Dvojitý rozbočovací videozesilovač SC-VRZ-215

Dvojitý rozbočovací videozesilovač SC-VRZ-215 je určen k rozdělení videosignálu z jednoho vstupu na tři vzájemně oddělené výstupy. V provedení 19" jsou rozdělené výstupy čtyři. V každém SC-VRZ-215 jsou dva nezávislé vzájemně oddělené rozdělovací videozesilovače.

Vyrábí se v následujících variantách :
/19" rozbočovací videozesilovač ve standartní mechanice 19"
/AV jeden zesilovač (A) s vysokou vstupní impedancí
/BNC vstupní a výstupní konektory typu BNC
/CIN vstupní a výstupní konektory typu CINCH

SC-VRZ-215 se skládá ze dvou nezávislých kanálů označených 1 a 2. Oba kanály jsou identické. Vstupní impedance je 75 W v provedení V nebo větší než 20 kW v provedení A. Vstupní impedance je dána útlumovým článkem a regulátorem zesílení na vstupu každého kanálu. Rozsah regulace je cca +/- 3 dB. Dále následuje první zesilovač s korekcí kmitočtové charakteristiky v lineárním režimu. Elektronický přepínač za zesilovačem přepíná signál do dvou cest. První cesta je lineární. Druhá cesta je kmitočtově omezená . Obsahuje následující obvody :

videofiltr typu dolní propust s mezním kmitočtem cca 5,0 MHz a prvním útlumem na 6,5 MHz
korektor skupinového zpoždění, který koriguje skupinové zpoždění videofiltru
zesilovač, který koriguje útlum filtrů a pokles jejich kmitočtové charakteristiky

Zvláštní dovybavení:

dva kmitočtové odlaďovače , které je možno standardně nastavit na cca 5,0 až 7,0MHz a které mohou odladit vybrané dva kmitočty o cca 15 dB ( např. zvukové subnosné 5,5 MHz a 5,74 MHz).

Z druhé sekce elektronického přepínače je signál přiveden na tři (nebo v 19" provedení čtyři) nezávislé oddělené výstupní zesilovače. Zesílení těchto zesilovačů je jednotkové a je v nich také realizováno nastavení stejnosměrné úrovně výstupního signálu. V obvyklém nastavení je stejnosměrný přenos jednotkový , tj. bez stejnosměrného posunu. Na zvláštní požadavek je ale možné realizovat stejnosměrný posun cca +/- 2, 0 V.

Vstupní a výstupní konektory jsou ve standardním provedení následující :
v modulovém provedení CINCH
v 19" provedení BNC
Podle konkrétních požadavků je ale možné realizovat i opačné osazení nebo kombinace uvedených konektorů.

Modulové provedení
Na předním panelu (obr.2) jsou vstupní a výstupní konektory, regulace zesílení a přepínače , kterými se vypíná nebo zapíná videofiltr. Na spodní části rámu je konektor pro napájení.

Provedení v 19" mechanice
Vstupní a výstupní konektory , regulace úrovně a vypínače videofiltru jsou umístěny na zadním panelu. Na zadním panelu je také umístěn napájecí konektor. Na předním panelu je umístěn vypínač a indikační dioda, která indikuje zapnutí rozdělovacího videozesilovače.


TECHNICKÉ PODMÍNKY

Dvojitý rozbočovací zesilovač SC-VRZ-215 pro použití k rozdlení videosignálu v mikrovlnných spojích a televizních kabelových rozvodech

TP 15/99
JKPOV 383 81 

Výrobce : SATCO s.r.o., Berkovská 1 , 160 00 Praha 6

 

Tyto technické podmínky (dále jen TP) platí pro výrobu, dodávky, předávání, projektování, montáž a provoz rozbočovacího videozesilovače SC-VRZ-215 (dále VRZ)

Zpracoval: ing. Kuncl

Datum : 24.3.1999


OBSAH:

1. Všeobecně
1.1 Použití SC-VRZ-215
1.2 Popis SC- VRZ -215
1.3 Společné
1.4 Obsluha, údržba, provoz
1.5 Objednávání
1.6 Dokumentace
1.7 Příslušenství

2. Dodávky, doprava a skladování, záruka a servis
2.1 Dodávky
2.2 Doprava a skladování
2.3 Záruka a servis

3. Technické požadavky a parametry
3.1 Klimatické podmínky
3.2 Provozní podmínky
3.3 Technické parametry
3.3.1 Zesilovač SC- VRZ -215
3.3.2 Všeobecné údaje
3.4 Rušivé vyzařování
3.5 Mechanické a klimatické vlastnosti
3.6 Odrušení
3.7 Homologace

