na TV kanál v pásmu KU, VHF nebo UHF se kompletní MF signál přenáší do dalších obvodů. Jako první je směšovač, do kterého je dále přiveden signál oscilátoru. Ten  opět používá obvod PLL, který je řízen vnitřním referenčním kmitočtem nebo vnějším referenčním kmitočtem , ale bez posunu (ofsetu). Výstupní signál ze směšovače je již na požadovaném výstupním kmitočtu (kanálu). Tento signál je veden přes pásmovou propust , odlaďovače a další filtry. Jejich úkolem je omezit výstupní signál tak, aby výstupní spektrum odpovídalo příslušným požadavkům. Ve výstupních obvodech je realizováno také řízení výstupní úrovně RF LEVEL. Takto upravený signál je přiveden na výstupní konektor RF OUT.

1.3 Obsluha

Pro obsluhu stereofonního TV modulátoru slouží tlačítka a regulační prvky na předním panelu (viz obr. 2). Po zapnutí zařízení se na displeji objeví údaj o módu provozu, který je přenášen datovou řádkou 16: 

d

provoz DUO

S

provoz STEREO

n

pozice vpravo

provoz MONO

n

pozice vlevo

druh provozu v módu MANUAL

E

signál VPS v řádce 16 nezachycen

A on

mód provozu AUTO

A off

mód provozu MANUAL

 Tlačítkem STORE SET krokujeme jednotlivé menu. Pokud změníme nějakou nastavitelnou položku, začne displej blikat. Tento stav nám indikuje rozdíl mezi aktuálním nastavením a údajem uloženým v paměti. Delším stisknutím (cca 2s) se aktuálně nastavené údaje zapíší do paměti. Pokud však zápis neprovedeme (displej stále bliká), dojde po určité době (cca 5 až 20 minut) k přepsání aktuálně nastavených údajů na displeji údaji uloženými v paměti. Tlačítky UP a DOWN se mění jednotlivé položky v každém menu.

 Jednotlivá menu a jejich možná nastavení ukazuje následující obrázek:

tpstm1.gif (16395 bytes)

 V prvním menu je uváděn druh provozu přečtený z VPS. Pokud VPS není přítomná, v tomto menu se zobrazí znak E. Další menu udává stav zachycení jednotlivých obvodů PLL (I = zachyceno, 0 = nezachyceno). První pozice náleží PLL mf nosné obrazu, druhá pozice náleží PLL mf hlavní zvukové nosné, třetí pozice náleží PLL mf druhé zvukové nosné a čtvrtá pozice náleží PLL hlavního oscilátoru.

V dalším menu je možné přepínat automatický mód A 0n a manuální mód Aoff. Toto nastavení přepíná automatické nebo manuální ovládání. V poloze Aoff je druh provozu určen manuálním  nastavením , přičemž ale je možné vidět v prvním menu druh provozu vysílaný ve VPS signálu. V poloze A on je druh provozu ovládán signálem VPS. Není-li signál datové řádky přítomen (svítivá dioda na předním panelu L16 OFF svítí), přepíná se modulátor automaticky do manuálního módu a druh provozu je určen ve čtvrtém kroku manuálním nastavením MONO/ STEREO /DUO. Skutečný provoz stereofonního modulátoru (tj. jak se vysílá) je indikován svítivými diodami STEREO a DUO.  Pokud nesvítí ani jedna z diod STEREO a DUO, je indikován provoz MONO.
V dalším menu je možné přepínat mód provozu pro manuální nastavení (n  S =druh provozu stereo, n  d =duál, n  n = mono) .
Další menu zobrazuje frekvenci nosné obrazu v MHz.

V  dalším menu je možné přepínat odstup frekvence zvukových nosných od obrazové nosné, tj. zvukové subnosné 5,5/5,74 MHz nebo 6,5/6,26 MHz. Trimry AUDIO IN se nastavuje frekvenční zdvih levého L a frekvenční zdvih pravého kanálu R. Trimry AUDIO CARRIER se nastavuje úroveň zvukové nosné levého kanálu a úroveň zvukové nosné pravého kanálu.  Trimrem RF OUT se nastavuje celková výstupní úroveň kanálu.

