MALÝ TV VYSÍLAČ SC-TX (STEREOFONNÍ TV MODULÁTOR/BUDIČ)

(technické podmínky SC-TVM-317)

(popis ovládání SC-TVM-317) ....300 kB

SC-TVM-317 je určen jako zdroj úplného televizního signálu VSB AM v soustavě PAL D/K nebo B/G pro použití v malých TV vysílačích pro pozemní vysílání televizního signálu pracujících v kmitočtovém pásmu I. až V. TV, tj.: 48,5 až 862 MHz. Dále může být použit také v systémech televizních kabelových rozvodů a společných televizních antén, kde plní funkci stereofonního televizního modulátoru vyšších parametrů. SC-TVM-317 je dodáván ve standartní 19" mechanice v těchto základních variantách:

SC-TVM-317/X/19" - provedení pro standartní TV vysílače
SC-TVM-317/O/19
" - provedení pro obecní TV vysílače
SC-TVM-317/C/19"
- provedení pro televizní kabelové rozvody  

V objednávce SC-TVM-317 je nutno specifikovat  požadovaný výstupní kmitočet (VHF: 47-446MHz, UHF: 470-862MHz, event. pásmo MF kmitočtů), zvukovou normu (B/G nebo D/K) a event. požadované doplňkové vybavení:  

TCXO - vybavení vnitřním krystalem se stabilitou a přesností lepší než 1ppm
XLR
 IN - dovybavení symetrickým vstupem XLR 600  W
REG M
- stabilizace výstupní úrovně modulátoru/budiče v rozsahu ± 3 dB
REG TX
- stabilizace výstupní úrovně modulátoru/budiče a koncového stupně v rozsahu ± 3 dB
DO SC
- dálkové ovládání pomocí PC, jednotky SC-CCU-101/19" a řídicího software
DO RS
- Dálkové ovládání s využitím RS232 a jednoduchého software  

Na základě dohody s odběratelem mohou vznikat i další varianty dovybavení (např. symetrické audiovstupy apod.).  

Stereofonní TV vysílač malého výkonu SC-TX se skládá ze dvou nebo tří samostatných jednotek :

Stereofonní TV modulátor/budič je moderně řešené zařízení, které využívá kombinované analogové a digitální zpracování video a audio signálů. Skládá se z následujících samostatných funkčních bloků :

Ve videoprocesoru se vstupní videosignál přesně upíná ve dvou upínacích obvodech ( klíčovaném a digitálním ). Dále prochází přes videofiltr a korektory skupinového zpoždění na řízený videozesilovač s vysokou linearitou, který je ovládán rychlým DA převodníkem. Videosignál je paralelně digitalizován v rychlém AD převodníku a následně průběžně zpracováván v DSP procesoru , který následně řídí rychlý DA převodník. Podle zadaného režimu (automatický nebo manuální) je možné měnit poměry videosignálu a udržovat je na zadaných hodnotách i při velkých změnách poměrů vstupního videosignálu. Tak je také možné korigovat linearitu videosignálu buď hrubě ( poměr synchronizační impuls/ černá-bílá) nebo jemně v definovaných bodech (doplněk na přání). V uvedených obvodech je realizován limiter/kompresor videosignálu. V druhém řízeném videozesilovači je sledován a řízen pomocí druhého AD a DA převodníku upravený videosignál tak, aby bylo možné nastavit a udržovat požadovanou úroveň promodulování. Většina naměřených hodnot a regulačních signálů je zobrazena na LCD displeji.

V AM modulátoru a  IF zesilovači obrazové nosné je vstupní videosignál v lineárním AM modulátoru namodulován na IF obrazovou nosnou 38,9MHz ( na přání 38,0MHz apod). Její kmitočet je synchronizován s vnitřním nebo vnějším referenčním oscilátorem nebo videosignálem. V IF zesilovači je pomocí jakostního SAW filtru tvarováno přenášené pásmo. V dalších obvodech je signál upraven a zesílen na úroveň potřebnou pro UP konvertor.

AUDIO procesor , FM modulátory a IF zesilovač zvukových subnosných zpracovávají vstupní audiosignály a generují zvukové subnosné a identifikační signály. Vstupní audiosignál je přiveden na lineární řízené zesilovače a AD převodníky, jejichž výstupní signál zpracovává procesor. Ten řídí DA převodníky , které ovládají řízené zesilovače. To umožňuje realizovat řízení zdvihů subnosných, kompresi a limitaci audiosignálů v širokém rozsahu apod. Zpracované audiosignály se vedou na FM modulátory a řízené IF zesilovače, v nichž je možné regulovat každou zvukovou subnosnou samostatně. V tomto bloku se dále generují pilotní a identifikační signály. Všechny kmitočty jsou odvozeny od krystalového oscilátoru, který je synchronizován videosignálem nebo přesným a stabilním vnitřním nebo vnějším referenčním oscilátorem.