4. Zkoušení
4.1 Všeobecně

5. Pokyny pro projektování a montáž
5.1 Všeobecně
5.2 Montáž SC-VRZ-215
5.3 Napájení

6. Přílohy :
obr.1 Blokové schéma SC- VRZ -215
obr.2 Přední panel a vnitřní rozložení
obr.3 Průběhy videosignálu s vypnutým videofiltrem
obr.4 Průběhy videosignálu se zapnutým videofiltrem
obr.5 typické průběhy přenosové charakteristiky
obr.6 Typické průběhy útlumu odrazu
obr.7 Typické průběhy přeslechů s nezatíženými výstupy
obr.8 Typické průběhy přeslechů s zatíženými výstupy a zapnutými nebo vypnutými filtry


 1. VŠEOBECNĚ

1.1 Použití SC-VRZ-215

Dvojitý rozbočovací videozesilovač SC-VRZ-215 je určen k rozdělení videosignálu z jednoho vstupu na tři vzájemně oddělené výstupy. V provedení 19" jsou rozdělené výstupy čtyři. V každém SC-VRZ-215 jsou dva nezávislé vzájemně oddělené rozdělovací videozesilovače. Každý videozesilovač je vybaven regulací úrovně cca +/- 3 dB a vypínatelným videofiltrem.

Vyrábí se v následujících variantách :
SC-VRZ-215/19" rozbočovací videozesilovač ve standartní mechanice 19"
SC-VRZ-215/AV jeden zesilovač (A) s vysokou vstupní impedancí
SC-VRZ-215/BNC vstupní a výstupní konektory typu BNC
SC-VRZ-215/CIN vstupní a výstupní konektory typu CINCH

Základní technické údaje :

vstupní impedance

75 Ohm

vstupní impedance v provedení A

> 20 kOhm

výstupní impedance

75 Ohm

jmenovité zesílení

0 dB

kmitočtové pásmo lineárně

0 - 20 MHz

kmitočtové pásmo s videofiltrem

0 - 5 MHz

1.2 Popis SC- VRZ -215

Na obr. č.1 je blokové schéma SC-VRZ-215. Tento díl se skládá ze dvou nezávislých kanálů označených 1 a 2. Oba kanály jsou identické. Vstupní impedance je 75 Ohm v provedení nebo větší než 20 kOhm v provedení A. Vstupní impedance je dána útlumovým článkem a regulátorem zesílení na vstupu každého kanálu. Rozsah regulace je cca +/- 3 dB. Dále následuje první zesilovač s korekcí kmitočtové charakteristiky v lineárním režimu. Elektronický přepínač za zesilovačem přepíná signál do dvou cest. První cesta je lineární. Druhá cesta je kmitočtově omezená . Obsahuje následující obvody :

videofiltr typu dolní propust s mezním kmitočtem cca 5,0 MHz a prvním útlumem na 6,5 MHz
korektor skupinového zpoždění, který koriguje skupinové zpoždění videofiltru
zesilovač, který koriguje útlum filtrů a pokles kmitočtové charakteristiky

Zvláštní dovybavení

dva kmitočtové odlaďovače , které je možno standardně nastavit na cca 5,0 až 7,0MHz a které mohou odladit vybrané dva kmitočty o cca 15 dB ( např. zvukové subnosné 5,5 MHz a 5,74 MHz).

Z druhé sekce elektronického přepínače je signál přiveden na tři (nebo v 19" provedení čtyři) nezávislé oddělené výstupní zesilovače. Zesílení těchto zesilovačů je jednotkové a je v nich také realizováno nastavení stejnosměrné úrovně výstupního signálu. V obvyklém nastavení je stejnosměrný přenos jednotkový , tj. bez posunu. Na zvláštní požadavek je ale možné realizovat stejnosměrný posun cca +/- 2, 0 V.

Maximální úroveň vstupního signálu je 2,0 Vpp při zachování parametrů uvedených kap. 3.3. Největší dovolená úroveň vstupního signálu je 3,0 Vpp, největší dovolená stejnosměrná úroveň střední hodnoty vstupního signálu je +/- 2,0 Vpp . U videosignálu je dovolený stejnosměrný posuv na úrovni černé +/- 2,5 Vpp. 