  ·        VIF  ·        Videofiltr je pevně nastaven a nepotřebuje obsluhu

Ovládání doplňkových variant v 19“ provedení: 

  ·        EXT     Provedení s vyvedenými vstupy pro vnější referenční kmitočet

Na zadním panelu jsou vyvedeny dva konektory, které jsou spolu spojeny.Tím je možné vstup referenčního kmitočtu smyčkovat , maximálně ale 3 díly. Dále je na zadním panelu přepínač REF , který má dvě polohy. V poloze INT je přepnuto trvale na vnitřní referenční kmitočet. V poloze EXT je přepnuto na vnější referenční kmitočet, ale pokud není přítomen, přepíná se automaticky na vnitřní. Stav dílu pro externí referenci indikuje svítivá dioda LED. Pokud nesvítí, pracuje se na vnitřní referenci, pokud svítí , je v činnosti vnější reference. Při připojení nebo odpojení vnější reference nebo přepnutí přepínače dioda začne blikat, ale po cca 1 až 2 minutách musí trvale svítit nebo zhasnout  Trvalé blikání diody indikuje chybu v činnosti obvodů PLL.

  ·        REG     Regulace vstupních úrovní.

V provedení s nesymetrickými audiovstupy lze regulovat vstupní úrovně nf signálů a tím zdvih. V provedení MF2 lze kromě obrazové nosné navíc regulovat úroveň každé zvukové subnosné,  v provedení MF úroveň obrazové nosné a společně obou zvukových subnosných.

  ·        XLR  Symetrické audiovstupy s konektory XLR 600W s možností regulace vstupní úrovně nf signálů a tím zdvih.

  ·         DO   Funkce modulátoru, které se ovládají tlačítky, je možné ovládat dálkově přes PC pomocí jednotky SC-CCU-101/19. Návod na obsluhu dálkového ovládání je v TP pro SC-CCU-101/19.

1.4 Údržba a provoz 

Stereofonní televizní modulátor SC-STM-208 nevyžaduje trvalou obsluhu a údržbu. Podle ČSN 367211, část 1 je však provozovatel povinný provádět pravidelné revize a kontroly.

  1.5 Objednávání

V objednávce je potřeba uvádět:  
a) typové označení (viz kapitola 1.1)
b) event. požadované dovybavení na zvl. objednávku (viz kap. 1.1)
c) požadovaný výstupní kmitočet nebo kanál
d) požadovanou zvukovou normu (B = 5,5 MHz, D = 6,5 MHz)
e) počet kusů

 1.6 Dokumentace

Součástí dodávky zařízení STM je dokumentace ve smyslu ČSN 36 7211, část 2, čl.22, která je obsažena v těchto TP. Při dodávce 1ks i více ks od jednoho typu zařízení se dodává 1ks těchto TP. Návod na opravu a seznam náhradních dílů se nedodává. Opravy vždy zabezpečuje výrobce nebo jím pověřená organizace. Ke každému výrobku nebo dodávce se dodává Záruční list.

Na zvláštní objednávku může výrobce dodat „Měřicí a zkušební protokol „ všech parametrů uvedených v těchto TP.

  1.7 Příslušenství

Příslušenství dodávané s televizním modulátorem:
a) napájecí konektor WAGO
b) technické podmínky

Doplňkové příslušenství dodávané při dodávce celé hlavní stanice nebo na zvláštní objednávku :
b) Propojovací kabel F-F krátký nebo dlouhý
c) Propojovací kabel CINCH
d) Propojovací kabel DIN - stereofonní 

 2. DODÁVKY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA A SERVIS

2.1 Dodávky

Stereofonní televizní modulátor SC-STM-208 dodává výrobce na základě písemné objednávky. Další podmínky dodávky jsou předmětem dohody nebo kupní smlouvy mezi výrobcem a odběratelem.

2.2 Doprava a skladování

Zařízení se smí přepravovat v krytých dopravních prostředcích a musí být chráněno před přímými účinky povětrnostních vlivů. Zařízení se přepravuje a skladuje ve vhodném obalu tak, aby se zamezilo nadměrnému namáhání vibracemi, otřesy atd. Skladuje se v suchých větraných prostorách (skladech), jejichž klimatické podmínky odpovídají alespoň čl. 3.1 těchto TP. Konkrétní forma dopravy a skladování je předmětem dohody nebo kupní smlouvy mezi výrobcem a odběratelem.

  2.3 Záruka a servis

Na stereofonní televizní modulátor SC-STM-208 poskytuje výrobce záruku v trvání 12 měsíců od dne předání zařízení odběrateli. Výrobce zodpovídá za vlastnosti výrobku dané těmito TP po celou dobu záruky.  Záruka se nevztahuje na vady a poruchy , které byly způsobeny nesprávnou instalací a používáním zařízení, nesprávnou dopravou a skladováním (tj. za jiných podmínek než udávají tyto TP),   poškozením při dopravě a skladování a připojením jiných signálů nebo napájecích napětí na příslušná přípojná místa. Záruka se též nevztahuje na vady a poruchy, které byly způsobeny jakýmkoliv zásahem do zařízení a manipulací s jinými ovládacím prvky, než které jsou uvedeny v těchto TP.

