MĚNIČ KMITOČTU - VÝSTUPNÍ DÍL SC-OC-101 (základní informace)

Výstupní díl měniče kmitočtu SC-OC-101 převádí MF signál v pásmu 32,15MHz až 40,15MHz na žádaný výstupní TV kanál v pásmu 47MHz až 862MHz (pro KU pásmo 5MHz až 30MHz). Je dodáván buď v základním modulovém provedení nebo na zvláštní objednávku v typizované 19" mechanice společně se vstupním dílem SC-IC-101 nebo samostatně.

SC-OC-101 je dodáván z výroby pevně nastaven na pevný kanál. Podle kmitočtového rozsahu výstupního kanálu se rozlišují tyto typy SC-OC-101:

- SC-OC-101/RP      47 MHz až 446 MHz
- SC-OC-101/UHF   470 MHz až 862 MHz
- SC-OC-101/KU     5 MHz až 30 MHz (zpětný kanál)

Výstupní díl měniče kmitočtu je napájen z externího zdroje +15 V (např. typ NZS-15 dodávaný firmou SATCO s.r.o.)

Vstupní mezifrekvenční signál z SC-IC-101 je přiveden na regulovatelný útlumový článek s diodami PIN. Dále následuje dolní propust a pásmové zádrže, vyrovnávací zesilovač a pásmová propust s filtrem s povrchovou akustickou vlnou SAW. Další symetrický zesilovač zesiluje mf signál na úroveň vhodnou pro směšovač a dále umožňuje nastavení základního zesílení celého mf obvodu a napájí obvody automatické regulace zesílení AGC. Tyto obvody se skládají ze špičkového detektoru, zesilovače odchylky s nastavním základní úrovně regulace a regulovatelného útlumového článku s diodami PIN. Regulační napětí je na ně přivedeno přes přepínač vyvedený na přední panel (poloha "AGC"). V poloze "MAN" je automatická regulace vyřazena z činnosti a zesílení je možné měnit trimrem MAN přístupným obvodem v předním panelu.

Mf signál je přiveden přes další pásmovou propust na vyvážený směšovač. Na jeho druhý vstup je přiveden signál místního oscilátoru, jehož kmitočet je určen a stabilizován obvodem kmitočtové syntézy PLL. Ve směšovači je signál převeden na kmitočet požadovaného TV kanálu. Za směšovačem jsou zařazeny zádrže na kmitočet oscilátoru a druhého základního směšovacího produktu. Následující regulační zesilovač umožňuje regulaci amplitudy výstupního signálu. Regulační prvek je vyveden na přední panel a je označen "RF OUT". Signál je veden přes hlavní pásmovou propust, zesilovač a další pásmovou zádrž na koncový výstupní zesilovač. Z něho je signál přes výstupní filtr a přizpůsobovací článek přiveden na výstupní konektor označený OUTPUT. Výstup je tz. "širokopásmového" typu s výstupní impedancí 75 Ohm .


(technické podmínky)