1.3 Společné

Vstupní a výstupní konektory jsou ve standardním provedení následující :

v modulovém provedení CINCH
v 19" provedení BNC

Podle konkrétních požadavků je ale možné realizovat i opačné osazení nebo kombinace uvedených konektorů.
Modulové provedení:
Na předním panelu (obr.2) jsou vstupní a výstupní konektory, regulace zesílení a přepínače , kterými se vypíná nebo zapíná videofiltr. Na spodní části rámu je konektor pro napájení.
Provedení v 19" mechanice:
Vstupní a výstupní konektory , regulace úrovně a vypínače videofiltru jsou umístěny na zadním panelu. Na zadním panelu je také umístěn napájecí konektor. Na předním panelu je umístěn vypínač a indikační dioda, která indikuje zapnutí rozdělovacího videozesilovače.
Napájecí napětí je +/- 15V, dovolené nejmenší napájecí napětí je +/- 12V a největší dovolené napájecí napětí je +/- 18V.. Napájecí konektor je vidlice typu WAGO, ke kterému se přivádí napájecí napětí z napájecího zdroje NZS-15 pomocí příslušné konektorové zásuvky typu WAGO. Napájecí napětí se nesmí přepólovat.

1.4 Obsluha, údržba a provoz

SC-VRZ-215 nevyžaduje trvalou obsluhu a údržbu. Podle ČSN 36 7211, část 1 však provozovatel musí provádět pravidelné revize a kontroly.

1.5 Objednávání

V objednávce je potřeba uvádět :
a) Typové označení SC- VRZ -215
b) Požadované provedení u modulového bez rozlišení
u provedení v 19" mechanice /19
c) Požadovaná varianta , např. /AV
d) Počet kusů

1.6 Dokumentace

Součástí dodávky VRZ je dokumentace ve smyslu ČSN 36 7211, část 2, čl.22, která je obsažena v těchto TP. Ke každému výrobku je dodáván Záruční list. Na zvláštní objednávku výrobce dodává "Měřicí a zkušební protokol" všech parametrů. 

1.7 Příslušenství

Příslušenství dodávané s VRZ :
- napájecí konektor typu WAGO zásuvka (1 ks)
- průvodní dokumentace

2. Dodávky, doprava a skladování, záruka a servis

2.1 Dodávky

VRZ dodává výrobce. Podrobnější specifikace způsobu dodání je předmětem hospodářské smlouvy nebo dohody mezi výrobcem a odběratelem.

2.2 Doprava a skladování

Zařízení se smí přepravovat v krytých dopravních prostředcích a musí být chráněno před přímými účinky povětrnostních vlivů. Zařízení se přepravuje a skladuje ve vhodném obalu tak, aby se zamezilo nadměrnému namáhání vibracemi, otřesy atd. Skladuje se v suchých větraných prostorách (skladech), jejichž klimatické podmínky odpovídají alespoň čl.3.1 těchto TP. Konkrétní forma dopravy a skladování je předmětem dohody nebo hospodářské smlouvy mezi výrobcem a odběratelem.

2.3 Záruka a servis

Na VRZ poskytuje výrobce záruku v trvání 12 měsíců ode dne splnění dodávky. Výrobce zodpovídá za vlastnosti výrobku dané těmito TP po celou dobu záruky. Záruka se nevztahuje na vady a poruchy, které byly způsobeny nesprávnou instalací a používáním zařízení, nesprávnou dopravou a skladováním, tj. za jiných podmínek, než připouštějí tyto TP. Záruka se též nevztahuje na vady a poruchy, které byly způsobeny jakýmkoliv zásahem do zařízení a manipulací s jinými ovládacími prvky, než které jsou uvedeny v těchto TP.

Záruční opravy zajišťuje výrobce a pokud to bude technicky možné, budou zpravidla řešeny výměnným způsobem, pokud se výrobce s odběratelem nedohodnou jinak. Pozáruční opravy zajišťuje výrobce nebo jím pověřená organizace.

3. Technické požadavky a parametry

3.1 Klimatické podmínky

SC-VRZ-215 je určen pro provoz v klimatických podmínkách určených ČSN 36 7211,část 2, čl.30 , tj. v temperovaných prostorách v rozsahu teplot 0oC až +40oC, relativní vlhkost vzduchu max.80% při teplotě 25oC. V tomto teplotním rozmezí jsou také zachovány parametry zařízení. V teplotním rozmezí -10oC až +45oC nedojde k nevratným změnám nebo k poškození zařízení, ale nejsou zaručeny všechny parametry.

