Přehled sortimentu

                                                 

            Prvky hlavních stanic v modulovém provedení
            Prvky hlavních stanic v 19" provedení
            Malé televizní vysílače
            Přeladitelný konvertor zpětného směru pro přenos dat v kabelovém rozvodu
            Prvky pro dokompletaci (závěsné rámy, rozbočovače, slučovače, účastnické filtry)

 

1. Prvky hlavních stanic v modulovém provedení

                        Díly v modulovém provedení

 
SC-SAC-501 Audio procesor (4 nezávislé stereo kanály) základní informace (..pdf)
technické podmínky (..pdf)
SC-RSS-201/ST, DS, LX, LXS Analogový kanálový přijímací díl STEREO podrobné informace
SC-MTM-202/VHF, UHF, KU, MF Televizní modulátor MONO podrobné informace
SC-STM-208/VHF, UHF, KU, MF Televizní modulátor STEREO podrobné informace
SC-IC-101/VHF, UHF, KU Vstupní díl měniče kmitočtu podrobné informace
SC-IC-101/AV (VHF, UHF, KU) Vstupní TV konvertor s výstupem AUDIO/VIDEO podrobné informace
SC-OC-101/VHF, UHF, KU, SPEC Výstupní díl měniče kmitočtu, možnost nastavení i na atypický kmitočet (varianta SPEC)
podrobné informace
SC-SFM-101/pevný kmitočet, TUN STEREO kodér s FM modulátorem buď na pevný kmitočet nebo přeladitelný (TUN) podrobné informace
SC-ASR-206 Demodulátor družicového rozhlasu podrobné informace
SC-FMC-101 VKV rozhlasový přijímač na pevný kmitočet podrobné informace
SC-FMA-101 Pásmový STEREO zesilovač VKV-FM podrobné informace
SC-SSW-101/2R, 2V, R Signálový přepínač (4x universální, 4x videopřepínač, 2x universální podrobné informace
SC-ASZ-101/SI, SO Audio symetrický zesilovač 600 ohm vstupní (SI) nebo výstupní (SO) podrobné informace
SC-VRZ-215 Dvojitý rozbočovací zesilovač podrobné informace
SC-AFM-101 AUDIO jednokanálový FM modulátor podrobné informace
NZS 155/A (3.2A nebo 4.5A) Napájecí zdroj pro 8 až 12 modulů podrobné informace

 

2. Prvky hlavních stanic v 19" provedení:

                           Díly v 19" provedení

V 19" provedení je dodáván celý sortiment výrobků SATCO v různých kombinacích dle požadavku zákazníků. Následující přehled obsahuje pouze nejběžnější typy. Díly v 19" provedení je možno dovybavit řadou doplňujících funkcí, např. regulací, symetrickými audiovstupy nebo výstupy atd. Skladbu konkrétní sestavy je vhodné konzultovat s výrobcem.


SC-SAC-501/19" Audio procesor (8 nezávislých stereo kanálů) technické podmínky (..pdf)
SC-STM-208/VHF, UHF, KU, MF/19" Televizní modulátor STEREO na pevný kanál podrobné informace
SC-STM-208/TUN/19" Televizní modulátor STEREO přeladitelný podrobné informace
SC-IC/OC-101/19" Sestava měniče kmitočtu  
SC-IC-101/AV/19" Vstupní TV konvertor s AV výstupem, možnost dovyb. STEREODEKODEREM podrobné informace
SC-IC-101/.../19" Vstupní TV konvertor podrobné informace
SC-RSS/ASR-201/19" TV přijímač s demodulátorem družicového rozhlasu  
SC-2RSS-101/19" Dvojitý kanálový přijímací díl  
SC-RSS/TFM-101/DT/19" TV přijímač s modulátorem pro mikrovlnný spoj  
SC-RSS-201/19" Kanálový přijímací díl STEREO podrobné informace
SC-SD8-216/19" Aktivní družicový rozbočovač (8 výstupů)
SC-SFM-101/TUN/19" Přeladitelný STEREO kodér s FM modulátorem, možnost dovybavení o RDS kodér podrobné informace
SC-SSW-101/19" Signálový přepínač (4x videopřepínač) podrobné informace
SC-REF-217/8M/19" Zdroj externího referenčního kmitočtu
SC-MTM-202/VHF, UHF, KU, MF/19" Televizní modulátor MONO na pevný kanál podrobné informace
SC-2FMC-101/19" Zdvojený VKV rozhlasový konvertor podrobné informace
SC-2AFM-101/19" Zdvojený audio modulátor STEREO podrobné informace
1NZS 155/3.2A, 4.5A/19" Jednoduchý napájecí zdroj 3.2A nebo 4.5A podrobné informace
2NZS 155/3.2A, 4.5A/19" Zdvojený napájecí zdroj 3.2A nebo 4.5A  


3. Malé televizní vysílač

                                                                                                                                                                        Kontakt na dodavatele vysílačů v ČR

SC-TVM-317/O/19" Stereofonní TV modulátor (budič) pro obecní vysílání vybavený vysoce stabilním kmitočtovým normálem (TXCO). Z výroby nastaven na požadovaný kanál. podrobné informace 
nastavovací předpis ... 320 kB
technické podmínky
SC- TVX-318/...W/O/19" Koncový stupeň na požadovaný výkon pro obecní vysílání dovybavený napájecím zdrojem technické podmínky
SC-TVM-317/X/19" Stereofonní TV modulátor (budič) pro veřejnoprávní vysílání vybavený vysoce stabilním kmitočtovým normálem (TXCO) a automatickou stabilizací výstupního výkonu (REG). Z výroby je nastaven na požadovaný kanál.  
SC-TVX-318/...W/X/19" Koncový stupeň na požadovaný výkon pro veřejnoprávní vysílání dovybavený napájecím zdrojem a automatickou regulací výstupního výkonu (REG).  


4. Konvertor zpětného směru pro přenos dat v kabelovém rozvodu                                                                               podrobné informace

SC-DCU-401 Up - konvertor skládající se ze 2 modulů (UP IN a UP OUT)
SC-DCD-402 Down - konvertor skládající se ze 2 modulů (DOWN IN a DOWN OUT)
SC-DCR-403 Montážní skříň dovybavená předním panelem s ovládacími tlačítky, ventilátory a napájecím zdrojem (typ NZS-255). Do jedné skříně je možno umístit buď 5 ks UP Konvertorů nebo 5 ks DOWN Konvertorů


5
. Prvky pro dokompletaci
                                                                                                                              

Montážní rám MR-4 Závěsný rám pro 8 modulů SATCO a 1 zdroj (v modulovém provedení)
SC-TOR1 VKV FM přijímací tuner STEREO                                                                                                  podrobná informace
Účastnické filtry Filtr pro selekci nabídky uživatelů kabelového rozvodu.                                                                    podrobná informace
MSE-8, MSE-4, MSE-2 Výstupní slučovací díl (8, 4, 2 vstupy)
MDE-1-20 Odbočovač 20dB
Větrací panel 19" Doplňují díl do sestavy 19" hlavní stanice. Slouží k pohledovému zakrytí volného místa ve stojanu k zajištění lepšího proudění vzduchu. Vzhled předního panelu jako ostatní 19" díly SATCO.