UP konvertor na výstupní kanál realizuje konverzi IF signálů na příslušný výstupní TV kanál, zesílení výstupního signálu na úroveň 1mW a jeho automatickou regulaci buď samostatně nebo ve spojení s koncovým stupněm.

V generátoru referenčních kmitočtů se vytvářejí všechny potřebné vnitřní referenční signály pro jednotlivé obvody PLL v celém modulátoru/budiči, což jsou obvody obrazové nosné, zvukových subnosných, výstupního konvertoru a identifikačních signálu. Všechny oscilátory jsou krystalové VCO a všechny jsou synchronizovány jedním z následujících zdrojů : přesným vnitřním TCXO, vnějším referenčním signálem 4.0MHz až 15MHz (krok 100kHz) nebo vstupním videosignálem (pokud má stabilitu lepší než 0,0001%). Generátor referenčních kmitočtů umožňuje nastavení offsetu výstupního kmitočtu vysílače s krokem 1/12 řádkového kmitočtu v rozsahu –12 až +12.

Pomocné obvody RS232 umožňují sledování a řízení celého vysílače pomocí PC buď na místě nebo dálkově pomocí modemu. Programovatelný obvod RESET s výstupem na zadním panelu umožňuje dvoustavovou indikaci vybraných parametrů ( např. ztrátu videosignálu, teletextu, VPS apod.) nebo ovládání externích zařízení.

SC-TVX-318 koncový stupeň s výstupním výkonem 1W nebo 2W obsahuje výkonový zesilovač, výstupní filtr, detektor výstupní úrovně (pro kontrolu a řízení výstupního výkonu) a napájecí zdroj pro napájení celého vysílače.

SC-TVP-319 přídavný koncový stupeň s výstupním výkonem 5W, 10W nebo 2W zvyšuje výstupní výkon na požadovanou úroveň. Obsahuje výkonový zesilovač, výstupní filtr, detektor výstupní úrovně (pro kontrolu a řízení výstupního výkonu) a napájecí zdroj pro napájení přídavného koncového stupně. Zařazuje se za koncový stupeň SC-TVX-318.

Základní technické parametry SC-TX 

a) Základní přenosové parametry

kmitočet obrazové nosné 47 MHz až 862 MHz
výstupní impedance ( SC-TVM-317) 75 W
výstupní impedance ( SC-TVX-318) 50 W
výstupní výkon ( SC-TVX-318) 1 W (2 W)

výstupní úroveň obrazové nosné jmen./max. (SC-TVM-317) 0 dBm / + 3 dBm

1. zvuková nosná +5,5 MHz nebo +6,5 MHz

poměr úrovně 1.zvuková/ob
razová nosná -13 dB
2. zvuková nosná +5,742..MHz nebo +6,257.. MHz

poměr úrovně 2.zvuková/obrazová nosná - 20 dB
nf modulační zdvih jmenovitý (maximální) 30 kHz (50 kHz)

nf preemfáze 50 m s
vstupní impedance VIDEO 75 W
vstupní impedance AUDIO > 20 kW 

b) Parametry videosignálu

úroveň promodulování 87,5% ± 1,25%
diferenciální zisk 2%
diferenciální fáze 2 o
odstup signál/šum 65 dB

amplitudově kmitočtová charakteristika (-0,0 až +4,5MHz) +0,5 dB/ - 1 dB
úroveň vstupního videosignálu 1V
pp +/- 6dB 

c) Parametry audiosignálu

kmitočtová charakteristika do 15 kHz ± 0,5 dB
nelineární zkreslení 0,3%
odstup signál/šum (s videomodulací) 72 dB (56 dB)

přeslechy DUAL / STEREO >
67dB / > 32dB 

d) Všeobecné vlastnosti

Hmotnost SC-TVM-317 / SC-TVX-318 5,4 kg / 8,3 kg
Rozměry SC-TVM-317 44 x 400 x 485 mm
Rozměry SC-TVX-318 88 x 370 x 485 mm
Napájecí napětí ±
15V (± 2V/± 0,3V)
Proudový odběr TVM/TVX + 15V, max. 1200 mA / 1800mA

- 15V, max. 200 mA / 0 mA
Napájecí konektor WAGO 231-xxx apod.
Vstupní konektory VIDEO IN BNC
Vstupní konektory AUDIO IN CINCH/DIN (nebo XLR)
Výstupní konektory RF OUT (SC-TVM-317) F zásuvka
Výstupní konektory TX OUT (SC-TVX-318) N zásuvka