Okolní prostředí musí být bez agresivních výparů a plynů, s běžnou úrovní radiace, elektromagnetického pole, prašnosti, vibrací, otřesů atd. Jedná se tedy o prostředí obyčejné podle příslušných ČSN.

3.2 Provozní podmínky

SC-VRZ-215 v modulovém provedení se montuje ve svislé poloze napájecím konektorem dolů. Upevňuje se dvěma normalizovanými šrouby M4 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na rám typu MR-4 nebo základní desku za horní a spodní upevňovací otvor.

Základní deska nebo rám může být umístěna v uzamykatelné skříni, která musí být vybavena dostatečnými větracími otvory tak, aby bylo zabezpečeno dobré proudění vzduchu.

Základní deska nebo rám (skříň) může obsahovat další zařízení, která je však třeba vhodně rozmístit zejména s ohledem na zabezpečení přirozeného proudění vzduchu, zamezení případného vzájemného ovlivňování zařízení apod. Z důvodů dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí VRZ umisťovat do blízkosti zdrojů tepla, prachu, vibrací apod.

Zařízení v 19" provedení se montuje do vhodné skříně nebo stojanu pro 19" mechaniky.Zařízení nesmí být upevněno pouze za upevňovací otvory v předním panelu, ale musí být položeno na vhodné podložky, které jsou obvykle součástí 19" skříně nebo stojanu.

Upozornění

Zařízení je možné napájet pouze napájecím zdrojem, který splňuje výše uvedené podmínky

Pokud je zařízení použito v místě s nebezpečím vzniku přepětí na vstupním nebo výstupním konektoru, je nutné použít vhodného ochranného prvku

3 .3 Technické parametry

3.3.1 Zesilovač SC- VRZ -215

Vstupní konektor

CINCH (BNC)

Vstupní impedance (provedení VIDEO)

75 Ohm

Vstupní impedance (provedení AUDIO)

> 20 kOhm

Vstupní úroveň jmenovitá

1,0 Vpp

Vstupní úroveň max.

2,0 Vpp

Stejnosměrný posun stř. úrovně vstupního signálu

+/- 2,5 V

Výstupní konektory

CINCH (BNC)

Výstupní impedance

75 Ohm

Parametr

jednotky

hodnota

zaruč.

typická

Kmitočtová charakteristika LINEÁRNÉ = 0 -10 MHz

dB

+/- 0,5

+/- 0,2

=10 - 20MHz

dB

+0,5/-5,0

+0,3/-3,0

Kmitočtová charakteristika FILTR 6,5 = 0 -5,0 MHz

dB

+0,5/-1,0

+0,2/-0,5

= 6,5 -20,0 MHz

dB

> 25

>30

Útlum odrazu na vstupu v pásmu 0 - 10MHz

dB

> 25

> 30

Útlum odrazu na výstupu v pásmu 0 - 10MHz

dB

> 25

> 30

Stejnosměrný posun střední úrovně signálu na vstupu max

V

+/- 2,0

Stejnosměrný posun stř. úrovně signálu na výstupu max

V

+/- 2.0

Zesílení

dB

0,0

Rozsah regulace zesílení

dB

+/- 2,5

+/- 4,0

Stejnosměrný posun mezi vstupem a výstupem

mV

+/- 50

+/- 10

Přeslechy mezi kanálem 1 a 2 v pásmu 0 - 100kHz

dB

> 70

> 75

(poznámka 1) 0,1 - 2,0 MHz

dB

> 60

> 65

2,0 - 6,0 MHz

dB

> 50

> 55

Poznámka 1

Hodnoty přeslechů jsou uvedeny pro nejhorší případ, tj. když sekce, která je buzena signálem (např. do IN 1) má všechny výstupy (tj. OUT 1A, 1B a 1C) zatíženy jmenovitou impedancí. V ostatních případech jsou hodnoty lepší. 

3.3.2 Všeobecné údaje

Napájecí napětí

+/- 15V (+3V/-3V)

Proudový odběr z + 15V

max. 170 mA

typ. 150 mA

z - 15V

max. 160 mA

typ. 140 mA

Rozměry

42x 146x 292(367) mm

Hmotnost

1,2 kg

3.4 Rušivé vyzařování

Rušivý vyzářený výkon Pr nepřekračuje hodnotu 1.10-10W ve speciálních TV pásmech a 4.10-10W v normalizovaných TV pásmech. Útlum stíněním At je min. 75 dB.