Záruční opravy zajišťuje výrobce.  Pokud to bude technicky možné, budou zpravidla řešeny (po dohodě mezi výrobcem a dodavatelem) výměnným způsobem. Pozáruční servis a opravy zajišťuje výrobce nebo jím pověřená organizace na základě písemné objednávky. 

  3. TECHNICKÉ POŽADAVKY A PARAMETRY

3.1 Klimatické podmínky

STM je určen pro provoz v klimatických podmínkách určených ČSN 36 7211, část 2, čl.30, tj. v temperovaných prostorách v rozsahu teplot OoC až +40oC, relativní vlhkost max. 80% při teplotě +25 o C. V tomto teplotním rozmezí jsou také zachovány parametry zařízení. V teplotním rozmezí -10oC až +45oC nedojde k nevratným změnám nebo k poškození zařízení, ale nejsou zaručeny všechny parametry. Okolní prostředí musí být bez agresivních výparů a plynů, s běžnou úrovní radiace, elektromagnetického pole, prašnosti, vibrací, otřesů atd. Jedná se tedy o prostředí obyčejné podle příslušných ČSN.

3.2 Provozní podmínky

Stereofonní televizní modulátor SC-STM-208 v modulovém provedení se montuje ve svislé poloze napájecím konektorem dolů. Upevňuje se dvěma normalizovanými šrouby M4 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na základní desku nebo rám za horní a spodní upevňovací otvor. Základní deska nebo rám může být umístěna v uzamykatelné skříni, která musí být vybavena dostatečnými větracími otvory tak, aby bylo zabezpečeno dobré proudění vzduchu. Základní deska nebo rám (skříň) může obsahovat další zařízení, která je však třeba vhodně rozmístit zejména s ohledem na zabezpečení přirozeného proudění vzduchu, zamezení případného vzájemného ovlivňování zařízení apod. Z důvodů dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí STM umísťovat do blízkosti zdrojů tepla, prachu, vibrací apod. V 19" provedení se STM montuje ve vodorovné poloze do 19“ stojanu, kde se díly pokládají na podpěrné lišty a připevňují čtyřmi šrouby přes otvory v předním panelu. Čtyři otvory v předním panelu nemohou nést hmotnost celého zařízení. Upevňovací šrouby a podpěrné lišty nejsou součástí dodávky. Při použití 19“ skříní je třeba dbát na dostatečné chlazení (větrání) stojanu. Vždy mezi 3 díly je vhodné vložit 1 větrací krycí panel dodávaný na zvláštní objednávku výrobcem.

  3.3 Všeobecné vlastnosti

Hmotnost (modulové provedení)                                                    1, 2 kg  
Hmotnost (19" provedení)                                                              5 kg
   

Rozměry (modulové provedení)

42x146x292(365) mm

Rozměry (19" provedení)

44 x 400 x 485 mm

Napájecí napětí

+15 V  (+1V/-0,3V)

-15 V  (-1V/+ 0,3V)

Max. povolené zvlnění napájecího napětí (30Hz až 30MHz)

100 mV p-p

Proudový odběr

+15 V max. 390 mA

-15 V.  max  50 mA

Napájecí konektor

WAGO 231-xxx apod

Vstupní konektory VIDEO IN

CINCH

AUDIO IN

CINCH

Výstupní konektory  RF OUT

F zásuvka

3.4 Elektrické vlastnosti televizního modulátoru

3.4.1 Parametry výstupního signálu

a) provedení s výstupem na TV kanál

Parametr

označ

jedn

hodnota

 

    

zaruč  

typ

 

Jmenovitá vstupní/výstupní impedance

Z1/Z2

W

75

 

Chráněné frekvenční pásmo

fp

MHz

30 až 862 MHz

 

Max.výstupní úroveň obrazové nosné  
(pro s/im3k>60dB,s/sHU>60dB)                

L2max

dBµV

108

Tolerance výstupní úrovně obrazové nosné           

L2

dB

< 2

1

Stabilita výst.úrovně obrazové nosné

L2

dB

< 2

1

Max. zvlnění AFCH

dB

< 2

1

Min. útlum odrazu výstup

Ar2

dB

> 10

Min.odstup úrovně osc. a harm

 

dB

> 66

> 70

Min. odstup signál/šum C/N

s/š

dB

> 55

> 58

Stabilita výst.kmitočtu obrazové nosné

df         

kHz

<30

5

Odchylka výst.kmitočtu obrazové nosné

df

kHz

< 50

5

Stabilita kmitočtu zvukových subnosných (pozn.1)

df

kHz

1

0,5

Odchylka kmitočtu zvukových subnosných (pozn.1)

df

kHz

0,5

0,3

kmitočet obrazové nosné

fO

MHz

Kmitočet 1. zvukové subnosné

fz1

MHz

fO + 5.5 / 6.5

 

Kmitočet 2. zvukové subnosné

fz2

MHz

fO + 5.742./  6.257..

 

Kmitočtový zdvih jmenovitý (pozn.2)

df

kHz

30

Min.střední doba mezi poruchami

M

hod

104

Poznámky:

1) Odchylka kmitočtu zvukové nosné vztažená ke skutečnému kmitočtu obrazové nosné.  
2) Nastaveno z výroby pro vstupní nf signál 0,775 V ef. 

Odchylky v provedení MF a MF2 , tj. s výstupem na mf kmitočtu a v provedení KU

Max.výstupní úroveň obrazové nosné  
(pro s/im3k>50dB,s/sHU>50dB)                

L2max

dBµV

102

Min.odstup úrovně osc. a harm

 

dB

> 55

> 60

3.4.2 Parametry vstupního signálu

Jmenovitá vstupní úroveň

0 dBr (0,775V ef)/f=1kHz

Vstupní impedance

> 30 kW

Kmitočtový rozsah

50 Hz až 15 kHz

Nf preemfáze

50 µs

3.4.3 Přenosové a modulační parametry

Parametr

hodnota

zaruč

typ

Jmenovitá úroveň promodulování

85%

85%

Stabilita úrovně promodulování

+/- 5%

+/- 5%

Poměr nosná obrazu/1.nosná zvuku

13 dB

13 dB

Stabilita poměru nosná obrazu/1.nosná zvuku

+/- 3dB

+/- 3dB

Poměr nosná obrazu/2.nosná zvuku

20 dB

20 dB

Stabilita poměru nosná obrazu/2.nosná zvuku      

+/- 3dB

+/- 3dB

Poměr signál/šum S/N   

48dB

52dB

Poměr signál/šum vážený(podle dop.CCIR 567) 

56dB

60dB

Diferenciální zisk

5%

3%

Diferenciální fáze

5o

3o

Rozdíl zesílení barva/jas

+/-2dB

1dB

Rozdíl zpoždění barva/jas (skup.zpoždění) (pozn.4)

80ns

50ns

Zkreslení synchronizačních impulsů

5%

3%

Amplitudově kmitočtová charakteristika video

v kmitočtovém pásmu do 4,43 MHz

+1dB/-1,5dB

                                   do 4,8 MHz

- 3,0 dB

Amplitudově kmitočtová charakteristika nf signálu

+1,0 dB/-3,0 dB

Zkreslení nf signálu

0,5%

0,3%

Poměr signál/šum nf signálu (podle CCIR 468-3)

bez videosignálu

efektivně lineárně

68 dB

72 dB

efektivně psofo

62 dB

66 dB

videosignál barevné pruhy 100/0/75/0 (pozn. 5)

efektivně lineárně

62 dB

66 dB

efektivně psofo

56 dB

60 dB

přeslechy v pásmu 30 - 15 000Hz (pozn.6)

60dB

70dB

Poznámky:

4) Platí za předpokladu použití mf filtru s korigovaným průběhem (standartní provedení B/G) skupinového zpoždění a v případě provedení s videofiltrem s korektorem skupinového zpoždění. V ostatních provedeních je skupinové zpoždění menší, než 200 ns.  
5) Platí s dolní propustí s potlačením řádkového kmitočtu.  
6) Platí pro impedanci zdroje signálu Rg < 200
W. v modu DUO. 

3.5 Odolnost proti vnějším rušivým vlivům

Stereofonní televizní modulátor SC-STM-208 vyhovuje všem požadavkům normy ČSN 367211, část 2, čl.39 C.

3.6 Rušivé vyzařování

Rušivý vyzářený výkon Pr nepřekračuje hodnotu 1.10-10W ve speciálních TV pásmech a 4.10-10W v normalizovaných TV pásmech. Útlum stíněním At je min. 75 dB.