Rozbočovací videozesilovač SC-VRZ-215 neobsahuje žádné obvody, které by mohly způsobit nežádoucí vyzařování (např. spínané zdroje, oscilátory apod.).

3.5 Mechanické a klimatické vlastnosti

SC-VRZ-215 je konstruován tak, že jeho odolnost proti mechanickým a klimatickým vlivům musí vyhovovat požadavkům ČSN 36 7211, část 2, článek 37 a 38. Použité prvky, materiály a suroviny mají takové vlastnosti, aby byla zaručená požadovaná stálost jejich mechanických a elektrických vlastností a tím i vlastností celého VRZ .

3.6 Odrušení

SC- VRZ -215 vyhovuje z hlediska odrušení ČSN 367211, část 2, čl. 40.

3.7 Homologace

O technické způsobilosti VRZ pod označením Rozbočovací videozesilovač SC- VRZ -215 k provozu v České republice, rozhodl Český telekomunikační úřad dne ......... pod č.j. .........., schvalovací značka ČTÚ č....................... (viz příloha č.....).

Pozn.: Výrobek bude předložen ke schválení v roce 1999.

4. Zkoušení

4.1 Všeobecně

Zkušební prostředí je podle ČSN 36 7211, část 2, čl.71. Měřicí přístroje a metody měření musí odpovídat požadavkům ČSN 36 7211, část 2, čl. 77 až 86. Měřicí přístroje a metody lze nahradit rovnocennými přístroji a metodami, které zabezpečí srovnatelnost výsledků měření.

Zkušební prostředí a měřicí metody odpovídají také oborové normě ONS 36 6090 Českých radiokomunikací a.s.

5. Pokyny pro projektování a montáž

5.1 Všeobecně

V těchto TP jsou uvedeny parametry a vlastnosti VRZ .SC-VRZ-215 je určen především k přenosu videosignálu v televizních kabelových rozvodech nebo mikrovlnných radioreléových spojích , např. ALCOMA AL10. Požití v jiných aplikacích je možné nejlépe po předchozím souhlasu výrobce

5.2 Montáž SC-VRZ-215

VRZ se montuje ve svislé poloze, napájecími konektory dolů (obr.č.:2). Upevňuje se normalizovanými šrouby M4 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na montážní rám nebo základní. desku za horní a spodní upevňovací otvor. Základní deska (rám) může být umístěna ve skříni, která však musí zabezpečit dobré proudění vzduchu. Z důvodů dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí VRZ umísťovat do blízkosti zdrojů tepla, prachu, vibrací apod. Při montáži je nutné používat pouze takové koaxiální kabely a konektory, které splňují požadavky na útlum stínění podle ČSN 36 72 11. Všechny vstupní a výstupní konektory, přepínače videofiltru a regulace úrovně jsou umístěny na předním panelu.

V provedení v 19" mechanice se VRZ montuje do příslušné skříně nebo stojanu na podpěrné lišty nebo držáky. Upevňovací otvory v předním panelu slouží pouze k upevnění polohy dílu ve skříni nebo stojanu a nemohou přenášet vlastní váhu celého zařízení. Vstupní a výstupní konektory , přepínače videofiltru a regulace úrovní jsou umístěny na zadním panelu. Na předním panelu je pouze indikační dioda , která indikuje přítomnost napájecího napětí a vypínač napájení.

5.3 Napájení

Pro napájení rozbočovacího videozesilovače je určen napájecí zdroj typ NZS-15 pro 15V, který zabezpečuje parametry podle čl.3.3. Je možné použít také jiný zdroj, schválený autorizovanou zkušebnou a čs. spoji, který má vlastnosti podle čl.3.3 a zabezpečuje max. rušivé vyzařování podle čl. 3.4 těchto TP.

6. Přílohy 

obr 1: Blokové schéma SC-VRZ-215 

obr. 2: Přední panel SC-VRZ-215 a vnitřní rozložení

 

obr. 3: Průběhy videosignálu s vypnutým videofiltrem

 

obr.4 Průběhy videosignálu se zapnutým videofiltrem 

obr.5 typické průběhy přenosové charakteristiky 

  

obr.6 Typické průběhy útlumu odrazu

obr.7 Typické průběhy přeslechů s nezatíženými výstupy

obr.8 Typické průběhy přeslechů s zatíženými výstupy a zapnutými nebo vypnutými filtry