3.7 Mechanické a klimatické vlastnosti

STM je konstruován tak, že jeho odolnost proti mechanickým a klimatickým vlivům musí vyhovovat požadavkům ČSN 36 7211,část 2,Čl.37 a 38. Použité prvky, materiály a suroviny mají takové vlastnosti, aby byla zaručena požadovaná stálost jejich mechanických a elektrických vlastností a tím i vlastností celého televizního modulátoru.

3.8 Odrušení

STM vyhovuje z hlediska odrušení ČSN 33 4200 a ČSN 33 4230.

3.9 Homologace

O  technické způsobilosti zařízení pro šíření rozhlasových a televizních programů po vedeních v České republice  pod označením   SC-STM-208/x (stereo) rozhodl ČTÚ dne 2.12.1999 Č.j.: 120100/99. 


4. ZKOUŠENÍ

4.1 Všeobecně

Zkušební prostředí je podle ČSN 36 7211, část 2,Čl.71. Měřicí přístroje a metody měření musí odpovídat požadavkům ČSN 36 7211, část 2, čl.77 až 86. Měřicí přístroje a metody lze nahradit rovnocennými přístroji a metodami, které zabezpečují srovnatelnost výsledků měření.

4.2 Kontrola proudového odběru

Kontrolovaný díl stereofonního televizního modulátoru se připojí přes ampérmetr na stejnosměrný napájecí zdroj s výstupním napětím v mezích daných těmito TP. Na ampérmetru se odečte proudový odběr.

5. POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ A MONTÁŽ

5.1 Všeobecně

V těchto TP jsou uvedeny parametry a vlastnosti stereofonního televizního modulátoru. Při projektování a sestavování hlavní stanice a stanovení jejích provozních parametrů, je potřeba znát a zohlednit vlastnosti navazujících částí TKR tak, aby v celém systému byly splněny požadavky ČSN 36 7211, část 1. Jedná se zejména o zabezpečení dostatečných odstupů     s-im3p, s-im2p, s-sHU od výstupu hlavní stanice po výstup účastnické zásuvky. Úrovně signálů a parametry jednotlivých prvků musí být takové, aby byl zachován dostatečný odstup signál-šum s-š na výstupu účastnické zásuvky podle ČSN 36 7211, část 1, čl. 65.

5.2 Montáž televizního modulátoru

STM v modulovém provedení se montuje ve svislé poloze, napájecími konektory dolů (obr.č.1). Upevňuje se normalizovanými šrouby M4 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na zákl. desku (rám) za horní a spodní upevňovací otvor. Základní deska (rám) může být umístěna ve skříni, která však musí zabezpečit dobré proudění vzduchu. Základní deska (rám) bude zpravidla obsahovat další zařízení, která je třeba vhodně rozmístit zejména s ohledem na zabezpečení přirozeného proudění vzduchu, zamezení případného vzájemného ovlivňování apod. Z důvodů dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí SC-STM-208 umísťovat do blízkosti zdrojů tepla, prachu, vibrací apod. Při montáži je nutné používat pouze takové koaxiální kabely a konektory, které splňují požadavky na útlum stínění podle ČSN 36 72 11. Při montáži je nutné používat pouze takové koaxiální kabely a konektory, které splní požadavky na útlum stíněním At podle ČSN 36 7211. V 19" provedení se stereofonní televizní modulátor SC-STM-208 montuje do skříně 19“ se základními normalizovanými rozměry, která se do 19“ stojanu pokládá na podpěrné lišty a připevňuje čtyřmi šrouby přes otvory v předním panelu. Čtyři otvory v předním panelu nemohou nést hmotnost celého zařízení. Upevňovací šrouby a podpěrné lišty nejsou součástí dodávky. Při použití 19“ skříní je třeba dbát na dostatečné chlazení (větrání) stojanu. Vždy mezi 3 skříně je vhodné vložit 1 větrací krycí panel.

5.3 Nastavení provozních podmínek

STM se nastavuje podle kap. 1.3 těchto technických podmínek. Po propojení všech dílů hlavní stanice se nastaví výstupní úrovně a požadovaný druh provozu tlačítky na předním panelu.

5.4 Napájení

Pro napájení stereofonního TV modulátoru je určen napájecí zdroj typ NZS-15 nebo NZS-155, který zabezpečuje parametry podle čl. 3.3. těchto TP. Je možné použít také jiný zdroj, schválený autorizovanou zkušebnou a ČTÚ, který má vlastnosti podle čl. 3.3 a zabezpečuje max. rušivé vyzařování podle čl. 3.8 těchto TP.

6. PŘÍLOHY

1. blokové schéma:

tpstm2.gif (10866 bytes)

2. Přední panel modulového provedení

tpstm3.gif (10599 bytes)